23-16.06.2016 - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Zapraszamy na najbliższe szkolenia z zamówień publicznych:

1. JAK PO NOWELIZACJI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEPROWADZAĆ POSTĘPOWANIA O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH oraz

SPORZĄDZAĆ SIWZ

czyli ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, badanie i ocena oferty oraz weryfikacja jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia - Józef Edmund Nowicki

więcej informacji o szkoleniu kliknij tutaj  >>


2. Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych - Szkolenie dla wykonawców

- Józef Edmund Nowicki

więcej informacji o szkoleniu  kliknij tutaj  >>


3. Jak przygotować i przeprowadzać postępowania po nowelizacji ustawy - Prawo Zamówień Publicznych -

JASTRZĘBIA GÓRA   28, 29, 30 czerwca, 1 lipca 2016

- Józef Edmund Nowicki

więcej informacji o szkoleniu z zakwaterowaniem i wyżywieniem w Jastrzębiej Górze kliknij tutaj  >>


4. Jak przeprowadzić przetarg nieograniczony oraz sporządzać SIWZ po nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych

- Józef Edmund Nowicki

więcej informacji o szkoleniu  kliknij tutaj  >>


5. Nowe przepisy w zamówieniach publicznych w 2016 r. czyli implementacja (dyrektywy klasycznej 2014/24/UE) ale także zmiany nie wynikające z dyrektyw - Marcin Więckowski

więcej informacji o szkoleniu  kliknij tutaj  >>


6. Nowelizacja ustawy Prawa zamówień publicznych 2016 r.
- Bytów, Olsztyn - Bartosz Majerski

więcej informacji o szkoleniu kliknij tutaj  >>


7. Nowelizacja ustawy Prawa zamówień publicznych 2016 r.
- Katowice, Wrocław - Piotr Wiśniewski

więcej informacji o szkoleniu kliknij tutaj  >>


8. NOWELIZACJA USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH od kwietnia 2016 roku

JAK PO NOWELIZACJI BADAĆ I OCENIAĆ OFERTY i JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA

oraz SPORZĄDZAĆ SIWZ

- Józef Edmund Nowicki

 

MAZURY - MRĄGOWO, 26 - 28 lipca 2016

więcej informacji o szkoleniu z zakwaterowaniem i wyżywieniem w Mrągowie kliknij tutaj  >>