dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Aktualna praktyka rozliczeń podatku VAT po zmianach w 2020 i 2021 roku

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

  • nagrania wideo - 9 filmów o łącznym czasie trwania  04 godz. 49 min 30 s.
  • materiały w formie pdf 

Opis szkolenia:

Zmiany wprowadzone w podatku VAT przede wszystkim w 2020 roku oraz z początkiem 2021r. w sposób istotny zmieniły w wielu obszarach dotychczasowe rozliczenia. Dotyczy to zarówno zagadnień związanych z ewidencją (nowe pliki JPK) jak też bieżących rozliczeń (np. rozliczania korekt faktur w związku z wejściem życie projektów SLIM VAT).

Szkolenie omawiać będzie praktyczne konsekwencje zmian wprowadzonych w 2020/2021r. z uwzględnieniem wydanych interpretacji podatkowych oraz praktyki orzeczniczej, a także wy-jaśnień Ministra Finansów.

Program szkolenia:

Nowe zasady ewidencyjne u podatników:

1. Kontrowersyjne obszary przy składaniu plików JPK

2. Funkcja faktury w przypadku oznaczeń w plikach JPK

3. Wykreślenia podatników z rejestru czynnych podatników podatku VAT i ich przywracanie

Zasady korygowania faktur;

1. Korekty in minus po zmianach;

2. Korekty zwiększające podatek należny;

3. Rozliczenie podatku naliczonego w okresach.

Pozostałe zmiany w podatku VAT:

1. Wiążąca informacja stawkowa i jej wydawanie w przypadku towarów i usług obję-tych załącznikiem nr 15;

2. Świadczenia złożone w podatku VAT;

3. Inne zmiany

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Nowe oznaczenia w pliku JPK (1-szy lipca 2021r.) cz. 1

• Podstawa prawna zmian

• Zmiana dot. ujmowania faktur uproszczonych (do kwoty 450zł)

• Zmiana dot. ujmowania biletów

• Nowa informacja

• Ewidencja sprzedaży – dodatkowe oznaczenia (towary)

• GTU_01 – zmiana

• GTU_03- zmiana

• GTU_06- zmiana

• GTU_07- zmiana

• GTU_08- zmiana

• GTU_09- zmiana

• GTU_10- zmiana

• GTU_10- sprzedaż lokali

• Ewidencja sprzedaży – dodatkowe oznaczenia (usługi)

• Usługi doradcze – interpretacja przed zmianami

• Klasyfikacje statystyczne (PKWiU)

• Usługi doradcze - zmiana

• Usługi transportowe i gospodarki magazynowej – zmiana

3. Nowe oznaczenia w pliku JPK (1-szy lipca 2021r.) cz. 2

• Oznaczenie TP

• Pojęcie znaczącego wpływu

• Pokrewieństwo i powinowactwo – zestawienie

• Oznaczenie TP – zmiana

• Ewidencje sprzedaży – oznaczenia dokumentów

• Oznaczenie RO

• Oznaczenie WEW w rejestrze sprzedaży

• Ewidencje zakupu – oznaczenia transakcji

• Oznaczenie IMP – zmiana

• Oznaczenie MPP

• Oznaczenie WEW przy zakupach

• WEW – zmiana

4. Zasady korygowania faktur (pakiet SLIM VAT I)

• Korekta zmniejszająca – sprzedawca

• Korekta zmniejszająca – warunki

• Faktury na rzecz osób fizycznych

• Korekta zmniejszająca – nabywca

• Korekta zmniejszająca – wystawienie faktury

• Korekta w pliku JPK – przykład

• Korekta w przypadku braku ujęcia faktury pierwotnej

• Uzgodnienie

• Spełnienie warunków

• Relacja uzgodnienia i spełnienia warunków

• Formy dokumentacji

• Korekta zmniejszająca – przepisy przejściowe

• Korekta zwiększająca (sprzedawca-nabywca)

• Termin odliczenia podatku naliczonego

5. Pakiet SLIM VAT II cz. 1

• Podstawa prawna zmian

• Pakiet SLIM VAT II – zakres zmian

• Krajowe regulacje – pakiet Quick Fixes (styczeń/lipiec 2020r.)

• Transakcje łańcuchowe – schemat

• Transakcje łańcuchowe (art.22)

• Cel wprowadzanych zmian – uzasadnienie projektu ustawy

• Zmiany w transakcjach łańcuchowych (Slim VAT II)

• Transakcje łańcuchowe – przykład

6. Pakiet SLIM VAT II cz. 2

• Zasady ujmowania korekt

• Ujęcie korekty przy imporcie

• Ujęcie korekty przy WDT

• Rozliczenie podatku naliczonego

• Korekta deklaracji w przypadku importu

• Korekta deklaracji w przypadku importu – przepisy przejściowe

7. Pakiet SLIM VAT II cz. 3

• Wybór opodatkowania podatkiem VAT przy zbyciu nieruchomości

• Wybór opodatkowania – orzecznictwo sądowe

• Wybór opodatkowania podatkiem VAT – SLIM VAT II

• Przekazywanie aktów notarialnych do US

• Rozliczenie WNT i importu usług (wejście w życie dzień następujący po ogłoszeniu ustawy)

• Okres trzymiesięczny – uzasadnienie

• Rozliczenie WNT a otrzymanie faktury

• Termin odliczenia podatku naliczonego (zmiana SLIM VAT I, od 1-go stycznia 2021r.)

8. Pakiet SLIM VAT II cz. 4

• Korekta podatku

• Korekta podatku – przepis przejściowy

• Zgłoszenie VAT – 26

• Zgłoszenie VAT – 26 – przepis przejściowy

• Zmiany dotyczące korekt podatku należnego i naliczonego

• Korekta podatku należnego (art. 89a UoVAT)

• Korekta podatku naliczonego (art. 89b UoVAT)

• Przekazanie środków na rachunek VAT

• Przekazanie środków na rachunek techniczny

• Przekazanie środków na rachunek techniczny – przepisy przejściowe

• Zmiana pozycji 60 w załączniku nr 15

• Rozszerzenie płatności z rachunku VAT

• Pozostałe zmiany – wystąpienie z UE Wielkiej Brytanii

• Wystąpienie z UE Wielkiej Brytanii – numery podatkowe

9. Pytania i odpowiedzi

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

1. Prezentacja - Aktualna praktyka rozliczeń podatku VAT po zmianach w 2020 i 2021 roku. ;

2. Ustawa nowelizująca (pakiet SLIM VAT II0);

3. Objaśnienia podatkowe MF dot. SLIM VAT z dnia 23 kwietnia 2021r.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

1. Nabycie wiedzy dotyczącej aktualnej praktyki rozliczeń podatku VAT po zmianach w 2020 i 2021r..;

2. Poznanie komentarza oraz rad prowadzącego dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;

3. Czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią;

4. Cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

  • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
  • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)