Podatki
Podatek dochodowy - opodatkowanie dochodów transgranicznych
e-learning
Damian Staszak
399
Podatki
Letnia Akademia Podatku VAT - SLIM VAT I oraz SLIM VAT II
e-learning
dr K.Biernacki
399
Podatki
Samochód w firmie - schemat kompleksowego rozliczenia podatkowego -
[...]
e-learning
Arkadiusz Szulc
49
Podatki
Polski Ład – wybrane zmiany podatkowe na podstawie projektu ustawy
[...]
e-learning
Damian Staszak
49
Podatki
PODATEK DOCHODOWY - ROZLICZENIA KRAJOWE
e-learning
Damian Staszak
399
Podatki
RODO w biurze rachunkowym w świetle ostatnich lat stosowania
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
399
Podatki
Prosta Spółka Akcyjna oraz zakładanie, rozliczanie i likwidacja
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
399
Podatki
Kontrola podatkowa i celno-skarbowa, w tym postępowanie dowodowe
e-learning
dr K.Biernacki
399
Podatki
Letnia Akademia Podatku VAT - Zmiany w ewidencji (plik JPK) oraz
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
299
Podatki
Regulacje dotyczące prania brudnych pieniędzy i finansowania
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
399
Podatki
Prosta Spółka Akcyjna - zakładanie oraz rozliczanie - webinar
e-learning
dr Krzysztof Biernacki
49
Podatki
Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych po zmianach związanych z
[...]
e-learning
Damian Staszak
397
Podatki
Nowe obowiązki po stronie biura rachunkowego w związku z nowelizacją
[...]
e-learning
dr Krzysztof Biernacki
49
Podatki
Funkcje faktur w rozliczeniach transakcji gospodarczych
e-learning
dr K.Biernacki
299
Podatki
Pakiet e-commerce, w tym sprzedaż towarów na odległość
e-learning
dr K.Biernacki
299
Podatki
Wyrok TSUE z 15.04.2021r. (C-935/19) - czy organ podatkowy może
[...]
e-learning
dr Krzysztof Biernacki
49
Podatki
Nowe obowiązki związane z pakietem e-commerce i sprzedażą na
[...]
e-learning
dr Krzysztof Biernacki
49
Podatki
Omówienie wybranych klauzul w umowie pomiędzy biurem rachunkowym a
[...]
e-learning
dr Krzysztof Biernacki
49
Podatki
Podatek VAT krajowy i międzynarodowy
e-learning
Arkadiusz Szulc
399
Podatki
Kurs - Rachunkowość dla Praktyków
e-learning
Arkadiusz Szulc
1995
Podatki
Podatek VAT w transakcjach krajowych
e-learning
Damian Staszak
349
Podatki
Odpowiedzialność w relacji biuro rachunkowe - kontrahent, po zmianach
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
399
Podatki
Aktualna praktyka rozliczeń podatków dochodowych po zmianach w 2020 i
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
299
Podatki
Aktualna praktyka rozliczeń podatku VAT po zmianach w 2020 i 2021 roku
e-learning
dr K.Biernacki
299
Podatki
REZERWY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
e-learning
Arkadiusz Szulc
399
Podatki
Aktualne problemy związane z obsługą podatkowo-księgową
[...]
e-learning
Damian Staszak
149
Podatki
SPÓŁKA KOMANDYTOWA W 2021 ROKU
e-learning
Damian Staszak
299
Podatki
Aktualna praktyka rozliczeń podatku VAT po zmianach w 2020 i 2021 roku
e-learning
dr K.Biernacki
299
Podatki
Obrót magazynowy
e-learning
Arkadiusz Szulc
399
Podatki
Opodatkowanie spółek osobowych (spółka jawna i komandytowa) 2021
e-learning
dr K.Biernacki
249
Podatki
Zamknięcie roku podatkowego 2020 w podatkach dochodowych
e-learning
dr K.Biernacki
249
Podatki
Rozliczenia podatkowe 2021 - wybrane zagadnienia
e-learning
Damian Staszak
249
Podatki
Rozliczanie wynajmu nieruchomości w 2021 roku - Webinarium
e-learning
dr Krzysztof Biernacki
39
Podatki
Odpisy aktualizujące należności
e-learning
Arkadiusz Szulc
399
Podatki
Rozliczenie ulgi na złe długi w podatkach dochodowych - Webinarium
e-learning
dr Krzysztof Biernacki
39
Podatki
Korygowanie faktur po zmianach z 2021 roku - Webinarium
e-learning
Damian Staszak
39
Podatki
Podatek VAT - aktualne zagadnienia 2021 oraz podatkowe zamknięcie roku
e-learning
dr K.Biernacki
59
Podatki
PODATKI DOCHODOWE - aktualne zagadnienia 2021 oraz podatkowe
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
59
Podatki
Sprawozdanie finansowe
e-learning
Arkadiusz Szulc
399
Podatki
ESTOŃSKI CIT - PRZEWODNIK DLA KSIĘGOWYCH
e-learning
Damian Staszak
249
Podatki
Leasing operacyjny i finansowy - ujęcie do celów podatkowych i
[...]
e-learning
Arkadiusz Szulc
399
Podatki
PAKIET 3 wideo szkoleń dr Krzysztofa Biernackiego
SUPER CENA
dr K.Biernacki
199
Podatki
Zmiany w przepisach podatkowych na 2021 rok
e-learning
dr K.Biernacki
299
Podatki
Instrumenty TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ w kontekście podatkowego zamknięcia
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
299
Podatki
JEDNOLITY PLIK KONTROLNY od 1-go października 2020r
e-learning
dr K.Biernacki
299
Podatki
Odroczony podatek dochodowy
e-learning
Arkadiusz Szulc
399
Podatki
Samochód w firmie
e-learning
Arkadiusz Szulc
399
Podatki
Zmiany podatkowe w roku 2021
e-learning
Damian Staszak
249
Podatki
Przygotowanie do podatkowego zamknięcia roku w podatkach dochodowych
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
349
Podatki
Środki trwałe - podatkowo i bilansowo
e-learning
Arkadiusz Szulc
399
Podatki
Dokumentowanie sprzedaży z uwzględnieniem elementów JPK
e-learning
Damian Staszak
299
Podatki
Prowadzenie biura rachunkowego w 2020r.
e-learning
dr K.Biernacki
349
Podatki
Nowy plik JPK od 1- go października 2020r.
e-learning
dr K.Biernacki
295
Podatki
Podatek dochodowy – opodatkowanie dochodów transgranicznych
e-learning
Damian Staszak
349
Podatki
VAT w transakcjach krajowych i międzynarodowych w świetle aktualnego
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
349
Podatki
Zmiany w przepisach VAT i podatkach dochodowych lipiec/październik
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
349
Podatki
Różnice kursowe w ujęciu praktycznym - podatkowo i bilansowo
e-learning
Arkadiusz Szulc
399
Podatki
Nowy JPK - ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych po zmianach z
[...]
e-learning
Damian Staszak
299
Podatki
Podatek dochodowy - rozliczenia krajowe
e-learning
Damian Staszak
349
Podatki
Podatek VAT - obowiązki ewidencyjne po zmianie przepisów
e-learning
dr K.Biernacki
349
Podatki
Postępowanie podatkowe dla Księgowych - wybrane zagadnienia
e-learning
dr K.Biernacki
349
Podatki
Aktualne rozliczenia w podatkach dochodowych (w tym rozliczenie
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
179
Podatki
TRANSAKCJE POMIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI - REGULACJE PODATKOWE
e-learning
Damian Staszak
349
Podatki
Podatek dochodowy i podatek VAT - wybrane zagadnienia
e-learning
Damian Staszak
349
Podatki
Księga przychodów i rozchodów - problemy praktyczne
e-learning
Arkadiusz Szulc
149
Podatki
ZMIANY W PRZEPISACH PODATKOWYCH LIPIEC/PAŹDZIERNIK
e-learning
dr K.Biernacki
199
Podatki
NARZĘDZIA PODATKOWE WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ
e-learning
Damian Staszak
349
Podatki
Zasady rozliczania podatków przychodowych i dochodowych w świetle
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
349
Podatki
PODATEK VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH
e-learning
Damian Staszak
247
Podatki
ZMIANY W PRZEPISACH PODATKOWYCH LIPIEC 2020
e-learning
dr K.Biernacki
198
Podatki
Rozliczenie kosztów w podatkach dochodowych
e-learning
dr K.Biernacki
297
Podatki
Tarcza 1.0, 2.0, 3.0 z elementami 4.0 - pakiet antykryzysowy dla
[...]
e-learning
Arkadiusz Szulc
197
Podatki
BIEŻĄCE ROZLICZENIA PODATKOWE – AKTUANE INTERPRETACJE I WYROKI
e-learning
dr K.Biernacki
57
Podatki
PODATEK VAT W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH
e-learning
Damian Staszak
247
Podatki
Podatek VAT - zasady odliczania podatku naliczonego
e-learning
dr K.Biernacki
349
Podatki
Zmiany 2019/2020 w świetle aktualnej praktyki rozliczeń PIT, CIT i VAT
e-learning
dr K.Biernacki
198
Ochrona środowiska
EWIDENCJA ODPADÓW i REJESTR BDO
e-learning
Kamil Zięba
198
Podatki
Spółka komandytowa - aspekty podatkowe i prawne
e-learning
Damian Staszak
247
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami 2019/2020 - zmiana ustawy o odpadach,
[...]
e-learning
Kamil Zięba
197
Podatki
Aktualna praktyka rozliczeń w podatkach dochodowych w świetle
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
197
Podatki
Rozliczanie i fakturowanie usług budowlanych od listopada 2019 roku
e-learning
dr K.Biernacki
197
Podatki
Kontrola podatkowa i celno-skarbowa oraz czynności sprawdzające
e-learning
dr K.Biernacki
197
Podatki
Przekształcenia przedsiębiorstw w praktyce, sukcesja w firmie -
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
397
Podatki
Rozliczenie korzystania z samochodów osobowych w podatkach
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
59
Podatki
Opodatkowanie inwestycji w nieruchomości
e-learning
dr K.Biernacki
397
Podatki
Wystawianie i analiza faktur w obrocie gospodarczym
e-learning
dr K.Biernacki
249
Podatki
Aktualna praktyka rozliczeń podatku VAT w świetle orzecznictwa sądów
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
197
Podatki
Nowe obowiązki księgowych i biur rachunkowych w 2019 roku
e-learning
dr K.Biernacki
97
Podatki
Prawo cywilne i handlowe w pracy księgowego
e-learning
dr K.Biernacki
239
Podatki
Formalne zasady prowadzenie Biura Rachunkowego w aspekcie poza
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
197
Podatki
Rozliczenia krajowe w podatkach dochodowych 2018
e-learning
dr K.Biernacki
197
Podatki
Podmioty powiązane ceny transferowe
e-learning
dr K.Biernacki
297
Ochrona danych osobowych
Szkolenie RODO - Ochrona danych osobowych w firmie
e-learning
M. Koralewski
397
Podatki
Interpretacje ogólne Ministra Finansów wraz z komentarzem
e-book
dr K. Biernacki
97
Podatki
Podatek od towarów i usług w świetle orzecznictwa i interpretacji
[...]
e-learning
dr K. Biernacki
99
Podatki
Kontrowersyjne zagadnienia przy rozliczaniu podatków dochodowych i
[...]
e-book
dr K. Biernacki
49
Zarządzanie
Zasady zatrudniania członków zarządu w spółkach kapitałowych
e-learning
M. Koralewski
59
Windykacja
Skuteczna windykacja należności w praktyce
e-learning
Tomasz Staniszewski
57
Prawo
Prawa, obowiązki i odpowiedzialność członków zarządu w spółkach
[...]
e-learning
M. Koralewski
99