Podatki
Nowe zasady opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
399
Podatki
Rozliczenie korzystania z samochodów osobowych w podatkach
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
399
Podatki
Polski Ład, czyli zmiany podatkowo-składkowe
e-learning
Damian Staszak
599
Podatki
Zamknięcie roku w podatkach dochodowych
e-learning
dr K.Biernacki
399
Podatki
Zmiany w przepisach podatkowych wchodzących w życie od 1-go stycznia
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
599
Podatki
Aktualna praktyka rozliczeń podatków dochodowych po zmianach w 2020
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
399
Podatki
Podatek dochodowy – opodatkowanie dochodów transgranicznych
e-learning
Damian Staszak
399
Podatki
Kontrola podatkowa i celno-skarbowa, w tym postępowanie dowodowe
e-learning
dr K.Biernacki
399
Podatki
Podatek VAT ORAZ PODATEK DOCHODOWY – ZAGADNIENIA KONTROWERSYJNE
e-learning
Damian Staszak
399
Podatki
Funkcje faktur w rozliczeniach transakcji gospodarczych
e-learning
dr K.Biernacki
399
Podatki
Podatek dochodowy - rozliczenia krajowe
e-learning
Damian Staszak
399
Podatki
Pakiet SLIM VAT II oraz grupy podatkowe w podatku VAT i opcja wyboru
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
399
Podatki
RODO w biurze rachunkowym w świetle ostatnich lat stosowania
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
399
Podatki
Pakiet - Prowadzenie Biura Rachunkowego w 2021 roku
e-learning
dr K.Biernacki
1396
Podatki
Podatek VAT w transakcjach krajowych
e-learning
Damian Staszak
399
Podatki
Faktury ustrukturyzowane oraz pozostałe zagadnienia związane z
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
399
Podatki
Regulacje dot. prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu w
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
399
Podatki
Aktualna praktyka rozliczeń podatku VAT po zmianach w 2020 i 2021 roku
e-learning
dr K.Biernacki
399
Podatki
Regulacje podatkowe istotne w pracy biura rachunkowego
e-learning
dr K.Biernacki
399
Podatki
Letnia Akademia Podatku VAT - SLIM VAT I oraz SLIM VAT II
e-learning
dr K.Biernacki
399
Podatki
Samochód w firmie - schemat kompleksowego rozliczenia podatkowego -
[...]
e-learning
Arkadiusz Szulc
49
Podatki
Polski Ład – wybrane zmiany podatkowe na podstawie projektu ustawy
[...]
e-learning
Damian Staszak
49
Podatki
PODATEK DOCHODOWY - ROZLICZENIA KRAJOWE
e-learning
Damian Staszak
399
Podatki
Prosta Spółka Akcyjna oraz zakładanie, rozliczanie i likwidacja
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
399
Podatki
Kontrola podatkowa i celno-skarbowa, w tym postępowanie dowodowe
e-learning
dr K.Biernacki
399
Podatki
Letnia Akademia Podatku VAT - Zmiany w ewidencji (plik JPK) oraz
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
399
Podatki
Prosta Spółka Akcyjna - zakładanie oraz rozliczanie - webinar
e-learning
dr Krzysztof Biernacki
49
Podatki
Nowe obowiązki po stronie biura rachunkowego w związku z nowelizacją
[...]
e-learning
dr Krzysztof Biernacki
49
Podatki
Pakiet e-commerce, w tym sprzedaż towarów na odległość
e-learning
dr K.Biernacki
399
Podatki
Wyrok TSUE z 15.04.2021r. (C-935/19) - czy organ podatkowy może
[...]
e-learning
dr Krzysztof Biernacki
49
Podatki
Nowe obowiązki związane z pakietem e-commerce i sprzedażą na
[...]
e-learning
dr Krzysztof Biernacki
49
Podatki
Omówienie wybranych klauzul w umowie pomiędzy biurem rachunkowym a
[...]
e-learning
dr Krzysztof Biernacki
49
Podatki
Podatek VAT krajowy i międzynarodowy
e-learning
Arkadiusz Szulc
399
Podatki
Kurs - Rachunkowość dla Praktyków
e-learning
Arkadiusz Szulc
1995
Podatki
Odpowiedzialność w relacji biuro rachunkowe - kontrahent, po zmianach
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
399
Podatki
Aktualna praktyka rozliczeń podatku VAT po zmianach w 2020 i 2021 roku
e-learning
dr K.Biernacki
299
Podatki
REZERWY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
e-learning
Arkadiusz Szulc
399
Podatki
Aktualne problemy związane z obsługą podatkowo-księgową
[...]
e-learning
Damian Staszak
149
Podatki
SPÓŁKA KOMANDYTOWA W 2021 ROKU
e-learning
Damian Staszak
299
Podatki
Obrót magazynowy
e-learning
Arkadiusz Szulc
399
Podatki
Opodatkowanie spółek osobowych (spółka jawna i komandytowa) 2021
e-learning
dr K.Biernacki
249
Podatki
Zamknięcie roku podatkowego 2020 w podatkach dochodowych
e-learning
dr K.Biernacki
249
Podatki
Rozliczenia podatkowe 2021 - wybrane zagadnienia
e-learning
Damian Staszak
249
Podatki
Rozliczanie wynajmu nieruchomości w 2021 roku - Webinarium
e-learning
dr Krzysztof Biernacki
39
Podatki
Odpisy aktualizujące należności
e-learning
Arkadiusz Szulc
399
Podatki
Rozliczenie ulgi na złe długi w podatkach dochodowych - Webinarium
e-learning
dr Krzysztof Biernacki
39
Podatki
Korygowanie faktur po zmianach z 2021 roku - Webinarium
e-learning
Damian Staszak
39
Podatki
Podatek VAT - aktualne zagadnienia 2021 oraz podatkowe zamknięcie roku
e-learning
dr K.Biernacki
59
Podatki
PODATKI DOCHODOWE - aktualne zagadnienia 2021 oraz podatkowe
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
59
Podatki
Sprawozdanie finansowe
e-learning
Arkadiusz Szulc
399
Podatki
ESTOŃSKI CIT - PRZEWODNIK DLA KSIĘGOWYCH
e-learning
Damian Staszak
249
Podatki
Leasing operacyjny i finansowy - ujęcie do celów podatkowych i
[...]
e-learning
Arkadiusz Szulc
399
Podatki
PAKIET 3 wideo szkoleń dr Krzysztofa Biernackiego
SUPER CENA
dr K.Biernacki
199
Podatki
Zmiany w przepisach podatkowych na 2021 rok
e-learning
dr K.Biernacki
299
Podatki
Instrumenty TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ w kontekście podatkowego zamknięcia
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
299
Podatki
JEDNOLITY PLIK KONTROLNY od 1-go października 2020r
e-learning
dr K.Biernacki
299
Podatki
Odroczony podatek dochodowy
e-learning
Arkadiusz Szulc
399
Podatki
Samochód w firmie
e-learning
Arkadiusz Szulc
399
Podatki
Zmiany podatkowe w roku 2021
e-learning
Damian Staszak
249
Podatki
Przygotowanie do podatkowego zamknięcia roku w podatkach dochodowych
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
349
Podatki
Środki trwałe - podatkowo i bilansowo
e-learning
Arkadiusz Szulc
399
Podatki
Dokumentowanie sprzedaży z uwzględnieniem elementów JPK
e-learning
Damian Staszak
299
Podatki
Prowadzenie biura rachunkowego w 2020r.
e-learning
dr K.Biernacki
349
Podatki
Nowy plik JPK od 1- go października 2020r.
e-learning
dr K.Biernacki
295
Podatki
Podatek dochodowy – opodatkowanie dochodów transgranicznych
e-learning
Damian Staszak
349
Podatki
VAT w transakcjach krajowych i międzynarodowych w świetle aktualnego
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
349
Podatki
Zmiany w przepisach VAT i podatkach dochodowych lipiec/październik
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
349
Podatki
Różnice kursowe w ujęciu praktycznym - podatkowo i bilansowo
e-learning
Arkadiusz Szulc
399
Podatki
Nowy JPK - ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych po zmianach z
[...]
e-learning
Damian Staszak
299
Podatki
Podatek dochodowy - rozliczenia krajowe
e-learning
Damian Staszak
349
Podatki
Podatek VAT - obowiązki ewidencyjne po zmianie przepisów
e-learning
dr K.Biernacki
349
Podatki
Postępowanie podatkowe dla Księgowych - wybrane zagadnienia
e-learning
dr K.Biernacki
349
Podatki
Aktualne rozliczenia w podatkach dochodowych (w tym rozliczenie
[...]
e-learning
dr K.Biernacki
179
Podatki
TRANSAKCJE POMIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI - REGULACJE PODATKOWE
e-learning
Damian Staszak
349
Podatki
Podatek dochodowy i podatek VAT - wybrane zagadnienia
e-learning
Damian Staszak
349
Podatki
Księga przychodów i rozchodów - problemy praktyczne
e-learning
Arkadiusz Szulc
149
Podatki
ZMIANY W PRZEPISACH PODATKOWYCH LIPIEC/PAŹDZIERNIK
e-learning
dr K.Biernacki
199
Podatki
NARZĘDZIA PODATKOWE WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ
e-learning
Damian Staszak
349
Podatki
ZMIANY W PRZEPISACH PODATKOWYCH LIPIEC 2020
e-learning
dr K.Biernacki
198