Kontakt

Na stronie  www.szkoleniaekspert.pl  zamieszczane są szkolenia organizowane przez:

EKSPERT sp. z o. o.

ulica Jastrzębia 10
77-100 Udorpie

NIP: 842 172 1741
REGON: 220 666 912

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000313316
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł

Nr konta: PKO BP nr 79 1020 4708 0000 7802 0033 8350

oraz

Ekspert Roman Podłużny

ulica Podzamcze 11B/3u
77-100 Bytów

NIP: 842-103-07-70
REGON: 770972793

Nr konta: PKO BP nr 55102047080000730200361725

 

Godziny pracy biura:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

tel. (59) 822 34 56

tel. (59) 721 27 07

tel. 510 440 578

tel. 510 440 576

fax. (59) 822 10 14

Napisz do nas