Polityka prywatności


Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są Ekspert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jastrzębia 10, 77-100 Udorpie oraz EKSPERT Roman Podłużny, ul. Podzamcze 11B/3U, 77-100 Bytów.

W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową: biuro@szkoleniaekspert.pl

 

Serwis https://szkoleniaekspert.pl  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Panią /Pana zgody oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

  • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie ( kontakt telefoniczny, e-mail, formularz kontaktowy) - na podstawie wyrażonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  • prowadzenia obsługi potencjalnego klienta i klienta w tym osób reprezentujących osoby prawne i  pracowników klienta oraz do administracji danymi klientów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • aby poinformować Państwa o nowych ofertach ( informacje o ofercie serwisu – wysyłane drogą elektroniczną  e-mail, kontakt telefoniczny )  -  na podstawie wyrażonej zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO
  • do celów marketingowych i prowadzenia badań rynku - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO
  • prowadzenia newslettera  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO
  • administrowania serwisu i podniesienia jakości naszych usług - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO


            

W zależności od celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przetwarzamy takie dane jak:

  • dane indentyfikacyjne:  imię i nazwisko, nazwa firmy, adres korespondencyjny, adres działalności, NIP, REGON, KRS;
  • dane kontaktowe: adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy do czasu

  • jeśli przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie zgody - to przetwarzamy do momentu cofnięcia zgody ,
  • jeśli przetwarzamy Pani/Pana dane w związku z wykonaniem umowy i przed jej zawarciem - to dane przetwarzamy przez czas realizacji umowy a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających, dane z dokumentów finansowych będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawa z zakresu rachunkowości.

 

Ma Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art.15 RODO;
  • sprostowania danych osobowych zgodne z  art.16 RODO;
  • usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  • przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO
  • odwołania zgody. 

 

Dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych 

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • operatorzy płatności
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.


Kliknij w klauzulę, aby przejść do jej treści