dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Aktualne rozliczenia w podatkach dochodowych (w tym rozliczenie samochodów, wynajmu nieruchomości) w świetle orzecznictwa sądowego i interpretacji podatkowych

Cena: 179 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 14 filmów o łącznym czasie trwania  04 godz. 07 min 32 s.
 • materiały w formie pdf oraz word

Opis szkolenia:

Szkolenie dotyczące bieżących zasad rozliczania podatków dochodowych CIT i PIT w oparciu o najnowsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe.

Program szkolenia:

Przychody w podatkach dochodowych

• Przychody (dochody) związane z działalnością gospodarczą i pozostałe przychody (dochody) wg. źródeł;

 • Źródła przychodu/dochodu i podatku w ustawach o PIT oraz CIT
 • Rozróżnienie dochodów z działalności gospodarczej, a innych źródeł dochodu
 • Łącznie przychodów i kosztów w ramach poszczególnych źródeł;

• Przychody związane z wynajmem nieruchomości:

 • Aktualne orzecznictwo związane z kwalifikacją takich przychodów;
 • Zasady opodatkowania zbycia nieruchomości, w tym nieruchomości mieszkalnych;

Przychody zwolnione z podatku po stronie podatnika i pracowników (zleceniobiorców);

 • Ogólne zasady zwolnienia świadczeń na rzecz pracowników i zleceniobiorców;
 • Wybrane przykłady zwolnień i stosowanie ich praktyce, z uwzględnieniem projektu interpretacji ogólnej MF dot. kosztów 50% przy przeniesieniu praw majątkowych;

 

Koszty w podatkach dochodowych

• Istota i moment rozliczenia, poniesienia i zaewidencjonowania kosztu podatkowego;

 • Definicja kosztu podatkowego w świetle ustaw i orzecznictwa;
 • Ewidencja i zarachowanie kosztu podatkowego;

• Koszty działalności operacyjnej;

 • Rozliczanie samochodów osobowych w podatkach dochodowych w świetle wyjaśnień MF z kwietnia 2020r.
 • Kwalifikacja wydatków jako środek trwały – kryteria w oparciu o interpretacje podatkowe;

• Koszty finansowe;

 • Źródła finansowania działalności gospodarczej podatnika;
 • Koszty finansowania obcego (pożyczki);
 • Finansowanie własne i zmiany przepisów dot. kosztów tego typu finansowania

Tematy poszczególnych filmów:

1. Rozliczenia w podatkach dochodowych w świetle orzecznictwa sądowego i interpretacji

2. Przychody (dochody) związane z działalnością gospodarczą i pozostałe przychody (dochody) wg. źródeł

a. Alokacja do źródeł – PIT

b. Alokacja do źródeł – CIT

3. Przychody (dochody) związane z działalnością gospodarczą i pozostałe przychody (dochody) wg. źródeł

a. Umowa o pracę – kwalifikacja dochodów

4. Przychody (dochody) związane z działalnością gospodarczą i pozostałe przychody (dochody) wg. źródeł

a. Wynagrodzenie prokurenta

5. Przychody (dochody) związane z działalnością gospodarczą i pozostałe przychody (dochody) wg. źródeł

a. Działalność wykonywana osobiście a działalność gospodarcza

b. Elementy wyłączające działalność gospodarczą (art. 5b UoPIT)

c. Wynajem w ramach działalności gospodarczej

d. „Elementy” działalności gospodarczej

6. Przychody (dochody) związane z działalnością gospodarczą i pozostałe przychody (dochody) wg. źródeł

a. Rozliczenie podatku przy zbyciu nieruchomości – źródło nr 3 czy 8 ?

b. Wynajem nieruchomości zagranicznej

c. Wynajem apartamentu zagranicznego – case study

7. Przychody zwolnione z podatku po stronie podatnika i pracowników (zleceniobiorców)

a. Przychód pracownika

b. Przychody pracownika a samochód prywatny w jazdach lokalnych

c. Zwrot kosztów używania samochodu prywatnego

d. Ryczałt od samochodu służbowego a paliwo

e. Ubezpieczenie pracownika w zagranicznej podróży służbowej

f. A co ze zleceniobiorcami ?

8. Przychody zwolnione z podatku po stronie podatnika i pracowników (zleceniobiorców)

a. Projekt interpretacji ogólnej MF- cechy dokumentu

b. Zakwaterowanie pracownika mobilnego jako przychód

c. Zakwaterowanie pracownika „miejscowego”

d. Przesłanki zastosowania wynagrodzenia jako honorarium

e. Stosowanie KUP w wysokości 50%

f. Zasady ustalania „wysokości” honorarium

g. Podsumowanie

9. Istota i moment rozliczenia kosztu

a. Przesłanki kosztu podatkowego

b. Dokumentacja kosztu

10. Istota i moment rozliczenia kosztu

a. Koszty (źródło nr 1/2)

b. Alokacja do źródeł – CIT

c. Alokacja do źródeł – (CIT) – interpretacja

11. Istota i moment rozliczenia kosztu

a. Ekonomiczna ocena wydatku

b. Prawda formalna a prawda materialna

c. Fikcyjność transakcji

d. Wirtualne biura a koszty podatkowe

12. Koszty działalności operacyjnej

a. Przesłanki uznania składnika majątku za środek trwały

b. Wartość początkowa środka trwałego

c. Kompletność i zdatność środka trwałego

d. „Udokumentowane koszty nabycia”

e. Likwidacja środka trwałego sfinansowanego dotacją

f. Remont a ulepszenie

g. Wynagrodzenie zarządu a wartość początkowa

13. Koszty działalności operacyjnej

a. Koszty związane z korzystaniem z samochodu

b. Zasady rozliczania samochodów osobowych – przepisy

c. Zmiana umowy leasingu – co to jest?

d. Wartość pojazdu przy zmianie umowy

e. Sprzedaż pojazdu a rozliczenie w czasie OC i AC

14. Koszty finansowe

a. Źródła finansowania – systematyka

b. Kapitalizacja odsetek

c. Koszty finansowania własnego (2019), art. 15bc

d. Cienka kapitalizacja (art. 15c)

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja
 • Interpretacja dokumentowanie kosztu
 • Sprzedaż gruntu wyrok NSA 04-04-2019
 • Interpretacja MF źródło 2 a 3
 • Objaśnienia podatkowe wykorzystywanie samochodu osobowego w prowadzonej działalności 04-2020
 • Przesłanki naliczania wartości początkowej środka trwałego
 • Projekt interpretacji ogólnej koszty 50 procent

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy na temat zasad rozliczania podatków dochodowych PIT i CIT z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i wyroków sądowych;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 179 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 179 zł brutto