Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kasy fiskalne w działalności gospodarczej przedsiębiorców

Cena: 399 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 11 wideo nagrań, których łączny czas wynosi 05 godz. 54 min. 38 s.
 • materiały w formie pdf

Opis szkolenia:

 

Szkolenie obejmuje obszerny temat kas fiskalnych przedstawiony przez prowadzącego w sposób usystematyzowany i uporządkowany z podziałem na 5 części: kasy rejestrujące- aspekty prawne, obowiązek stosowania kas i przewidziane zwolnienia, kasy on- line i kasy wirtualne, ulga na zakup kasy, rezygnacja z kasy i sankcje za brak, zagadnienia uzupełniające m.in. nabycie sprawdzające.

W trakcie szkolenia trener przedstawia propozycje rozwiązań konkretnych przypadków przesłanych przez uczestników.

 

Program:

W trakcie szkolenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

 • obowiązek prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących
 • zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących ze względu na niski obrót (20 tys. zł), w tym rozpoczęcie prowadzenia działalności a możliwość skorzystania ze zwolnienia oraz okres przejściowy na wprowadzenie kasy rejestrującej po przekroczeniu limitu
 • zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących ze względu na udział sprzedaży zwolnionej przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania w sprzedaży ogółem, w tym rozpoczęcie prowadzenia działalności a możliwość skorzystania ze zwolnienia
 • zwolnienia przedmiotowe z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących – czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, w tym możliwość zastosowania zwolnień dla transakcji z pracownikami, sprzedaży środków trwałych, sprzedaży bezgotówkowej, czynności nieodpłatnych
 • relacje pomiędzy poszczególnymi zwolnieniami – czy w limicie zwolnienia podmiotowego uwzględnia się wszystkie czynności zwolnione przedmiotowo? Czy możliwe jest korzystanie ze zwolnień przedmiotowych przy przekroczeniu limitu sprzedaży w kwocie 20 tys. zł?
 • kiedy nie można skorzystać ze zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących?
 • dopuszczalność rezygnacji z kasy rejestrującej po jej wcześniejszym zainstalowaniu
 • sankcje z tytułu niezainstalowania kasy rejestrującej
 • specyfika kas online, w tym branże zobligowane do stosowania kas online, problem zapewnienia dostępu do Internetu, wycofywanie kas z papierowym i elektronicznym zapisem kopii
 • specyfika kas w formie oprogramowania – które branże mogą skorzystać z tego rozwiązania?
 • korekta sprzedaży zarejestrowanej na kasie rejestrującej
 • paragony fiskalne jako faktury uproszczone
 • sprzedaż na kasach rejestrujących w JPK
 • ulga na zakup kasy rejestrującej
 • obowiązek zwrotu ulgi na zakup kasy rejestrującej - zawieszenie działalności a obowiązek zwrotu ulgi, aport przedsiębiorstwa a obowiązek zwrotu ulgi, przekształcenie a obowiązek zwrotu ulgi
 • obowiązek zapewnienia współpracy kasy online i wirtualnej z terminalem płatniczym
 • co zrobić z kasą rejestrującą po zamknięciu działalności gospodarczej?
 • informowanie pracowników o zasadach prowadzenia ewidencji na kasie
 • nabycie sprawdzające

Tematy poszczególnych filmów:

1. OMÓWIENIE PROGRAMU SZKOLENIA

2. KASY REJESTRUJĄCE – RAMY PRAWNE

3. OBOWIĄZEK STOSOWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH I PRZEWIDZIANE ZWOLNIENIA – rodzaje zwolnień

• Zakres obowiązku stosowania kas rejestrujących – schemat 1

• Obowiązek stosowania kas rejestrujących

• Zakres obowiązku stosowania kas rejestrujących – schemat 2

• Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących – rodzaje

4. OBOWIĄZEK STOSOWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH I PRZEWIDZIANE ZWOLNIENIA – zwolnienia przedmiotowe

5. OBOWIĄZEK STOSOWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH I PRZEWIDZIANE ZWOLNIENIA – zwolnienia podmiotowe

6. OBOWIĄZEK STOSOWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH I PRZEWIDZIANE ZWOLNIENIA – zwolnienie ze względu na ”udział procentowy sprzedaży”

 

7. OBOWIĄZEK STOSOWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH I PRZEWIDZIANE ZWOLNIENIA – relacje pomiędzy zwolnieniami - przykłady

8. OBOWIĄZEK STOSOWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH I PRZEWIDZIANE ZWOLNIENIA – zwolnienie dedykowane JST

 • Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących – zwolnienie dedykowane JST
 • Zakres obowiązku stosowania kas rejestrujących – schemat 3
 • Dostawy i świadczenia usług wyłączające możliwość skorzystania ze zwolnień
 • Zakres obowiązku stosowania kas rejestrujących – schemat 4
 • Kiedy dostawy i świadczenia usług wymienione w § 4 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie zwolnień nie wyłączają prawa do zwolnień?

9. KASY ONLINE I KASY WIRTUALNE

 • Kasy online – informacje podstawowe
 • Kasy online – branże zobligowane do wymiany kas 
 • Kasy wirtualne, czyli kasy w formie oprogramowania 
 • Obowiązek zapewnienia współpracy kasy online i wirtualnej z terminalem płatniczym

10. ULGA NA ZAKUP KASY, DOPUSZCZALNOŚĆ REZYGNACJI Z KASY, SANKCJE ZA BRAK KASY

11. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

 •  Paragony fiskalne jako faktury uproszczone 
 • Moment ewidencji na kasie przy płatnościach bezgotówkowych 
 • Korekta sprzedaży zewidencjonowanej na kasie rejestrującej
 • Informacje o zasadach prowadzenia ewidencji na kasie rejestrującej 
 • Nabycie sprawdzające

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja - Kasy fiskalne w działalności gospodarczej podatników VAT;
 • Objaśnienia podatkowe z 11.07.2019 r. - Ulga na zakup kas rejestrujących on – line;
 • Objaśnienia podatkowe z 12 sierpnia 2021 w sprawie:

  • Ulgi na zakup kas rejestrujących mających postać oprogramowania;
  • Obowiązku prowadzenia ewidencji na kasie rejestrującej sprzedaży, za którą płatność nastąpiła za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy dotyczącej dotyczącej obsługi kasy fiskalnej w działalności gospodarczej;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 399 zł brutto