Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Podatek dochodowy i podatek VAT - wybrane zagadnienia

Cena: 349 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 16 filmów o łącznym czasie trwania  05 godz. 16 min. 41 s.
 • materiały w formie pdf oraz word

Opis szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się ewidencją księgową i podatkową przedsiębiorców, a także do pracowników i właścicieli biur rachunkowych.

Zagadnienia omawiane w ramach szkolenia pozwolą usystematyzować wiedzę uczestników w zakresie podatków dochodowych i podatku VAT. Jest to szczególnie istotne w świetle wielu zmian, jakie weszły w życie w latach 2019-2020.

Praktyczny sposób prowadzenia szkolenia sprawi, że skomplikowane zagadnienia podatkowe staną się jasne i przejrzyste. Przywoływane przykłady pomogą uczestnikom w rozwiązaniu problemów podatkowych, z jakimi spotkają w się w ramach bieżącej działalności.

 

Program szkolenia:

1) Podatek dochodowy

 • dopłaty i zyski zatrzymane w spółce jako KUP – możliwość podwójnego rozliczenia KUP w roku 2020
 • samochody osobowe – rozliczenia podatkowe w świetle objaśnień z dnia 9.04.2020 r.
 • przychody ze środka trwałego będącego budynkiem - zasady opodatkowania
 • limit transakcji gotówkowych zaliczanych do KUP w świetle aktualnej praktyki organów podatkowych
 • zasady rozliczania strat poniesionych w poprzednich latach podatkowych po zmianach z 2019 roku
 • "ulga na złe długi" - zmiany podatkowe z 2020 roku
 • datio in solutum – szczególne rozwiązanie podatkowe w przypadku m.in. zapłaty za zobowiązanie w formie rzeczowej

2) Podatek VAT

 • transakcje nieodpłatne a opodatkowanie VAT
 • mechanizm podzielonej płatności – praktyczne przykłady
 • świadczenia złożone a stawka podatku
 • WIS jako forma ograniczenia ryzyka podatkowego – praktyka stosowania
 • rezygnacja ze zwolnienia podmiotowego a obowiązek korekty podatku naliczonego
 • refakturowanie usług
 • transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi na gruncie przepisów ustawy o VAT
 • WDT – wpływ pakietu „quick fixes” z lipca 2020 na rozliczanie podatku
 • nietransakcyjne WDT oraz nietransakcyjne WNT – istota oraz zasady rozliczeń
 • transakcje łańcuchowe i transakcje trójstronne – rozpoznawanie oraz rozliczanie po zmianach w ramach pakietu „quick fixes”

Tematy poszczególnych filmów:

1. Podatek dochodowy i podatek VAT – wybrane zagadnienia

2. Podatek dochodowy

a. Hipotetyczne odsetki od kapitału własnego jako KUP

3. Podatek dochodowy

a. Samochody osobowe – umowy leasingu, najmu, dzierżawy itp. zawarte przed 1.01.2019r.

b. Samochody osobowe – zbycie samochodu osobowego

c. Samochody osobowe – podatnicy CIT o roku podatkowym innym niż kalendarzowy

d. Samochody osobowe – ubezpieczenia

e. Samochody osobowe – limit opłat wynikających z umowy leasingu, najmu, dzierżawy itp.

f. Samochody osobowe – umowy leasingu a podwójne limity

g. Samochody osobowe – wydatki związane z używaniem samochodu osobowego

4. Podatek dochodowy

a. Podatek od przychodów z budynków

5. Podatek dochodowy

a. Limit transakcji gotówkowych zaliczanych do KUP

6. Podatek dochodowy

a. Zasady rozliczania strat podatkowych

7. Podatek dochodowy

a. Ulga na złe długi – zasady

b. Ulga na złe długi w zaliczkach

c. Ulga na złe długi a COVID – 19

d. Datio in solutum

8. Podatek VAT

a. Nieodpłatne przekazanie towarów jako czynność opodatkowana

9. Podatek VAT

a. Nieodpłatne usługi jako czynności opodatkowane

10. Podatek VAT

a. Transakcje między podmiotami powiązanymi a podatek VAT

11. Podatek VAT

a. Istota refakturowania

b. Refakturowanie jako odsprzedaż usług

c. Refakturowanie jako przeniesienie kosztu

12. Podatek VAT

a. System korekt podatku naliczonego – podatnik VAT rezygnuje ze zwolnienia podmiotowego

b. System korekt podatku naliczonego – podatnik VAT rezygnuje ze zwolnienia podmiotowego

13. Podatek VAT

a. Mechanizm podzielonej płatności – zasady ogólne

b. Mechanizm podzielonej płatności w praktyce

14. Podatek VAT

a. Świadczenie złożone – zasady ogólne

b. Świadczenie złożone – dokumentowanie

c. Świadczenie złożone a stawka VAT – przykłady

d. Zakres WIS

e. Walory ochronne WIS od 1.07.2020 r.

f. Nowa matryca stawek VAT – 3 różne klasyfikacje statystyczne w okresie od lipca do grudnia 2020

g. Czy można ubiegać się o WIS na potrzeby MPP ?

h. Pakiet Quick Fixes

15. Podatek VAT

a. WDT – stawka 0%

b. Dokumentowanie WDT – zmienione Rozporządzenie 282/2011

c. Dokumentowanie WDT – relacja pomiędzy zmienionym Rozporządzeniem 288/2011 a ustawą o VAT

d. WDT – brak dokumentów potwierdzających wywóz

e. WDT – warunki stosowania stawki 0%

f. WDT nietransakcyjne

g. WDT transakcyjne i nietransakcyjne

h. WNT nietransakcyjne

i. WDT i WNT nietransakcyjne – rozliczenie

16. Podatek VAT

a. Transakcje łańcuchowe – istota

b. Incoterms 2020

c. Transakcje łańcuchowe – transakcja ruchoma

d. Transakcje łańcuchowe – transakcje nieruchome e. Transakcje łańcuchowe – przykład

f. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne

g. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – opodatkowanie VAT

h. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – zasady ogólne

i. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – uproszczenie

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja w pdf

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy na temat zasad rozliczania podatku VAT w transakcjach krajowych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i wyroków sądowych;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 349 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 349 zł brutto