dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022r.

Cena: 299 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 10 filmów o łącznym czasie trwania  04 godz. 47 min 54 s.
 • materiały w formie pdf oraz word

Opis szkolenia:

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówione zostaną najważniejsze zmiany jakie weszły w życie w podatku dochodowym od osób fizycznych w ostatnich tygodniach oraz te zagadnienia, na które należy zwrócić szczególną uwagę już teraz, aby nie dać się zaskoczyć przygotowując rozliczenia podatkowe.

Program szkolenia:

• Zmiana opodatkowania osób fizycznych wg. tzw. skali (zasady ogólne) –konsekwencje w praktyce;

• Nowelizacja zasad poboru zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego;

• Składka zdrowotna –aktualne zagadnienia w działalności gospodarczej;

• Łączne rozliczenie małżonków za 2021r.;

• Wycofanie z działalności rzeczy ruchomych, a zakończenie umowy leasingu operacyjnego;

• Zmiany w ryczałcie dot. samochodów osobowych dla pracowników;

• Wartość początkowa środków trwałych;

• Zatrudnienie „na czarno” a przychody podatkowe;

• Opodatkowanie wynajmu nieruchomości przez osoby fizyczne w 2022r.

Tematy poszczególnych filmów:

1. OMÓWIENIE PROGRAMU SZKOLENIA

2. Zmiana opodatkowania osób fizycznych wg skali podatkowej cz. 1

• Nowa skala podatkowa

• Zestawienie obciążeń

• Zmiany w ramach „ulgi dla klasy średniej”

• Zmiany dotyczące pracowników –ulga w zaliczkach

• „Ulga dla klasy średniej” w ujęciu miesięcznym –obowiązek płatnika

• Wynagrodzenie zarządu

• Artykuł 46 KSH a składka zdrowotna

• Artykuł 176 KSH

• Elementy konstytutywne

3. Zmiana opodatkowania osób fizycznych wg skali podatkowej cz. 2

• Zmiany dotyczące zleceniobiorców

• Zmiany dotyczące wykonawców dzieła

4. Zmiana opodatkowania osób fizycznych wg skali podatkowej cz. 3

• Pobór zaliczek z działalności wykonywanej osobiście

• Rozporządzenie z 7 stycznia b.r. w propozycji zmian ustawowych

• Wspólne rozliczenie małżonków –nowe zasady (2021)

• Wspólne rozliczenie małżonków –zaliczki

• „Ulga dla klasy średniej” –wspólne rozliczenie małżonków

• Ryczałt przy przekazaniu samochodu pracownikowi

5. Składka zdrowotna

• Zmiany dotyczące osób powołanych do pełnienia funkcji

• Składka zdrowotna –podstawa wymiaru i przedsiębiorców

• Składka zdrowotna –podmioty

• Zbieg składki u przedsiębiorców (art. 82 ustawy)

• Zbieg składki u przedsiębiorców –przykład 1

• Zbieg składki u przedsiębiorców –przykład 2

• Składka zdrowotna –zawieszenie działalności

• Osoby prowadzące działalność –zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne

• Składka zdrowotna przy RPE

• Przykład

• Zryczałtowana podstawa naliczania

6. Szczególne obszary zmian cz. 1

• Przychód z tytułu nielegalnego zatrudnienia

• Pokrycie wydatków na ZUS

• Nielegalne zatrudnienie –przepisy przejściowe

7. Szczególne obszary zmian cz. 2

• Nowy limit płatności gotówkowych –konsument (2023r.)

• Obowiązek przyjęcia gotówki (już obowiązuje)

• Limit płatności gotówkowych –przedsiębiorca (2023r.)

8. Szczególne obszary zmian cz. 3

• Zbycie ruchomości wykorzystywanej w formie leasingu operacyjnego

• Wartość początkowa używanego środka trwałego

• Pojęcie środków używanych (amortyzacja) -2021

• Wycofanie samochodu –przepisy VAT

• Wycofanie samochodu

• Korekta proporcjonalna przy wycofaniu z działalności

9. Szczególne obszary zmian cz. 4

• Tzw. ukryta dywidenda (2023)

• Kopia certyfikatu rezydencji

• Zmniejszenie udziału kapitałowego wspólnika spółki osobowej

• JPKi w podatku dochodowym (2023)

• Definicja wolnego zawodu w RPE

• Nowe stawki

• Pliki JPK obligatoryjne w RPE

• Matryca –ryczałt a podatek PIT

• Wyłączenia z RPE

• (Nowe) stawki –stawka „ogólna”

• Wybór ryczałtu na przykładzie działalności handlowej

• Ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

10. Wynajem nieruchomości

• Przepisy przejściowe

• Zakres opodatkowania najmu

• Wyłączenia z amortyzacji

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja - Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022r.
 • Wyjaśnienia ZUS dot. zbiegu składki zdrowotnej z różnych tytułów;
 • Wyjaśnienia MF -ulga dla klasy średniej –perspektywa podatnika;
 • Wyjaśnienia MF -ulga dla klasy średniej –perspektywa podatnika;
 • Wyjaśnienia MF–dwie umowy o pracę;
 • Wyjaśnienia MF –umowa o pracę i zlecenie;

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Nabycie wiedzy dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022r.;
 • Poznanie komentarza oraz rad prowadzącego dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;
 • Czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią;
 • Cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 299 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 299 zł brutto