dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Galeria

 

Rozliczenia krajowe w podatkach dochodowych 2018

Cena: 197 zł brutto

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 12 filmów o łącznym czasie trwania  3 godz. 39 min. 44s.
 • materiały w formie pdf oraz word

Opis szkolenia:

Szkolenie dotyczy najważniejszych zagadnień związanych z krajowym rozliczaniem podatku dochodowego PIT oraz CIT z uwzględnieniem ostatnich zmian, najnowszych interpretacji oraz aktualnego orzecznictwa.

Dedykowane jest głównym księgowym oraz osobom, które odpowiedzialne są za rozliczanie podatków w firmach.

Podczas szkolenia uwzględnione zostały zmiany w metodzie rozliczania podatku CIT (metoda źródeł) wprowadzone w 2018 roku. W ramach warsztatów przenalizowane zostały różne zasady rozliczeń osób fizycznych.

Omówione zostały również zwolnienia, w szczególności zwolnienia w podatku PIT z art. 21 Ustawy. Na podstawie interpretacji oraz wyroków sądów administracyjnych prezentowane są różne zasady naliczania przychodu w podatku PIT, w zależności od źródła tego przychodu oraz korespondujące z nimi koszty uzyskania tego przychodu.

Zaprezentowane aspekty praktyczne związane z rozliczaniem podatków dochodowych zarówno przez podatników jak też przez płatników i związane z tym obowiązki ewidencyjne (deklaracje podatkowe).

Na końcu prezentowane są najistotniejsze zagadnienia związane z opodatkowaniem podatkami dochodowymi transakcji restrukturyzacyjnych.

Fragment nagrania ze szkolenia:

Metodyka rozliczania podatków dochodowych - rozliczanie na źródłach

Omówienie źródeł przychodów w podatku PIT i CIT oraz zasady rozliczenia przychodów z uwzględnieniem ostatnich zmian

Jeśli jesteś zainteresowany tematem zapoznaj się z pełnym opisem szkolenia.

Fragment nagrania ze szkolenia:

Rozliczanie członków zarządu

Organy kontroli skarbowej coraz częściej kontrolują rozliczenia członków zarządu.  Jest to spowodowane ilością możliwości takich rozliczeń oraz kwotami, które w ten sposób są rozliczane.

Z nagrania dowiedzą się Państwo, jak rozliczać wynagrodzenia członków zarządu. Prowadzący wskazuje możliwe sposoby rozliczania członków zarządu. Pokazuje plusy i minusy danego rozliczenia, a także mówi jakich argumentów używać w przypadku kontroli organów skarbowych.

Jeśli jesteś zainteresowany tematem zapoznaj się z pełnym opisem szkolenia.

Program szkolenia:

1. Przychody i koszty w poszczególnych źródłach podatku PIT oraz CIT

 • Metodyka kalkulacji podatku w oparciu o źródła dochodów i źródła podatku;
 • Zmiany dot. rozliczenia podatku CIT w związku z metodą źródeł od stycznia 2018r.
 • Kategorie przychodów i moment ich rozliczenia na przykładach;
 • Koszty w poszczególnych źródłach
 • Moment rozliczenia kosztu – koszty pośrednie i bezpośrednie;
 • Korekta przychodu oraz kosztu a korekta w podatku VAT;
 • Koszty gotówkowe – aktualna praktyka organów podatkowych.

2. Wybrane zagadnienia dot. kosztów podatkowych

 • Indywidualne stawki amortyzacji;
 • Reprezentacja i reklama w podatku dochodowym;
 • Opłaty sankcyjne (odszkodowania, kary umowne) jako koszty podatkowe;

3. Świadczenia na rzecz pracowników w świetle orzecznictwa

 • Kwalifikacja świadczenia jako przychód pracownika w podatku dochodowym;
 • Samochody służbowe wykorzystywane przez pracowników;
 • Dowóz pracowników, ubezpieczenie oraz wyjazdy służbowe;
 • Ubrania służbowe, programy rabatowe dla pracowników.

4. Pobór i zapłata podatku, w tym rozliczanie zaliczek na podatek

 • Rozliczenie zaliczek i ich korekta w trakcie roku podatkowego;
 • Odrębne źródła rozliczenia podatku w PIT oraz CIT
 • Zbycie nieruchomości – odmienne rozliczenia w ramach źródeł przychodów;
 • Najem w podatku dochodowym i podatku zryczałtowanym, z uwzględnieniem zmian z 2018r.

5. Szczególne przypadki rozliczeń: przekształcenia, aporty, likwidacja działalności, dziedziczenie i darowizny prowadzonych przedsiębiorstw

 • Wartość nominalna objętych udziałów jako przychód przy aporcie i związane z tym koszty;
 • Kontynuacja rozliczenia kosztów przy przekształceniu przedsiębiorstw;
 • Momentu ujęcia koszty przy przekształceniu;
 • Dziedziczenie i darowizna przedsiębiorstwa – konsekwencje podatkowe.

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Rozliczanie na źródłach podatku PIT i CIT

 • Źródła przychodu a dochodu w PIT
 • Źródła przychodu a dochodu w CIT

3. Przychody i koszty w poszczególnych źródłach podatku PIT i CIT

 • Pierwszeństwo działalności gospodarczej
 • Element subiektywny (zamiar) a działalność gospodarcza
 • Co to jest działalność gospodarcza ?

4. Przychody i koszty w poszczególnych źródłach podatku PIT i CIT

 • Wynajem na 8,5%
 • 8,5% a 17% w podatku zryczałtowanym
 • Zbycie nieruchomości mieszkalnej
 • Zbycie samochodu – działalność czy źródło nr 8 ?
 • Kwalifikacja do źródła „działalność wykonywana osobiście”
 • Zyski z transakcji walutowych – opodatkowani

5. Rozliczanie członków zarządu

6. Przychody i koszty w poszczególnych źródłach podatku PIT i CIT

 • Prawa autorskie a działalność gospodarcza
 • Prawa autorskie przy umowie o pracę
 • Zbycie majątku otrzymanego w spadku
 • Spłata hipoteki a zbycie nieruchomości
 • Cel mieszkaniowy – zwolnienie w PIT
 • Udzielenie gwarancji a nieodpłatne świadczenie

7. Wybrane zagadnienia dot. kosztów podatkowych

 • Przesłanki powstania kosztu
 • Dokumentowanie kosztu
 • Koszt pośredni a bezpośredni
 • Koszt pośredni a bezpośredni – pożyczka
 • Cel poniesienia kosztu

8. Wybrane zagadnienia dot. kosztów podatkowych (2)

 • Strata z inwestycji w obcym środku trwałym
 • Pojęcie straty jako kosztu
 • Wartość początkowa środka trwałego
 • Odszkodowanie a zadośćuczynienie
 • Rabaty potransakcyjne
 • Moment rozliczenia refundacji
 • Reprezentacja i reklama
 • Kara umowna
 • Amortyzacja

9. Koszty przy zapłacie gotówką

 • Potrącenie
 • Umowa ramowa
 • Umowa a faktura (płatność)
 • Umowa najmu
 • Specyfika transakcji
 • Zakupy poza granicami Polski
 • Część gotówką a część przelewem

10. Świadczenia na rzecz pracowników

 • Przychód pracownika
 • Nocleg dla handlowca
 • Delegacja i dieta
 • Jazdy lokalne
 • Niskooprocentowana pożyczka
 • Ubrania służbowe
 • Ryczał dla pracownika a paliwo
 • Brak wynagrodzenia zarządu a nieodpłatne świadczenie
 • Wycieczka czy wyjazd służbowy

11. Pobór i zapłata podatku

 • Termin zapłaty podatku
 • Termin zapłaty podatku a spis z natury
 • Deklaracja CIT-ST

12. Szczególne przypadki rozliczenia podatku

 • Pokrycie kapitałów podstawowych
 • Przejęcie długów przez wspólnika
 • Wystąpienie wspólnika
 • Następstwo prawne a rozliczenie kosztów

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja – Rozliczenia krajowe w podatkach dochodowych 2018
 • INTERPRETACJA INDYWIDUALNA z dnia 03.04.2017r., nr 1462-IPPB1.4511.50.2017.2.ES
 • Art. 7b [Przychody z zysków kapitałowych]

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy na temat krajowego rozliczania podatku dochodowym PIT oraz CIT z uwzględnieniem ostatnich zmian oraz najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego, dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 197 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 197 zł brutto