Izabela Leśniewska

Izabela Leśniewska

Izabela Leśniewska jest doradcą podatkowym o numerze wpisu 07463, zatrudnionym w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Alo-2 sp. z o.o. Jest ona specjalistką od tarczy antykryzysowych i rozliczeń podatkowych z tym związanych, a także autorką artykułów na stronie prawo.pl i ekspertką w Rzeczpospolitej. Przeprowadza ona szkolenia nt. Polskiego Ładu, a w szczególności składki zdrowotnej i ulgi dla klasy średniej w różnych oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wystąpiła również na konferencjach zorganizowanych przez Uniwersytet Łódzki (13 grudnia 2021 r.) i Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (15 grudnia 2021 r.)

Składka zdrowotna Przedsiębiorców za 2022 rok

Cena: 399 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Materiały szkoleniowe:

  • nagrania wideo - 6 wideo nagrań, których łączny czas wynosi 04 godz. 46 min. 55 s.
  •  materiały w formie pdf

Opis:

Szkolenie podsumowuje roczne rozliczenie składek zdrowotnych z uwzględnieniem zmian w drukach DRA/ RCA od kwietnia 2023r. oraz zmian wprowadzanych Polskim Ładem na przestrzeni czasu.

Dodatkowo wskazówki dotyczące zmiany formy opodatkowania oraz rekalkulacji podatku dochodowego i składki zdrowotnej.

Program szkolenia:

1. Roczne rozliczenie składek zdrowotnych DRA/ RCA 2023

• Diagnoza- kto podlega obowiązkowi opłacania składek zdrowotnych

• Zryczałtowane podstawy opłacania składki zdrowotnej

• Terminy korekt DRA

• Zmiana druków DRA/ RCA od 04/ 2023

• Roczna składka- przedsiębiorca rozliczający się wg skali podatkowej, podatek liniowy, ryczałt

• Zwrot czy dopłata- procedura zwrotu składek

2. Obowiązkowy PUE

3. Polski Ład 2.0. Zmiany w przepisach na przestrzeni czasu

• Składka zdrowotna osób współpracujących

• Składka zdrowotna twórców i artystów

• Doprecyzowanie przepisów dot. rodzajów działalności

• Zwolnienie z opłacania składek- karta podatkowa, ryczałt, zasady ogólne

• Zasady zaliczania wpłat dokonywanych przez płatnika

• Podatek liniowy i progresywny- sprzedaż środka trwałego, inwentaryzacja

• Wsteczna zmiana formy opodatkowania

• Nowe ulgi

• Nierozwiązane problemy- podsumowanie zmian PŁ 1.0./ 2.0./3.0.

4. Zmiana formy opodatkowania przedsiębiorców:

• Łączenie form opodatkowania na gruncie ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, zryczałtowanym podatku dochodowym oraz dwóch ustaw podatkowych osób fizycznych

• Rekalkulacja podatku dochodowego i składki zdrowotnej- podatek liniowy i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych; model hybrydowy,

• Przedsiębiorcy a inne dochody- najem prywatny

• Podsumowanie możliwych do złożenia zeznań rocznych podatnika w 2022r.- z wył. Karty podatkowej

Filmy :

1. Polski Ład 2.0 Roczne rozliczenie składek zdrowotnych – DRA/RCA 2023

• Roczne rozliczenie składek – diagnoza

• Roczne rozliczenie składek – zryczałtowane podstawy opłacania składki zdrowotnej

• Roczne rozliczenie składek – kogo nie dotyczy

• Roczne rozliczenie składek – jak odzyskać nadpłacone składki

• Roczne rozliczenie składek – termin korekt DRA

• Roczne rozliczenie składek – przedawnienie w ustawie o sus

• Roczne rozliczenie składek – termin korekt DRA wg ustawy o sus

• Roczne rozliczenie składek – termin korekt DRA z tyt. składki zdrowotnej przedsiębiorcy

• Roczne rozliczenie składek – zmiana druków DRA/RCA od 04/2023

• Roczne rozliczenie składek – DRA/RCA

• Roczne rozliczenie składek – DRA/RCA przedsiębiorca wg skali podatkowej

• Roczne rozliczenie składek – DRA/RCA przedsiębiorca podatek liniowy

• Roczne rozliczenie składek – DRA/RCA przedsiębiorca ryczałt

• Roczne rozliczenie składek – DRA/RCA zobowiązanie roczne zwrot czy dopłata?

• Procedura zwrotu składek

• Obowiązkowy PUE dla wszystkich płatników

2. Pytania i odpowiedzi

3. Polski Ład 2.0 – Składka zdrowotna cz.1

• Polski Ład 2.0 – zmiany od 01.01.2023r. – ust. o systemie ubezpieczeń społecznych

• Polski Ład 2.0 – zmiany od 01.01.2023r. – składka zdrowotna

• Polski Ład 2.0 – zmiany od 01.07.2022r. – składka zdrowotna osób współpracujących

• Polski Ład 2.0 – zmiany od 01.07.2022r. – składka zdrowotna twórców i artystów

• Polski Ład 2.0 – zmiany od 01.07.2022r., a raczej doprecyzowanie przepisów odnośnie rodzajów działalności

• Polski Ład 2.0 – zmiany od 01.07.2022r.,doprecyzowanie zwolnień z opłacania składek (karta podatkowa)

• Polski Ład 2.0 – zmiany od 01.07.2022r.,doprecyzowanie zwolnienia z opłacania składek (ryczałt)

• Polski Ład 2.0 – zmiany od 01.07.2022r.,doprecyzowanie zwolnienia z opłacania składek (zasady ogólne)

• Zwolnienia z opłacania składek - miesięczne

• Polski Ład 2.0 – zmiany od 01.07.2022r. – karta podatkowa

• Polski Ład 2.0 – zmiany od 01.07.2022r. – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

• Polski Ład – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – problemy

• Polski Ład – zasady zaliczania wpłat dokonanych przez płatnika

4. Polski Ład 2.0 – Składka zdrowotna cz.2

• Polski Ład 2.0 – zmiany od 01.07.2022r. – podatek liniowy i progresywny

• Polski Ład 2.0 – zmiany w 2022 roku – podatek liniowy i progresywny (sprzedaż środka trwałego) – aktualne zasady wg int. ZUS z 08/2022

• Polski Ład 2.0 – zmiany od 13.04.2022r. – podatek liniowy i progresywny (dodatnia inwentaryzacja przy pkir)

• Polski Ład 2.0 – zmiany w 2022 roku– podatek liniowy i progresywny (dodatnia inwentaryzacja na pkpir)

• Polski Ład – zmiany od 01.07.2022r. – podatek liniowy i progresywny

• Polski Ład – zmiany od 01.07.2022r. – podatek liniowy

5. Polski Ład 2.0 – Składka zdrowotna cz.3

• Wsteczna zmiana formy opodatkowania a mały ZUS plus

• Nowe ulgi – rodzic 4+, ulga dla seniora i ulga dla powracających a mały ZUS plus

• PIT – 36 wersja nr 30 za rok 2022 – zmiana od 2022

• Polski Ład 1.0+2.0+3.0 – nierozwiązane problemy

• Polski Ład 2.0 – zmiany od 01.07.2022r. – podatek liniowy i progresywny

• Polski Ład – składka zdrowotna a formy opodatkowania z początkiem roku kalendarzowego

• Pytania i odpowiedzi

6. Polski Ład 2.0 – zmiana formy opodatkowania przedsiębiorców

• Łączenie form opodatkowania na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

• Łączenie form opodatkowania na gruncie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym

• Łączenie form opodatkowania na gruncie obydwu ustaw podatkowych osób fizycznych

• Niskie podatki – zmiany przepisów od 01.07.2022r. – rekalkulacja

• Przedsiębiorcy, których nie dotyczą zmiany

• Tabelaryczne podsumowanie możliwości zmian wyboru opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej PŁ 2.0 dla różnych podatków dochodowych

• Możliwe ( wyłącznie ) formuły zmian wyboru form opodatkowania dochodów w PŁ 2.0

• Przedsiębiorcy – podatek liniowy – roczna rekalkulacja

• Przedsiębiorcy – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – rekalkulacja za cały rok albo model hybrydowy

• Podatnicy uzyskujący dochody z najmu prywatnego – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

• Podstawa dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w najmie firmowym i prywatnym

• Tabelaryczne podsumowanie możliwych składanych zeznań rocznych przez podatnika w 2022 roku

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

1. Prezentacje:

  • Polski Ład 2.0 – Rozliczenie roczne składki zdrowotnej, 
  • Polski Ład 2.0 – Składka zdrowotna,
  • Polski Ład 2.0 – Zmiana formy opodatkowania przedsiębiorców.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

1 Nabycie wiedzy dotyczącej rozliczania składki zdrowotnej przedsiębiorców za 2022 rok;

2 Poznanie komentarza oraz rad prowadzącej Izabeli Leśniewskiej do omawianych zagadnień;

3 Czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią;

4 Cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

  • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
  • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)