Arkadiusz Szulc

Arkadiusz Szulc

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Katedry Rachunkowości, specjalista w zakresie organizacji rachunkowości finansowej i podatkowej w małych i średnich przedsiębiorstwach, trener oraz wykładowca w Sopockiej Szkole Wyższej w zakresie podatków, rachunkowości oraz systemu ubezpieczeń społecznych, wieloletni praktyk w zakresie księgowości prowadzący własną firmę consultingowo-rachunkową. Posiada uprawnienia wydane przez Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg oraz certyfikat Głównego Księgowego wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów o tematyce rachunkowo-podatkowej, autor wielu publikacji w zakresie rachunkowości i zarządzania.

 

 

Specjalista w Biurze Rachunkowym

Cena: 747 zł brutto

Zobacz co o wideo szkoleniu mówi sam Prowadzący oraz zobacz jak wygląda produkt od środka

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 17 filmów o łącznym czasie trwania 16 godz. 18 min 02 s.
 • materiały w formie pdf

Cel kursu:

Kurs ma na celu kompleksowe przygotowanie słuchacza do prowadzenia księgowości przedsiębiorstwa rozliczającego się za pomocą Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz do prowadzenia wszystkich innych ewidencji z tym związanych.

Ważnym elementem kursu będzie wskazanie wpływu przepisów wprowadzonych przez Polski Ład na bieżące rozliczenia małych firm.

Kurs będzie w całości prowadzony w ujęciu praktycznym, czyli będzie obejmował minimum teorii, a jak najwięcej przykładów i zadań.

Z kursu dowiesz się:

 • jak prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów oraz Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • jak rozliczać w ujęciu miesięcznym oraz rocznym składki na ubezpieczenie zdrowotne podatników będących na skali podatkowej, podatku liniowym, czy ryczałcie,
 • jak rozliczać podatek VAT w malej firmie,
 • jak prowadzić ewidencję środków trwałych oraz
 • jak prowadzić KADRY i PŁACE.

Szczegółowy program kursu:

Podatek VAT w małej firmie

Program:

 • VAT przy sprzedaży krajowej
 • prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego
 •  sprzedaż mieszana
 • VAT w transakcja międzynarodowych
 • zasady i „haczyki” przy sporządzaniu JPK
 • zmiany w podatku VAT, czyli SLIM VAT 1, SLIM VAT 2 oraz proponowane zmiany przez SLIM VAT 3

 

Środki trwałe

Program:

 • elementy składowe wartości środka trwałego
 • zasady amortyzacji środka trwałego
 • modernizacja środków trwałych, kiedy ulepszenie, a kiedy remont
 • środki trwałe w kosztach
 • samochód osobowy w firmie
 • koszty finansowania zewnętrznego
 • dofinansowanie na środki trwałe, a koszty podatkowe

 

Samochód w firmie

Program:

  • zasady wykorzystania samochodu osobowego
  • limity podatkowe dla samochodów osobowych
  • ustalanie wartości początkowej
  • VAT i jego wpływ na wartość początkową
  • samochód a współwłasność
  • samochód osobowy w środkach trwałych
  • koszty związane z użytkowaniem samochodu osobowego, w tym leasing

   

  Księga przychodów i rozchodów

  Program:

  • zasady i metody prowadzenia księgi przychodów i rozchodów
  • księgowanie towarów i materiałów
  • ewidencja wynagrodzeń w KPiR
  • rozliczanie różnic kursowych
  • VAT a księgowania w KPiR
  • koszty reprezentacji
  • dofinansowania a przychody i koszty podatkowe

   

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  Program:

  • deklaracje
  • płatność podatku
  • kto może a kto nie może być opodatkowany ryczałtem
  • podstawowe stawki podatkowe
  • zmiana stawek w Polskim Ładzie
  • przykładowe rozliczenie Podatnika będącego na różnych stawkach ryczałtu

   

  Kadry i płace w małej firmie

  Program:

  • Sporządzanie akt osobowych
  • Wyliczanie wynagrodzeń
  • Obliczanie składek ZUS i podatków
  • Rozliczanie urlopów i innych przerw
  • Ustalanie wynagrodzenia i zasiłków za czas choroby

   

  Składka zdrowotna przedsiębiorcy w 2022 roku

  Program:

  • Zasady wyliczania składki zdrowotnej dla podatnika będącego na

   • SKALI PODATKOWEJ
   • PODATKU LINIOWYM
   • RYCZAŁCIE

  • Ujęcie składki zdrowotnej w ujęciu miesięcznym oraz rocznym
  • Przykładowe wyliczenia składki zdrowotnej podatników będących na KPiR, u których naprzemiennie występuje dochód i strata

  Tematy poszczególnych filmów:

  Podatek od towarów i usług (VAT)

  1. Konstrukcja podatku

  2. Obowiązek podatkowy

  3. JPK i GTU, zmiany w VAT, odliczanie VAT

  4. Korekta roczna oraz ulga na złe długi

  5. WDT i WNT

  6. Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług, eksport towarów, import towarów, import usług, WSTO/OSS

  7. Zadania podsumowujące

  Środki trwałe

   

  8. Definicja środka trwałego i amortyzacja

  • Inwestycje w obce środki trwałe
  • Środki trwałe – a WNIP
  • Metody amortyzacji
  • Stawki specjalne
  • Amortyzacja – od kiedy?

  9. Samochód osobowy

  • Limity podatkowe 
  • Współwłasność 
  • Wycofanie środka trwałego 
  • Składka zdrowotna, a środki trwałe 
  • Zadania podsumowujące

  Księga przychodów i rozchodów

  10. Kto prowadzi KPiR oraz inne zagadnienia zwiazane z KPiR

  • Dowody księgowe 
  • Źródła przychodów 
  • Moment powstania obowiązku podatkowego 
  • Uproszczenia w przychodach 
  • Koszty – zasada ogólna 
  • NKUP 
  • Samochód w firmie
  • Wady samochodu osobowego w podatkach 
  • Wynagrodzenia
  • Koszty na przełomie roku 
  • Majątek trwały 
  • Wysokość podatku 
  • Składka zdrowotna a Polski Ład – tylko podatek liniowy

  Ryczałt

  11. Podmiot i przedmiot opodatkowania, podstawowe stawki, zmiany w Polskim Ładzie 2.0

  12. Zadania podsumowujące

  Kadry i Płace w małej firmie

  13. Obowiązki związane z zatrudnieniem nowego pracownika

  • Zawarcie umowy o pracę 
  • Zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS 
  • Wypowiedzenie umowy o pracę
  • Zasady wynagradzania 
  • System wynagrodzeń za pracę 
  • Składki wynagrodzenia za pracę 
  • Czas pracy 
  • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
  • ZUS IWA

  14. Urlop wypoczynkowy i okolicznościowy

  • Wymiar urlopu wypoczynkowego 
  • Zasady udzielania urlopu
  • Odwołanie urlopu
  • Urlop po macierzyńskim 
  • Wypowiedzenie umowy, a urlop 
  • Urlop na żądanie 
  • Przedawnienie prawa do urlopu 
  • Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego 
  • Premia w podstawie wynagrodzenia za urlop 
  • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 
  • Urlop okolicznościowy

  15. Wynagrodzenie z tytułu niezdolności do pracy z tytułu choroby

  16. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i pracę w nocy

  17. Zadania dodatkowe

  Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

  1. Prezentacja – Specjalista w Biurze Rachunkowym

  Korzyści dla uczestników szkolenia:

  1.  Nabycie wiedzy dotyczącej prowadzenia księgowości przedsiębiorstwa rozliczającego się za pomocą Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz do prowadzenia wszystkich innych ewidencji z tym związanych. Poznanie wpływu przepisów Polskiego Ładu na bieżące rozliczenia małych firm;

  2.  Poznanie komentarza oraz rad prowadzącego Arkadiusza Szulc do omawianych zagadnień;

  3.  Czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią;

  4.  Cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie

  Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

  Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

  • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
  • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

   

  Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

  W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

  Cena: 747 zł brutto