dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych po 1-szym stycznia 2022r.

Cena: 299 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 7 filmów o łącznym czasie trwania  04 godz. 36 min 54 s.
 • materiały w formie pdf

Opis szkolenia:

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówione zostaną ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych po 1-szym stycznia 2022r oraz te zagadnienia, na które należy zwrócić szczególną uwagę już teraz, aby nie dać się zaskoczyć przygotowując rozliczenia podatkowe.

Program szkolenia:

Część I

Ulga dla klasy średniej –stan obecny i projektowane zmiany;

Część II

Zwolnienia w podatku PIT (zwolnienie dla osób zmieniających rezydencję podatkową, rodzin wielodzietnych i seniorów);

Część III

Pozostałe zwolnienia i ulgi dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej (m.in. ulga dot. wpłat na związki zawodowe, zmiany w uldze rehabilitacyjnej, ulga na inwestycje w tzw. alter-natywne spółki inwestycyjne, zwolnienie przy przeznaczeniu środków na spłatę kredytu w ramach realizacji celu mieszkaniowego)

Część IV

Zwolnienia i ulgi dla osób prowadzących działalność gospodarczą (zmodyfikowane ulgi IP BOX oraz B+R; ulga marketingowa, ulga związana ze sprzedażą na rynki zagraniczne i przejmowaniem spółek zagranicznych, ulga wspierające określone rodzaje działalności (sportowa, kulturalna, naukowa), ulga na ochronę i konserwację zabytków, ulga na robotyzację, ulga związana z płatnościami bezgotówkowymi, ulga związana z wejściem na rynek giełdowy, tzw. ulga konsolidacyjna).

Tematy poszczególnych filmów:

1. OMÓWIENIE PROGRAMU SZKOLENIA

2. Zwolnienia i ulgi dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, ulgi dla przedsiębiorców, zasady wykładni.

3. Ulga dla klasy średniej

• Nowa skala podatkowa

• Zestawienie obciążeń

• Podmioty uprawnione do ulgi

• „Ulga dla klasy średniej” w ujęciu rocznym

• „Ulga dla klasy średniej” w ujęciu rocznym – kiedy przysługuje?

• „Ulga dla klasy średniej” w ujęciu rocznym – wpływ ulgi na podatek dochodowy pracowników

• „Ulga dla klasy średniej” w ujęciu miesięcznym

• „Ulga dla klasy średniej” w ujęciu miesięcznym – wpływ ulgi na podatek dochodowy pracowników

• „Ulga dla klasy średniej” w ujęciu miesięcznym – kilka wypłat na rzecz pracowników w tym samym miesiącu

• „Ulga dla klasy średniej” w ujęciu miesięcznym – obowiązek płatnika

• „Ulga dla klasy średniej” – kiedy pracownik powinien zrezygnować z ulgi?

• „Ulga dla klasy średniej” – wspólne rozliczenie małżonków

4. Ulga dla osoby otrzymującej wynagrodzenie zagranicą

5. Zwolnienia w podatku PIT

• Zwolnienia i ulgi osób nieprowadzących działalności gospodarczej

• Przykład nowego zwolnienia – rodziny wielodzietne

• Rodziny wielodzietne – dzieci uprawniające do odliczenia

• Wyjaśnienia MF

• Przychody nieobjęte ulgą

• Liczenie kosztów przy zwolnieniu (działalność)

• Rodziny wielodzietne – rozliczenie roczne

• Utrata prawa do ulgi

• Łączenie ulgi z odliczeniem na dzieci od podatku

• Nowe zwolnienie – zmiana rezydencji

• Zmiana rezydencji – warunki

• Nowe zwolnienie – emeryci i renciści

• Koszty przy łączonych zwolnieniach

• Nowe Zwolnienia – składki

6. Ulgi i pozostałe zwolnienia dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej

• Zwolnienia i ulgi dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej

• Wspólne rozliczenie małżonków – nowe zasady (2021)

• Wspólne rozliczenie małżonków – zaliczki

• Nowa ulga dla osób „samotnych”

• Odliczenia od dochodu

• Nowe zwolnienie – nabycie akcji

• Zasady odliczenia ulgi na dziecko

7. Zwolnienia i ulgi dla przedsiębiorców

• Nowe zwolnienia – zabytki i stypendia (PIT oraz CIT)

• Ulgi dla przedsiębiorców

• Nowe limity przy uldze B+R

• Ulga B+R „na pracowników”

• IP BOX oraz ulga B+R

• Ulga na produkcję próbną

• Ulga na promocję

• Ulga na działalność sportową itd.

• Co to jest działalność sportowa?

• Stypendium sportowe

• Co to jest działalność kulturalna?

• Wspieranie szkolnictwa wyższego

• Stypendia

• Studia podyplomowe – ulga pracodawcy

• Studia podyplomowe – przychód pracownika

• Zasady rozliczenia ulgi

• Ulga na zabytki – przesłanki

• Definicja pojęć

• Własność zabytku

• Kwota odliczenia

• Moment odliczenia

• Ograniczenia w odliczeniu

• Ulga na inwestycję w spółkę alternatywną

• Alternatywna spółka inwestycyjna

• Ulga na robotyzację

• Definicje

• Wątpliwości związane z ulgą

• Ulga na terminal

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja - Ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych po 1-szym stycznia 2022r.
 • Wyjaśnienia MF -ulga dla klasy średniej –perspektywa podatnika;
 • Wyjaśnienia MF -ulga dla klasy średniej –perspektywa podatnika;
 • Wyjaśnienia MF dot. ulgi dla 4+;
 • Wyjaśnienia dot. ulgi dla seniorów;
 • Wyjaśnienia dot. ulgi na zabytki

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Nabycie wiedzy dotyczącej ulg i zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych po 1-szym stycznia 2022r.;
 • Poznanie komentarza oraz rad prowadzącego dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;
 • Czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią;
 • Cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 299 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 299 zł brutto