dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Zamknięcie roku w podatkach dochodowych

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

  • nagrania wideo - 9 filmów o łącznym czasie trwania  05 godz. 04 min 18 s.
  • materiały w formie pdf

Opis szkolenia:

Moduł szkolenia obejmuje analizę przepisów w podatkach dochodowych w aspekcie przygotowania się do zamknięcia roku podatkowego. Obejmować będzie on sprawozdawczość również podmiotów powiązanych.

Zagadnienie podmiotów powiązanych od końca 2020 roku jest szczególnie istotne ze względu na bieżące raportowanie transakcji pomiędzy takimi podatnikami w plikach JPK. Obecnie organy podatkowe mogą na bieżąco analizować realizację umów w grupach finansowych i podejmować w tym zakresie kontrole.

Szkolenie omawiać będzie zagadnienia związane z rozliczeniami transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi jak również ich sprawozdawczość. Ponadto omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z z przygotowaniem się do zamknięcia roku podatkowego 2021, w tym w zakresie rozliczeń międzynarodowych osób fizycznych.

Program szkolenia:

Zamknięcie roku w podatkach dochodowych – wybrane aspekty

• Zaliczki w trakcie roku i ich rozliczenie;

• Roczne rozliczenie spółek komandytowych;

• Ujęcie umorzenia dofinansowania PFR w deklaracji rocznej;

• Rozliczenie straty, z uwzględnieniem jej rozliczenia w spółkach komandytowych;

Rozliczenia międzynarodowe osób fizycznych i prawnych;

• Zasady rozliczania podatku u źródła, w tym zmiany wprowadzone No-wym Ładem;

• Certyfikat rezydencji oraz nowe przepisy w tym zakresie mające obowiązywać od 2022r.

• Nowa definicja rezydenta w podatku CIT w 2022r.

• Rozliczenie nierezydenta - osoby fizycznej uzyskującej dochody podatkowe w Polsce.

• Metody unikania podwójnego opodatkowania, z uwzględnieniem konwencji MLI;

Podmioty powiązane z uwzględnieniem zmian na 2022 rok

• Definicja podmiotów powiązanych, a obowiązki związane z informacjami podatkowymi

• Obroty pomiędzy podmiotami powiązanymi

• Domniemanie związane z podmiotami z siedzibą w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową;

Sprawozdawczość podmiotów powiązanych, w tym zmiany na 2022r.

• Dokumentacja cen transferowych;

• Szczególne deklaracje roczne podmiotów powiązanych;

• Obowiązki informacyjne dla podmiotów powiązanych.

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Zamknięcie roku w podatkach dochodowych cz .1

• Płatności zaliczek na podatek dochodowy (art. 44 UoPIT)

3. Zamknięcie roku w podatkach dochodowych cz .2

• Sprawozdanie w spółce komandytowej

4. Zamknięcie roku w podatkach dochodowych cz .3

• Rozliczenie dofinansowania PFR w deklaracji rocznej

• Podatek CIT

• Podatek CIT – praktyczne problemy

• Podatek PIT – co zrobić?

• Rozliczenie straty

• Rozliczenie strat – zmiany 2021

5. Rozliczenia międzynarodowe osób fizycznych i prawnych

• Rezydencja podatkowa – PIT

• Definicja rezydencji – zarząd (Nowy Ład)

• Kopia certyfikatu rezydencji

• Podatek u źródła – licencje

• Podatek u źródła – zwolnienie

• Podatek u źródła – dywidendy i zwolnienie

• Nowe zasady poboru podatku u źródła (Nowy Ład)

• Przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

• Kolizja norm prawa międzynarodowego i krajowego – przyporządkowanie do źródła

• Rozliczenie nierezydenta na umowę o pracę

• Rozliczenie nierezydenta na umowę zlecenie

• Rozliczenie nierezydenta na umowę zlecenie – certyfikat rezydencji

• Rozliczenie nierezydenta na umowę zlecenie – deklaracje IFT

• Rozliczenie nierezydenta w ramach jego działalności gospodarczej

• Konwencja MLI

6. Podmioty powiązane cz. 1

• Regulacje krajowe

• Pojęcia

• Powiązania kapitałowe – przykład

• Powiązania osobowe – przykład

• Powiązania rodzinne – przykład

• Transakcje między podmiotami powiązanymi a podatek VAT

7. Podmioty powiązane cz. 2

• Progi dokumentacyjne (do 2016)

• Progi dokumentacyjne (2017 – 2018)

• Progi dokumentacyjne (od 2019)

• Transakcje kontrolowane

• Transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym

• Sposoby weryfikacji cen transferowych

• Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

• Metoda ceny odsprzedaży

• Metoda rozsądnej marży (metoda „koszt plus”)

• Podsumowanie metod tradycyjnych

• Metody zysku transakcyjnego

• Wybór metody

• Dokumentacja lokalna – terminy

• Dokumentacja lokalna – wyłączenia

• Dokumentacja lokalna – analiza cen transferowych „safe harbours”

• Dodatkowe zobowiązania podatkowe – od 2019r.

• Sankcje karnoskarbowe związane z cenami transferowymi

8. Podmioty powiązane cz. 3

• Zmiany Nowy Ład (2022) – definicja podmiotów powiązanych

• Zmiany Nowy Ład (2022) – korekta cen transferowych

• Zmiany Nowy Ład (2022) – doprecyzowanie mechanizmu safe harbour – usługi o niskiej wartości dodanej

• Zmiany Nowy Ład (2022) – doprecyzowanie mechanizmu safe harbour – pożyczki, kredyty, emisja obligacji

• Zmiany Nowy Ład (2022) – lokalna dokumentacja cen transferowych

• Ceny transferowe a raje podatkowe

9. Sprawozdawczość podmiotów powiązanych

• Informacje o cenach transferowych (TPR)

• Zmiany Nowy Ład (2022) – informacja o cenach transferowych (TPR)

• Obowiązki informacyjne (Ordynacja podatkowa)

• Obowiązki podatkowe (Rozporządzenie)

• Zmiany Nowy Ład (2022) – zwolnienie z obowiązku raportowania o umowach zawartych z nierezydentami

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

1. Prezentacja - Zamknięcie roku w podatkach dochodowych

2. Umowa Polska – Norwegia o unikaniu podwójnego opodatkowania;

3. Przykładowa deklaracja TPR -C;

4. Odpowiedzi MF na pytania dot. informacji TPR.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

1. Nabycie wiedzy z zakresu zamknięcie roku w podatkach dochodowych ;

2. Poznanie komentarza oraz rad prowadzącego dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;

3. Czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią;

4. Cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

• pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności

• drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania.

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Galeria z naszego szkolenia

 

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)