dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Zmiany w podatkach dochodowych na 2023 rok

Cena: 399 zł brutto

Materiały szkoleniowe:

  • nagrania wideo - 6 wideo nagrań, których łączny czas wynosi 04 h 44 min. 48 s.
  • materiały w formie pdf

Opis szkolenia:

Podczas szkolenia omówione zostaną ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH PIT i CIT, które wejdą w życie wraz z początkiem 2023 roku.

Dodatkowo omówione zostaną NOWE wyjaśnienia i interpretacje Ministerstwa Finansów oraz wyroki sądów, które będą miały istotny wpływ na bieżące zasady rozliczania tych podatków.

Dzięki temu szkoleniu Uczestnicy dowiedzą się jak w praktyce stosować nowe rozwiązania, aby podatki dochodowe w 2023 roku rozliczać prawidłowo.

Szczegółowy zakres tematyczny szkolenia przedstawimy jak Ustawy zmieniające przejdą drogę legislacyjną – zostaną przyjęte przez Sejm.

Program:

1. Zmiany wprowadzone przepisami Nowego Ładu 1.0. w podatku PIT obowiązujące od początku 2023r., w tym:

• możliwość proporcjonalnego rozliczania kwoty wolnej od podatku przez kilku płatników –zasady stosowania mechanizmu;

• możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku w trakcie roku podatkowego przez podatników osiągających przychody z działalności wykonywanej osobiście, np. umowy zlecenia lub umowy o dzieło;

• możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku w trakcie roku przez podatników osiągających przychody bez pośrednictwa płatników;

• zmiany w zakresie oświadczeń i wniosków dotyczących zaliczek na PIT;

• rozszerzenie możliwości zwolnienia płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na PIT na wniosek podatnika;

• zmiany w uldze na zabytki –ograniczenie możliwości stosowania ulgi;

• objęcie składkami ubezpieczeniowymi komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej;

• wynajem w 2023r.;

• nowe stawki diet.

2. Zmiany wprowadzone przepisami Nowego Ładu 1.0. w podatku CIT obowiązujące od początku 2023r. oraz ich uzupełnienie przepisami Nowego Ładu 3.0., w tym:

• poprawienie i uzupełnienie regulacji w zakresie spółek holdingowych;

• doprecyzowanie przepisów o podatku zryczałtowanym (tzw. CIT estoński);

• zmiany w rozliczeniu podatku u źródła przy płatnościach powyżej 2 mln PLN;

• doprecyzowanie przepisów związanych z dłużnym finansowaniem podatników;

• zmiany w regulacjach przeciwdziałąjących tzw. erozji bazy podatkowej (tj. podatek od przerzuconych dochodów oraz regulacje CFC);

• pozostałe zmiany, w tym zmiany wchodzące w życie w kolejnym roku (podatek minimalny).

 

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Zmiany w podatku PIT cz.1

• Podstawy prawne zmian

• Oświadczenie podatnika dla płatnika

• Oświadczenia dla kilku płatników

• Zwolnienie z poboru zaliczek na podatek

• Doprecyzowane zasady naliczania zaliczek przez płatników

• Oświadczenie o wspólnym rozliczeniu

• Rezygnacja z 50 % KUP

• Informacja o dzieciach w przypadku skorzystania przez osobę fizyczną ze zwolnienia dla rodzin wielodzietnych (4+)

• Pozostałe zmiany dotyczące zaliczek

• Zmiany dotyczące płatników

• Doliczanie dochodów małoletnich dzieci

• Ulga na zabytki

3. Zmiany w podatku PIT cz.2

• Nowa wysokość przekazywanego podatku (rozliczenie za 2022r. składane w 2023r.)

• Pliki JPK w podatku dochodowym

• Zmiany terminów przy rozliczeniu ryczałtem

• Uprawnienia płatnika do wystąpienia o zwrot podatku (zmiana obowiązująca od 26 października 2022r.)

• Objęcie komplementariuszy SKA ubezpieczeniem

• Zmiany związane z COVID-19

• Wyłączenie amortyzacji (od 2023r.)

• Definicja budynku mieszkalnego

• Odpisy amortyzacyjne jako KUP w 2022r.

• Brak amortyzacji a konstytucja

• Metody opodatkowania wynajmu przez osoby fizyczne w 2023r.

• Nowe stawki diet

4. Zmiany w podatku CIT cz.1

• Podstawy prawne zmian

• Estoński CIT – ilość osób zatrudnionych

• Estoński CIT – wygaśnięcie zobowiązania podatkowego z tytułu korekty wstępnej

• Estoński CIT – uregulowanie dochodu z przekształcenia

• Estoński CIT – zawiadomienie

• Estoński CIT – przedmiot opodatkowania

• Estoński CIT – podstawa opodatkowania

• Estoński CIT – obowiązki informacyjne

• Estoński CIT – płatność podatku

5. Zmiany w podatku CIT cz.2

• Ceny transferowe – transakcje z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

• Ceny transferowe – przepisy przejściowe

• Środki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez płatnika jako KUP

• Limitowanie kosztów finansowania dłużnego

• Ulga na pierwszą emisje publiczną

6. Zmiany w podatku CIT cz.3

• Ulga na złe długi – przyporządkowanie korekt

• Ulga na złe długi – obowiązki informacyjne

• Podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej

• Podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej – odliczenia

• Podatek od przerzuconych dochodów – istota, podstawa opodatkowania, odliczenia

• Podatek od przerzuconych dochodów – odpowiednie stosowanie przepisów

• Minimalny podatek dochodowy – zwolnienie

• Minimalny podatek dochodowy – zakres podmiotowy

• Minimalny podatek dochodowy – podstawa opodatkowania

• Minimalny podatek dochodowy – ryczałt, rozliczanie

• Podatek od przychodów z budynków – procedura zwrotu podatku

• Opodatkowanie spółek holdingowych – definicje, istota, przepis przejściowy, płatnik

• Zmiany dotyczące spółek holdingowych – KSH – podstawa prawna, definicje, grupa spółek, wiążące polecenia, odmowa wykonania wiążącego polecenia, odpowiedzialność

• Podatek u źródła

• Deklaracja CIT-ST

• Uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”

• Pozostałe zmiany

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

  •  Prezentacja - Zmiany w podatkach dochodowych na 2023r.
  • Zał.01 – Dz.U.2022.2302

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • nabycie wiedzy dotyczącej zmian w podatkach dochodowych PIT i CIT, które wejdą w życie wraz z początkiem 2023 roku;
  • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;
  • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
  • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

  • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
  • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 399 zł brutto