Krzysztof Biernacki

Krzysztof Biernacki

 

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków. Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

 

 

Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Arkadiusz Szulc

Arkadiusz Szulc

 

absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Katedry Rachunkowości, specjalista w zakresie organizacji rachunkowości finansowej i podatkowej w małych i średnich przedsiębiorstwach, trener oraz wykładowca w Sopockiej Szkole Wyższej w zakresie podatków, rachunkowości oraz systemu ubezpieczeń społecznych, wieloletni praktyk w zakresie księgowości prowadzący własną firmę consultingowo-rachunkową. Posiada uprawnienia wydane przez Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg oraz certyfikat Głównego Księgowego wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów o tematyce rachunkowo-podatkowej, autor wielu publikacji w zakresie rachunkowości i zarządzania.

 

 

 

 

Darmowe Kursy z Podatków w 2021

 

 

Weź udział w kursach dla Księgowych z dofinansowaniem

nawet do 100%


O dofinansowaniach

Kursy, które dla Państwa przygotowaliśmy na 2021 rok mogą być sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Funduszem tym dysponują Powiatowe Urzędy Pracy.

Wysokość dofinansowania zależy od tego czy starająca się firma jest MIKROPRZEDSIĘBIORCĄ (zatrudnia do 10 osób) – wówczas dofinansowanie wynosi 100%, pozostałe firmy (zatrudniające powyżej 10 pracowników) otrzymują 80% wsparcie.

 

UWAGA

aby ubiegać się o dofinansowanie należy zatrudniać co najmniej jedną osobę na umowę o pracę.

 

Więcej informacji na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego – kliknij w link >>>>

 

Jeśli będą Państwo zainteresowani jakimś z poniższych KURSÓW pomożemy Wam w uzyskaniu środków na ten cel. Wystarczy wysłać do nas formularz zgłoszeniowy na konkretny kurs.


Cele naszych kursów:

 • dowiesz się jak interpretować przepisy, które zostały niedawno wprowadzone oraz te, które wejdą w życie w nadchodzących miesiącach,
 • zbudujesz BAZĘ wiedzy, czyli nabędziesz solidne podstawy, które będziesz już tylko uzupełniać,
 • dzięki znajomości przepisów będziesz pewnym tego co robisz,
 • zaoszczędzisz czas, gdyż nie będziesz musiał już w sieci szukać odpowiedzi na pytania, które zadasz naszemu ekspertowi,
 • zaoszczędzisz pieniądze, dzięki temu, że kursy mogą być sfinansowane środkami publicznymi.

O kursach

Na rok 2021 przygotowaliśmy 4 kursy:

1. Akademia Rozliczeń Podatkowych – autorski kurs dr Krzysztofa Biernackiego

2. Prowadzenie Biura Rachunkowego w 2021 roku - autorski kurs dr Krzysztofa Biernackiego

3. Podatki dochodowe i VAT dla Praktyków – autorski kurs doradcy podatkowego Damiana Staszaka.

4. Rachunkowość od podstaw - kurs intensywny online - autorski kurs eksperta. ds finansów i księgowości Arkadiusza Szulca

 

Korzyści z udziału w kursach:

 • aktualizacja wiedzy na temat aktualnych zasad rozliczania podatków dochodowych CIT i PIT oraz podatku VAT, a także procedur podatkowych, szczególnie po zmianach przepisów z roku 2020 i początku 2021;
 • „bycie na bieżąco” ze ZMIANAMI w podatkach, które będą wchodziły w życie;
 • opieka merytoryczna nad uczestnikami podczas trwania kursu.

  • Szczególnie potrzebna teraz, kiedy to przepisy podatkowe w ostatnim czasie tak często i w takim zakresie się zmieniają. Zawsze może zdarzyć się sytuacja, gdzie będziesz potrzebował zadać pytanie ekspertowi, aby wyjaśnić swoje wątpliwości. Podczas każdego ze szkoleń będzie wydzielony czas na zadanie Prowadzącemu nurtujących Was pytań.

 • nagrania WIDEO, czyli po każdym ze szkoleń otrzymasz za DARMO dostęp do jego wideo wersji. Będziesz mógł bez przeszkód na nowo przeanalizować trudne zagadnienie lub te, które wymagają szczególnej uwagi.

Dlatego, jeśli chcesz wziąć udział w naszym projekcie, wybierz interesujący Cię kurs i prześlij zgłoszenie.


Co to za kursy?


Kurs 1:

AKADEMIA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH

Autorski kurs z zakresu podatków doradcy podatkowego dr Krzysztofa Biernackiego.

 

Jest to:

 • 7-modułowy kurs online, którego program przygotowany został na bazie Państwa sugestii, oraz ankiet, które wypełniliście;
 • Realizować będziemy go od sierpnia do grudnia 2021, czyli będzie to 7 dni po 6 godzin, w sumie 42 godziny + konsultacje;
 • Rozległy zakres tematyczny kursu, poczynając od ZMIAN w PODATKACH, które niedawno weszły w życie oraz tych, które wkrótce wejdą, poprzez tematy ukierunkowane na konkretne zagadnienia typu, SAMOCHÓD w FIRMIE czy FAKTURY w obrocie gospodarczym, kończąc na zagadnieniach ogólnych typu ROZLICZANIE PODATKU VAT w świetle aktualnych interpretacji;
 • przepisy podatkowe omawiane będą w oparciu o najnowsze orzecznictwo, interpretacje i wyroki sądowe z pokazaniem przykładów z życia;

 

Tematy poszczególnych szkoleń:

1. Aktualna praktyka rozliczeń podatku VAT po zmianach w 2020 i 2021 roku

2. Aktualna praktyka rozliczeń podatków dochodowych po zmianach w 2020 oraz 2021 roku

3. Funkcje faktur w rozliczeniach transakcji gospodarczych

4. Kontrola podatkowa i celno – skarbowa w świetle aktualnej praktyki

5. Rozliczanie samochodów osobowych w podatkach dochodowych i podatku VAT

6. Aktualne zagadnienia związane z rozliczeniem podatku VAT

7. Zamknięcie podatkowe 2021 roku oraz rozliczenia podmiotów powiązanych

 

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej na temat kursu >>>>>>>>>>


Kurs 2:

Prowadzenie biura rachunkowego 2021

Autorski kurs dr Krzysztofa Biernackiego.

 

Kurs dotyczy podatkowych oraz poza podatkowych aspektów prowadzenia Biura Rachunkowego. Przeznaczony jest dla Właścicieli tychże biur.

W jego skład wchodzą 4 dni szkoleniowe – w sumie 24 godziny zajęć.

Wśród omawianych tematów są:

 • określenie relacji między Biurem Rachunkowym a Klientem w kontekście ZMIAN w podatkach, poprzez:

  • odpowiednie zapisy w umowie,
  • nowe zasady komunikacji,
  • procedury dotyczące sytuacji trudnych.

 • Umowa z Pracownikiem lub Zleceniobiorcą w kontekście odpowiedzialności przed Klientem Biura Rachunkowego,
 • Ochrona Danych Osobowych czyli RODO w Biurze Rachunkowym,
 • Prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu czyli GIIF w biurze rachunkowym,
 • Obowiązki księgowego przy schematach podatkowych.

To tylko niektóre zagadnienia, które zostaną szczegółowo omówione podczas kursu.

 

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej na temat kursu >>>>>>>>>>


Kurs 3:

Podatki dochodowe i VAT dla Praktyków

Autorski kurs doradcy podatkowego Damiana Staszaka.

Jest to:

 • 7-modułowy kurs online, którego program przygotowany został na bazie Państwa sugestii, oraz ankiet, które wypełniliście;
 • realizować będziemy go od sierpnia do grudnia 2021, czyli będzie to 7 dni po 6 godzin, w sumie 42 godziny + konsultacje;
 • przepisy podatkowe omawiane będą w oparciu o najnowsze orzecznictwo, interpretacje i wyroki sądowe z pokazaniem przykładów z życia;

 

Tematy poszczególnych szkoleń:

1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA W 2021 ROKU

2. PODATEK VAT W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH

3. PODATEK DOCHODOWY - ROZLICZENIA KRAJOWE

4. PODATEK VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH

5. PODATEK DOCHODOWY - OPODATKOWANIE DOCHODÓW TRANSGRANICZNYCH

6. PODATEK VAT ORAZ PODATEK DOCHODOWY – ZAGADNIENIA KONTROWERSYJNE W ŚWIETLE AKTUALNEJ PRAKTYKI ORGANÓW PODATKOWYCH ORAZ ORZECZNICTWA SĄDÓW

7. ZMIANY PODATKOWE W ROKU 2022

 

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej na temat kursu >>>>>>>>>>


Kurs 4

Rachunkowość od podstaw - kurs intensywny online 

Autorski kurs eksperta ds. finansów i księgowości Arkadiusza Szulca

 

Jest to intensywny kurs RACHUNKOWOŚCI w ujęciu praktycznym. Prowadzący wyznaje zasadę krótko i na temat, bez niepotrzebnych wypełniaczy, a skupiając się tylko na tym co najważniejsze.

Jest to:

 • 8-modułowy kurs online
 • realizować będziemy go od czerwca do listopada 2021, czyli będzie to 8 dni po 4 godzin, w sumie 32 godzin + konsultacje
 • podczas każdego ze szkoleń każdy uczestnik będzie mógł zadawać na czacie niezliczoną ilość pytań, a także skorzystać z konsultacji;
 • poza tym każdy temat szkolenia zostanie nagrany na wideo a następnie Uczestnikom udostępniony.

 

Tematy poszczególnych szkoleń:

1. Charakterystyka aktywów i pasywów. Operacje gospodarcze

2. Funkcjonowanie kont. Ewidencja zdarzeń gospodarczych

3. Wynik finansowy

4. Rzeczowe aktywa trwałe

5. Zapasy

6. Odpisy aktualizujące

7. Pasywa

8. Przejście z księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe – aspekty praktyczne

 

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej na temat kursu >>>>>>>>>>>>


Podsumowując

Jeszcze raz zapraszamy do udziału w naszych KURSACH.

Jeśli chcecie Państwo otrzymać dofinansowanie pomożemy Wam w tym. Będziemy pilnować terminów naborów wniosków, dla zainteresowanych przygotujemy wnioski o dofinansowanie.

Jedyne co prześlijcie nam zgłoszenie.

Terminy naboru wniosków każdy Powiatowy Urząd Pracy ogłasza indywidualnie i z reguły są one bardzo krótkie. Zwykle nabory ogłaszane są już w styczniu.

Dlatego, jeśli jesteście Państwo zainteresowani – jak najszybciej prześlijcie nam zgłoszenie!


Przykładowe opinie


Według uczestniczek – moich pracownic – zarówno organizację kursu, jak samych wykładowców oceniamy na najwyższą ocenę. Ze strony przygotowawczo – organizacyjnej jako pracodawca: pomoc w przygotowaniu odpowiednich materiałów aplikacyjnych, w szczególności tych dotyczących dofinansowania z KFS / pomocy de minimis, również oceniam bardzo wysoko i jeśli w przyszłości będą podobne możliwości, chętnie skorzystamy – zarówno moi pracownicy, jak i (być może) ja sam. Jednocześnie dziękuję za sprawną komunikację dwustronną, dzięki której mogłem na czas przekazywać dane organizacyjne, dotyczące poszczególnych spotkań i sprawnie zorganizować pracę firmy pod nieobecność szkolonych pracownic. Dla nich samych na pewno był to czas pożytecznie spędzony, poświęcony uporządkowaniu i uaktualnieniu posiadanej wiedzy praktycznej o nowe informacje w zmieniających się rzeczywistych warunkach prawnych.

Grzegorz Zięba

Buchfink Sp. z o.o. w Gdyni


Kurs "Aktualne praktyki rozliczeń podatkowych w wybranych obszarach" oceniam wysoko, jak też inne szkolenia prowadzone przez Państwa firmę. W szczególności szkolenia prowadzone przez dr Krzysztofa Biernackiego; bardzo merytoryczne i świadczące o najwyższym poziomie wiedzy z zakresu prawa, a w szczególności prawa podatkowego, uzupełnione o elementy wiedzy praktyczne, prowadzone z humorem i lekkością. POLECAM ! Materiały z kursu jak tez z innych szkoleń, wyczerpujące, czytelne i przejrzyste. Organizacja bez zastrzeżeń.

Joanna Myszka

Biuro Rachunkowe " Profit"