Józef Edmund Nowicki

Wieloletni ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Uznany ekspert i praktyk w dziedzinie prawa zamówień publicznych. Posiada 20. Letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych. Właściciel kancelarii specjalizującej się w doradztwie w przypadku kontroli zamówień publicznych przeprowadzanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, urzędy kontroli skarbowej oraz regionalne izby obrachunkowe. Autor 3 komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych (Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.) oraz kilkuset publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych w czasopismach branżowych (m. in. Monitor Zamówień Publicznych, Kontrola Państwowa, Prawo Przedsiębiorcy, Finanse Publiczne). Jeden z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych ekspertów i wykładowców problematyki prawa zamówień publicznych w Polsce. Prelegent na konferencjach i wykładowca na studium zamówień publicznych. Specjalizuje się m. in. w problematyce zamówień publicznych na roboty budowlane, zamówień w zakresie działalności twórczej lub artystycznej, usługi ubezpieczenia, dostawy aparatury medycznej, zamówień sektorowych oraz problematyce naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych. Od 2010 r. stale jest biegłym sądowym w dziedzinie zamówień publicznych. Redaktor naczelny portalu wPrzetargach.pl