Agnieszka Szajkowska

Trener, Prawnik

Prawnik specjalizujący się w zamówieniach publicznych od ponad 16 lat.

Wieloletni pracownik administracji samorządowej oraz rządowej. Posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie m.in. w: wprowadzaniu procesów zakupowych, planowaniu zamówień publicznych czy przygotowywaniu dokumentacji przetargowych. Uczestniczyła w dużych projektach infrastrukturalnych i kilkuset postępowaniach, w większości o wartościach powyżej tzw. progów unijnych.

Autorka wielu publikacji nt. interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych oraz szkoleń z zakresu stosowania tej gałęzi prawa.

Audytuje, kontroluje oraz doradza przy udzielaniu zamówień na zlecenie różnych jednostek zamawiających.

Doradza Wykonawcom na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.