Marcin Więckowski

Nieprzerwanie związany z zamówieniami publicznymi: szkoli przedstawicieli administracji publicznej i wykonawców-przedsiębiorców.

Audytuje, kontroluje – pracuje przy udzielaniu zamówień na zlecenie różnych jednostek-w tym przedsiębiorców.

Prowadził szkolenia dla różnych podmiotów, zamówienia publiczne to jego pasja.

Pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie na stanowiskach doradczych z zakresu prawa zamówień publicznych, obsługiwał Regionalną Komisję Dyscypliny Finansów Publicznych przy Wojewodzie i RIO, po czym przeszedł na stanowisko kierownicze do Zakładu Obsługi Urzędu Wojewódzkiego, gdzie nadzorował wszystkie przetargi realizowane na rzecz Urzędu. pracował także w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko Mazurskiego przy dużych zamówieniach w Ramach dwóch projektów UE. Był doradcą ds. zamówień publicznych prze Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego w Elblągu i Olsztynie (zasięg: województwo warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie) gdzie pomagał Beneficjentom realizować projekty EFS na podstawie zasady konkurencyjności. Pracował jako specjalista ds. zamówień publicznych i konkurencyjności w projektach dofinansowanych z UE (ZPOR, EFS, EFRR, RPO, POiŚ, Interreg, projekty Norweskie).