WARSZTATY TWORZENIA DOKUMENTACJI

Sporządzanie dokumentów zamówienia i ogłoszeń.
 Wszystkie wzory dokumentów z komentarzem

Termin: 21 - 22 czerwca 2023 w godz. 9:00 - 14:00
Miejsce: ON-LINE (na żywo)
Cena: 1399 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

więcej o Józef Edmund Nowicki

Film wideo ze szkolenia

Zapraszamy na pierwsze w Polsce Warsztaty Tworzenia Dokumentacji.

Celem szkolenia jest przedstawienie w ujęciu praktycznym zasad sporządzania i wzorów:

 • dokumentów dotyczących szacowanie wartości zamówienia
 • dokumentów dotyczących powołania komisji przetargowej
 • dokumentów dotyczących wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki
 • dokumentów zamówienia w trybach przetargu nieograniczonego, trybu podstawowego, zamówienia z wolnej ręki: SWZ, wezwania, zawiadomienia, informacje, zaproszenia do negocjacji i składania ofert dodatkowych,
 • aneksów do umów
 • dokumentów w postępowaniach o wartości zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych
 • dokumentów w postępowaniach, do których nie stosuje się ustawy Pzp ze względu na przedmiot zamówienia (zwolnienia przedmiotowe)
 • ogłoszeń: ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenie ex-ante, ogłoszenie o wyniku postępowania
 • wyjaśnień i zmian treści SWZ
 • protokołu postępowania
 • porozumienia w ramach grupy zakupowej 

UWAGA: Wszystkie wzory i przykłady dokumentów
zostaną poprzedzone komentarzem (wykładem) wykładowcy

Jakie dokumenty zamówienia zostaną omówione:

 • przygotowanie postępowania: dokumenty dotyczące szacowania wartości zamówienia,
 • przykłady uzasadnień wyboru trybu: zamówienie z wolnej ręki - art. 214 ust. 1 pkt 1-9
 • przetarg nieograniczony: SWZ z załącznikami w wariantach 1, 2 i 3
 • tryb podstawowy: SWZ z załącznikami w wariantach 1 i 2, zaproszenie do negocjacji i zaproszenie do składania ofert dodatkowych w wariancie 2, protokół z negocjacji
 • zamówienie z wolnej ręki: zaproszenie do negocjacji w procedurze krajowej i unijnej, protokół z negocjacji, protokół postępowania
 • SWZ: wyjaśnienia i zmiany treści SWZ
 • wstępne konsultacje rynkowe: pełna dokumentacja
 • wezwania wykonawców: art. 126 ust. 1-4, art. 128 ust. 1 i 4, art. 223 ust. 1-3, art. 224 ust. 1, art. 274 ust. 1-3
 • termin związania ofertą: wezwanie do przedłużenia TZO, wezwanie do wyrażenia zgody na wybór oferty
 • zawiadomienia wykonawców: art. 253, art. 260, art. 262, art. 223 ust. 3
 • wadium: uzasadnienie zatrzymania wadium, zwrot wadium
 • inne dokumenty i zawiadomienia: zawiadomienie o unieważnieniu poszczególnych czynności w postępowaniu, informacja z otwarcia ofert
 • ogłoszenia: ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenie ex-ante, ogłoszenie o wyniku postępowania
 • umowa: przykłady aneksów do umów
 • protokół postępowania: przetarg nieograniczony, tryb podstawowy, zamówienie z wolnej ręki
 • komisja przetargowa: powołanie komisji przetargowej, zmiany w składzie komisji przetargowej, powierzenie czynności zastrzeżonych, wnioski i propozycje komisji przetargowej przedkładane kierownikowi zamawiającego, unieważnienie czynności w postępowaniu
 • zamówienia poniżej 130 000 zł i zamówienia zwolnione przedmiotowo: ISW (IDW), zaproszenie do składania ofert, zaproszenie do negocjacji, ogłoszenie o przetargu publicznym, unieważnienie postępowania, unieważnienie czynności w postępowaniu, ogłoszenie o wyniku postępowania
 • grupa zakupowa: porozumienie zawarte pomiędzy zamawiającymi

Gwarantujemy Państwu:

 • rzetelną wiedzę
 • indywidualne konsultacje z wykładowcą  - podczas warsztatów sesja pytań i odpowiedzi - będzie możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości z ekspertem - Panem Józefem Edmundem Nowickim, który odpowie na wszystkie pytania w trakcie zajęć
 • nagranie wideo z warsztatów - dzięki czemu będzie można ponownie przeanalizować cały przebieg zajęć,
 • bogate materiały szkoleniowe m.in. edytowalne wzory dokumentów oraz wzory tych dokumentów z profesjonalnym komentarzem.

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

 • prezentację obejmującą program szkolenia
 • ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy w postaci elektronicznej
 • nagranie wideo ze szkolenia
 • edytowalne wzory dokumentów oraz wzory tych dokumentów z profesjonalnym komentarzem.

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Poziom merytoryczny i sposób przekazania wiedzy przez Wykładowcę na bardzo wysokim poziomie. Materiał przekazany był w sposób zrozumiały wynikający wprost z cytowanego przepisu ustawy. Wszelkie wątpliwości wyjaśniane były w sposób wyczerpujący. Jako uczestnik wielu szkoleń muszę stwierdzić, że było jednym z niewielu ciekawszych i nie powodujących znużenia uczestnika. W kwestii organizacji szkolenia poza częścią merytoryczną nie mam żadnych zastrzeżeń, organizacja bardzo w porządku.
Joanna Soborowska
Telewizja Polska S.A.

Informacje organizacyjne

Termin: 21 czerwiec 2023r. - 22 czerwiec 2023r.
Miejsce: Online
Cena: 1 399,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Opieka merytoryczna po szkoleniu
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
 • Materiały video po szkoleniu

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
WARSZTATY TWORZENIA DOKUMENTACJI
Galeria
WARSZTATY TWORZENIA DOKUMENTACJI

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl