Witaj na nowej wersji szkoleniaekspert.pl!
Cieszymy się, że tu jesteś! Odświeżyliśmy naszą stronę, aby zapewnić Ci jeszcze lepsze warunki korzystania z naszych usług. Teraz możesz łatwiej znaleźć informacje, produkty i usługi, których szukasz.

Jeśli masz wykupione szkolenia wideo sprzed stycznia 2024 roku, aby je znaleźć kliknij tutaj Zostaniesz przełączony na starą wersję strony!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie, nie wahaj się skontaktować z nami. Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc! Więcej informacji znajdziesz pod linkiem klikając tutaj

Wakacyjny Kurs z Prawa Zamówień Publicznych

31.07.2024 08:30

31 lipca 2024 r.
05 sierpnia 2024 r.
09 sierpnia 2024 r.
14 sierpnia 2024 r.

Zapisz się już teraz!

Zobacz co o kursie mówi prowadząca

Opis szkolenia

Wakacyjny Kurs Prawa Zamówień Publicznych

przeznaczony jest dla Praktyków, dla osób, które na co dzień obsługują zamówienia publiczne.

Zagadnienia, przepisy związane z zamówieniami publicznymi są trudne i niejednoznaczne, a odpowiedzialność osób przeprowadzających postępowania jest ogromna.

Celem Wakacyjnego Kursu PZP jest zbudowanie solidnych fundamentów wiedzy a w konsekwencji rozwój zawodowy jego Uczestników.


Jeśli:

 • chcesz być postrzegany jako ekspert w zakresie PZP,
 • potrzebujesz praktycznej wiedzy popartej przykładami z życia,
 • planujesz swoją karierę w Zamówieniach Publicznych

dołącz do Uczestników naszego Kursu – ilość miejsc ograniczona.


Poprzez udział w Kursie, gwarantujemy:

 • ROZWÓJ ZAWODOWY – tylko nieliczni będą posiadali tak zaawansowaną wiedzę jak Ty,
 • ZWIĘKSZENIE KOMPETENCJI – ta profesjonalna wiedza pomoże Ci unikać błędów i ryzyka związanego z nieprawidłowym stosowaniem przepisów,
 • PODNIESIENIE POZYCJI NA RYNKU PRACY – posiadanie CERTYFIKATU ukończenia Kursu to dodatkowy atut na rynku pracy, zwiększa atrakcyjność kandydata w oczach pracodawców,
 • PRESTIŻ i ZAUFANIE – dzięki temu, że będziesz wysokiej rangi specjalistą odczujesz uznanie współpracowników oraz przełożonych.

Opis Kursu


Wakacyjny Kurs z Prawa Zamówień Publicznych to kurs, podczas którego szczegółowo poznasz całość procesu udzielenia zamówienia publicznego od jego planowania, poprzez prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Kurs podzielony został na 4 szkolenia/spotkania, podczas których omówione zostaną następujące zagadnienia:


1. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

 • Jak poprawnie przeprowadzić proces planowania w organizacji, czyli poprawna kategoryzacja zamówień - praktyczne podejście do planowania oraz aktualizacji Planu postępowań.

2. Analiza dostępnych trybów udzielania zamówień publicznych

 • Dobór odpowiedniej procedury udzielenia zamówienia publicznego wraz ze szczegółowym omówieniem niezbędnych elementów związanych z przygotowaniem postępowania - a na deser tryb podstawowy, w 3 wariantach, krok po kroku.

3. Przygotowanie postępowania w procedurze unijnej

 • Przetarg nieograniczony wraz ze szczegółowym omówieniem procedury badania i oceny ofert oraz wymogów ustawowych w zakresie umowy w sprawie zamówienia publicznego - ze szczególnym i praktycznym omówieniem przesłanek zmiany umowy, waloryzacji itd

4. Procedury wewnętrzne

 • Propozycje efektywnych rozwiązań proceduralnych dla Regulaminów udzielania zamówień publicznych do 130 tys. zł oraz odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych.

Kurs zawiera:

 • dostęp "na żywo" do wszystkich 4 szkoleń on-line podczas całego kursu,
 • otrzymasz nagrania wideo ze szkoleń - dzięki czemu można będzie ponownie przeanalizować cały przebieg kursu,
 • w ramach kursu sesja pytań i odpowiedzi - będzie możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości z ekspertką - prawniczką panią Agnieszką Szajkowską, która odpowie na wszystkie pytania w trakcie kursu,
 • bardzo bogate materiały szkoleniowe (m.in. schematy trybu podstawowego w 3 wariantach oraz przetargu nieograniczonego, listy kontrolne, wzory dokumentacji),
 • 4 szkolenia - to indywidualna pomoc prawna– przez okres 4 tygodni/od pierwszego szkolenia – i aż 7 dni po ostatnim, czwartym szkoleniu - czyli 4 tygodnie wsparcia merytorycznego od prawniczki pani Agnieszki Szajkowskiej!
 • imienny certyfikat uczestnictwa.

Opinie

Agnieszka Mirek

Podinspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych

Kurs był bardzo pomocny, zwłaszcza dla osób stawiających pierwsze kroki obszarze zamówień publicznych. Wszelkie zagadnienia zostały objaśnione od podstaw, w przystępny i zrozumiały sposób. Dużą zaletą było przygotowanie merytoryczne i wiedza Pani Agnieszki Szajkowskiej prowadzącej szkolenie oraz możliwość zadawania pytań zarówno podczas szkoleń, jak i w ramach opieki merytorycznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szkolenia na platformie odbywały się sprawnie i bez zakłóceń. Otrzymane materiały w postaci nagrań i prezentacji stanowią atrakcyjną pomoc w ugruntowaniu zdobytej wiedzy oraz poszukiwaniu konkretnych informacji.

Iwona Cieślak

Miasto i Gmina Sanniki

Dzień dobry,

uczestniczyłam w szkoleniu organizowanym przez Państwa firmę już po raz kolejny i oczywiście szkolenie spełniło moje oczekiwania, które prowadzone było przez Panią Agnieszkę Szajkowską w lutym i szkolenie dotyczyło platformy "eNotice2 - szkolenie praktyczne".

Szkolenie bardzo praktyczne i bardzo pomocne w pracy.

Informacje, które otrzymałam na szkoleniu bardzo przydają się w praktyce. Ogromny plus za nagrania, które otrzymaliśmy po szkoleniu.

Informacje organizacyjne

 

Oświadczenie o zwolnieniu z VAT

Jeśli środki, które wydatkujesz na szkolenie, pochodzą ze środków publicznych i chcesz zastosować zwolnienie z podatku VAT, wypełnij poniższy plik i prześlij na adres mailowy:

📧 szkolenia.rp@szkoleniaekspert.pl

 

Formularz papierowy w wersji WORD

Jeśli masz problem z przesłaniem zgłoszenia w wersji online zrób to za pomocą formularza papierowego

Prześlij formularz na adres mailowy:

📧 szkolenia@szkoleniaekspert.pl

Przez cały okres trwania kursu - 4 tygodnie wsparcia merytorycznego!
I szkolenie - 31 lipca 2024:
Wstęp do prawa zamówień publicznych wraz z warsztatami dotyczącymi planowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Podczas pierwszego szkolenia online poznasz bezbłędne przygotowanie Planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – czyli jak odpowiednio agregować usługi, dostawy oraz roboty budowlane. Dowiesz się jak prawidłowo szacować wartości zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Jak prawidłowo szacować wartości zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych?
 • Jaka różnica jest między Planem Zamówień a Planem Postępowań?
 • Które zamówienia publiczne podlegają Planowaniu, a które nie?
 • Jak odpowiednio agregować dostawy, usługi oraz roboty budowlane?
 • Czy są podobne dostawy oraz jednorodne usługi?
 • Jak poprawnie przygotować Plan postępowań?
 • Kiedy aktualizować Plan postępowań i jak realizować zamówienia nieplanowane?

oraz dużo, dużo więcej praktycznej wiedzy w zakresie szacowania przedmiotu zamówienia oraz planowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Program szkolenia:

1 Blok tematyczny: Wstęp do Prawa Zamówień Publicznych

Poznasz podstawową wiedzę w zakresie stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz jej włączeń.

Poznasz najważniejsze zasady udzielania zamówień, definicje oraz pojęcia stosowane w postępowaniu.

 • Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze do ustawy
 • Zamówienia klasyczne, subsydiowane oraz sektorowe
 • Definicje i pojęcia używane w ustawie PZP
 • Progi w zamówieniach publicznych
 • Przedmiotowe oraz podmiotowe wyłączenia stosowania ustawy PZP
 • Zasady udzielania zamówień publicznych

2 Blok tematyczny: Szacowanie zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego

Prawidłowego szacowania wartości zamówienia oraz odpowiednia agregacja dostaw, usług i robót budowlanych z uwzględnieniem tożsamości przedmiotowej, podmiotowej oraz czasowej zamówienia.

 • Szacowanie wartości zamówienia wg nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Jak prawidłowo agregować dostawy/usługi oraz roboty budowlane
 • Zasady definiowania „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej
 • Jednorodne usługi oraz podobne dostawy
 • Tożsamość czasowa -perspektywa planowania zamówień
 • Dozwolony podział zamówienia na części/zamówienia odrębne

3 Blok tematyczny: Planowanie zamówień publicznych oraz planowanie postępowań

Jak powinien wyglądać prawidłowy proces planowania zamówień oraz planowania postępowań? Czym są zamówienia nieplanowane i w jaki sposób je realizować? Kiedy aktualizacja Planu jest obowiązkowa i jak często powinna być dokonywana?

 • Planowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych – warsztaty na podstawie przykładów
 • Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień
 • Zamówienia planowane a zamówienia nieplanowane
 • Praktyczne zagadnienia związane z planowaniem oraz aktualizacją Planu postępowań
 • Czy i jak planować zamówienia do 130 tys. PLN?
Przez cały okres trwania kursu - 4 tygodnie wsparcia merytorycznego!
II szkolenie - 5 sierpnia
Przygotowanie postępowania wg nowej ustawy PZP wraz z kompleksową analizą 3 wariantów trybu podstawowego.

Podczas drugiego dnia kursu, dowiesz się jak prawidłowo przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Poznasz jakie są dostępne tryby udzielania zamówień publicznych i jakie są przesłanki ich zastosowania. Jakie obowiązki Zamawiającego poprzedzają wszczęcie procedury wraz ze szczegółową analiza trybu podstawowego w trzech jego wariantach.

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Jak przeprowadzić wstępne konsultacje rynkowe?
 • Jak powinny wyglądać zapisy Ogłoszenia oraz Regulaminu Wstępnych Konsultacji Rynkowych?
 • Jak prawidłowo przygotować opis przedmiotu zamówienia?
 • Czym jest opcja oraz wznowienie oraz jakie mogą mieć zastosowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia?
 • Czym są Podmiotowe środki dowodowe oraz Przedmiotowe środki dowodowe?
 • Jaki jest prawidłowy sposób podpisywania dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?
 • Kiedy możemy zastosować inne niż podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych?
 • Jaka jest różnica między OPiW a SWZ?
 • W jaki sposób przeprowadzić tryb podstawowy w trzech jego wariantach – krok po kroku?

Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli na samodzielne przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego przeprowadzenie w 1 z 3 wariantów trybu podstawowego.

Program szkolenia:

1 blok tematyczny: Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

W jaki sposób przygotować się do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zaczynając od przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych poprzez szacowanie, przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia - uwzględniając prawidłową agregacje dostaw, usług oraz robót budowlanych.

 • Wstępne konsultacje rynkowe
 • Szacowanie wartości zamówienia, zamówienia częściowe, prawo opcji, wznowienia
 • Opis Przedmiotu zamówienia
 • Tożsamość przedmiotu zamówienia – czyli prawidłowa agregacja usług/dostaw i robót budowlanych
 • Zamówienia mieszane

2 blok tematyczny: Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców oraz przedmiotowe środki dowodowe

Przygotowanie formalne dokumentacji pod kątem późniejszej weryfikacji wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaproponowanego przedmiotu zamówienia. Jakich podmiotowych środków dowodowych i w jakim zakresie może żądać zamawiający? Kiedy warto żądać dokumentów przedmiotowych?

 • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców w postępowaniu (obligatoryjne oraz fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania)
 • Przedmiotowe środki dowodowe (czym są, kiedy ich wymagać, czy można je uzupełniać?)
 • Omówienie sposobu oraz form składania dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • Korzystanie z zasobów innych wykonawców
 • Wadium - wymagania, forma i nowe zasady zwrotu wadium
 • Termin związania ofertą

3 blok tematyczny: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – analiza dostępnych ustawie PZP trybów udzielenia zamówienia

Lekcja 1: Tryb podstawowy, wariant 1 – krok po kroku.

Lekcja 2: Tryb podstawowy, wariant 2 – krok po kroku.

Lekcja 3: Tryb podstawowy, wariant 3 – krok po kroku.

W jaki sposób udzielić zamówienia krok po kroku w trybie podstawowym w wariancie 1-3, na podstawie praktycznych przykładów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Lekcja 4: Analiza dostępnych trybów udzielenia zamówienia wraz z omówieniem przesłanek ich zastosowania.

 • Tryb podstawowy w 3 wariantach krok po kroku.
 • Obowiązkowe ogłoszenia w trybie podstawowym: gdzie publikujemy, co dokładnie i w jakich terminach?
 • Tryby stosowane w zamówieniach krajowych (omówienie przesłanek zastosowania partnerstwa innowacyjnego, negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki)
 • Tryby stosowane w zamówieniach unijnych (omówienie przesłanek zastosowania negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego, negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki)
Przez cały okres trwania kursu - 4 tygodnie wsparcia merytorycznego!
III szkolenie - 9 sierpnia 2024:
Przetarg nieograniczony wg nowej PZP, procedura udzielenia zamówienia krok po kroku

Przetarg nieograniczony wg ustawy Prawo Zamówień Publicznych – poznasz jak prawidłowo przygotować postępowanie wraz z omówieniem najważniejszych elementów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Na szkoleniu dowiedz się:

 • W jaki sposób przeprowadzić procedurę postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, krok po kroku
 • Jak wygląda procedura odwrócona?
 • Jak prawidłowo skonstruować Specyfikację Warunków Zamówienia?
 • Kiedy warto przewidzieć wizję lokalną?
 • Jak prawidłowo badać i dokonywać oceny ofert?
 • Kiedy możemy uzupełniać dokumenty złożone przez Wykonawców?
 • Jakie są obowiązki informacyjne Zamawiającego po przeprowadzonym postępowaniu?
 • Czym są klauzule niedozwolone w umowie w sprawie zamówienia publicznego?
 • Jakie zapisy muszą znaleźć się w każdej umowie w sprawie zamówienia publicznego?

Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze obowiązki Zamawiającego związane z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, badaniem ofert oraz udzieleniem zamówienia publicznego, zgodnie z wymogami ustawy PZP.

Program szkolenia:

1 blok tematyczny: Przetarg nieograniczony – przygotowanie i prowadzenie postępowania

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz prowadzenie postępowania krok po kroku: zarówno w procedurze standardowej jak i w procedurze odwróconej.

 • Przetarg nieograniczony (przebieg postępowania krok o kroku)
 • Dokumenty zamówienia: Specyfikacja Warunków Zamówienia,
 • Procedura odwrócona
 • Kryteria oceny ofert i zasady ich oceny / przykłady z praktyki
 • Wizja lokalna
 • Wymagania dotyczące umowy o pracę, przykłady zapisów

2 blok tematyczny: Badanie i ocena ofert

Proces badania i oceny ofert zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych: zasady poprawiania omyłek, badania rażąco niskiej ceny, uzupełniania oraz wyjaśniania treści złożonych ofert.

 • Badanie i ocena ofert
 • Zasady poprawiania oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych 3. Rażąco niska cena
 • Wezwania do wyjaśnienia/uzupełniania
 • Tajemnica przedsiębiorstwa

3 blok tematyczny: Odrzucenie oferty, wykluczenie wykonawcy, unieważnienie postępowania

Lekcja 1: Omówienie przesłanek wraz z przykładami: odrzucenia oferty, wykluczania wykonawcy oraz unieważnienia postępowania.

Lekcja 2: Umowa w sprawie zamówienia publicznego

 • Nowy katalog przesłanek odrzucenia ofert
 • Wybór oferty najkorzystniejszej i obowiązki informacyjne zamawiającego po wyborze oferty
 • Przesłanki unieważnienia postępowania
 • Zawarcie umowy wraz z omówieniem obligatoryjnych ogłoszeń oraz raportów dotyczących postępowania oraz umowy
 • Umowa w sprawie zamówienia publicznego, w tym omówienie katalogu klauzul abuzywnych, waloryzacji itd.
Przez cały okres trwania kursu - 4 tygodnie wsparcia merytorycznego!
IV szkolenie - 14 sierpnia 2024
Zamówienia publiczne do 130 tys. zł
Regulaminy wewnętrzne udzielania zamówień publicznych oraz
Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Procedury wewnętrzne są niezwykle ważne w procesie udzielania zamówień publicznych.

Podczas szkolenia dowiesz się jak opracować efektywnie procedury wewnętrzne udzielania zamówień publicznych. Dowiesz się jak wzorcowo przygotować Regulamin udzielania zamówień do 130 tys. zł wraz z analizą dostępnych metod pozyskiwania ofert – a na deser indywidualizacja odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Na szkoleniu m.in. dowiesz się:

 • Jakie zapisy muszą się znaleźć w Regulaminie udzielania ZP poniżej 130 tys zł netto?
 • Jak efektywnie udzielać zamówień podprogowych?
 • Jakie są najlepsze metody pozyskiwania ofert od Wykonawców w zamówieniach do 130 tys zł netto?
 • Jak wzorcowo prowadzić postępowania do 130 tys zł netto?
 • Na czym polega indywidualizacja odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych i jak ją opisać w procedurach wewnętrznych?
 • Jakie są przesłanki odpowiedzialności z tytułu finansów publicznych?

PROGRAM SZKOLENIA:

1 blok tematyczny: Zamówienia do 130 tys zł

Lekcja 1: Regulamin udzielania zamówień do 130 tys zł netto
 • Jakie zapisy powinien posiadać bezpieczny oraz efektywny wewnętrzny regulamin udzielania zamówień publicznych do 130 tys. zł netto.
Lekcja 2: Wzorcowe prowadzenie postępowania do 130 tys zł netto
Przygotowanie postępowania podprogowego począwszy od analizy wymogów w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia po wybór oferty najkorzystniejszej.
 • Zamówienia do 130 tys. zł netto.
 • Zasady tworzenia Wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 tys. PLN wg nowej ustawy PZP.
 • Jak stworzyć Regulamin wewnętrzny by efektywnie dokonywać zakupów?
 • Analiza dostępnych metod pozyskiwania ofert od Wykonawców, w zamówieniach do 130 tys. złotych.
 • Opis Przedmiotu Zamówienia.
 • Wzorcowe zapytanie ofertowe w zamówieniu do 130 tys. zł netto.
 • Najczęstsze błędy w zamówieniach podprogowych.
 • Warsztaty on-line: dyskusja i wymiana doświadczeń w zakresie wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych do 130 tys. PLN.

2 blok tematyczny: Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych

 • Kiedy występuje odpowiedzialność z tytułu naruszania dyscypliny finansów publicznych? Jakie są jej przesłanki? Najważniejsze informacje o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych.
 • Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 • Kto podlega i jakie są przesłanki odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 • Najczęstsze naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych.
 • Co zrobić by nie naruszyć dyscypliny finansów publicznych.
 • Przesłanki wyłączające odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Cena zawiera:

 • dostęp "na żywo" do szkolenia on-line,
 • otrzymasz po szkoleniu nagranie wideo ze szkolenia - dzięki czemu można ponownie przeanalizować cały przebieg szkolenia,
 • w ramach szkolenia sesja pytań i odpowiedzi - będzie możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości z ekspertem - prawniczką Panią Agnieszką Szajkowską, która odpowie na wszystkie pytania w trakcie warsztatów,
 • materiały szkoleniowe,
 • imienny certyfikat uczestnictwa.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl

Zapisz się już teraz!

Wakacyjny Kurs z Prawa Zamówień Publicznych

Termin:
31.07.2024 08:30

31 lipca 2024 r.
05 sierpnia 2024 r.
09 sierpnia 2024 r.
14 sierpnia 2024 r.

Jeśli wydatkowane środki pochodzą ze środków publicznych i chcesz zastosować stawkę VAT ,,zw" to przejdź dalej!
Uczestnicy:
X
1 596,00 zł netto
1 963,08 zł brutto / os.
Agnieszka Szajkowska

Trener, Prawnik specjalizujący się w zamówieniach publicznych od ponad 18 lat.

 

Oświadczenie o zwolnieniu z VAT

Jeśli środki, które wydatkujesz na szkolenie, pochodzą ze środków publicznych i chcesz zastosować zwolnienie z podatku VAT, wypełnij poniższy plik i prześlij na adres mailowy:

📧 szkolenia@szkoleniaekspert.pl

 

Formularz papierowy w wersji WORD

Jeśli masz problem z przesłaniem zgłoszenia w wersji online zrób to za pomocą formularza papierowego

Prześlij formularz na adres mailowy:

📧 szkolenia@szkoleniaekspert.pl