AKADEMIA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH

Autorski kurs z zakresu podatków doradcy podatkowego               dr Krzysztofa Biernackiego.

Intensywny KURS online

Termin: 03 sierpnia 2021r.
13 września 2021r.
28 września 2021r.
08 października 2021r.
16 listopada 2021r.
29 listopada 2021r.
09 grudzień 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 2.443,00 netto od osoby
Trener: dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM.
Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in...

więcej o dr Krzysztof Biernacki

Zajmujesz się ROZLICZENIAMI PODATKOWYMI, a może prowadzisz BIURO RACHUNKOWE?

Masz świadomość tego, że świat przepisów podatkowych to ciągłe zmiany. Szczególnie było to widoczne w 2020 roku, gdzie wprowadzenie NOWEGO pliku JPK wywróciło do góry nogami pracę w działach księgowości.

Nie lepiej wygląda to co ma się wydarzyć w roku 2021, gdzie trzeba będzie się zmierzyć z:

 • NOWYM sposobem opodatkowania spółek komandytowych i jawnych,
 • CIT estońskim, - pakietem SLIM VAT,
 • oraz niezliczoną ilością pozostałych ZMIAN, o których należy pamiętać rozliczając firmy w 2021 roku.

Coraz trudniej jest być na bieżąco!

Praca osób rozliczających podatki obarczona jest ciągle rosnącym ryzykiem.

DLATEGO, specjalnie dla takich osób, przygotowaliśmy kurs z zakresu podatków:

AKADEMIA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH

Jest to

 • 7-modułowy kurs online, którego program przygotowany został na bazie Państwa sugestii, oraz ankiet, które wypełniliście;
 • Realizować będziemy go od sierpnia do grudnia 2021, czyli będzie to 7 dni po 6 godzin, w sumie 42 godziny + konsultacje;
 • Rozległy zakres tematyczny kursu, poczynając od ZMIAN w PODATKACH, które niedawno weszły w życie oraz tych, które wkrótce wejdą, poprzez tematy ukierunkowane na konkretne zagadnienia typu, SAMOCHÓD w FIRMIE czy FAKTURY w obrocie gospodarczym, kończąc na zagadnieniach ogólnych typu ROZLICZANIE PODATKU VAT w świetle aktualnych interpretacji;
 • przepisy podatkowe omawiane będą w oparciu o najnowsze orzecznictwo, interpretacje i wyroki sądowe z pokazaniem przykładów z życia;
 • podczas każdego ze szkoleń każdy uczestnik będzie mógł zadawać na czacie niezliczoną ilość pytań, a także skorzystać z konsultacji;
 • poza tym każdy temat szkolenia zostanie nagrany na wideo a następnie Uczestnikom udostępniony.

Podsumowując, nasz kurs to:

 • doskonały sposób na aktualizację posiadanej wiedzy, dzięki doborowi tematów szkoleń, gdzie obok szkoleń dotyczących ZMIAN w podatkach dochodowych i podatku VAT, są szkolenia odnoszące się do konkretnych zagadnień, takich jak SAMOCHÓD w FIRMIE, czy FAKTURY w transakcjach gospodarczych, kończąc na zagadnieniach ogólnych typu ROZLICZANIE VAT w świetle aktualnego orzecznictwa.
 • opieka merytoryczna nad uczestnikami podczas trwania kursu.

  • Szczególnie potrzebna teraz, kiedy to przepisy podatkowe w ostatnim czasie tak często i w takim zakresie się zmieniają. Zawsze może zdarzyć się sytuacja, gdzie będziesz potrzebował zadać pytanie ekspertowi, aby wyjaśnić swoje wątpliwości. Podczas każdego ze szkoleń będzie wydzielony czas na zadanie Prowadzącemu nurtujących Was pytań.

 • nagrania WIDEO, czyli po każdym ze szkoleń otrzymasz za DARMO dostęp do jego wideo wersji. Będziesz mógł bez przeszkód na nowo przeanalizować trudne zagadnienie lub te, które wymagają szczególnej uwagi.

Terminy oraz tematy poszczególnych szkoleń:

alternative

03 sierpnia 2021

Kontrola podatkowa i celno – skarbowa w świetle aktualnej praktyki

alternative

13 września 2021

Aktualna praktyka rozliczeń podatku VAT po zmianach w 2020 i 2021 roku

alternative

28 września 2021

Aktualna praktyka rozliczeń podatków dochodowych po zmianach w 2020 oraz 2021 roku

alternative

08 października 2021

Funkcje faktur w rozliczeniach transakcji gospodarczych

alternative

16 listopada 2021

Rozliczanie samochodów osobowych w podatkach dochodowych i podatku VAT

alternative

29 listopada 2021

Aktualne zagadnienia związane z rozliczeniem podatku VAT

alternative

09 grudnia 2021

Zamknięcie podatkowe 2021 roku oraz rozliczenia podmiotów powiązanych

Pełen program AKADEMII ROZLICZEŃ PODATKOWYCH na 2021 rok

1. Kontrola podatkowa i celno – skarbowa w świetle aktualnej praktyki

W związku ze zwiększonym zakresem danych przekazywanych przez podatników organom podatkowym, zmienił się charakter prowadzonych kontroli. W coraz większym stopniu są to tzw. kontrole dedykowane, gdzie organ podatkowy a priori posiada już informacje o nieprawidłowościach i tylko analizuje dokumenty poświęcone wybranym transakcjom. Wymaga to od podatnika zupełne innego podejścia i zachowania się w toku prowadzonych postępowań.

Szkolenie omawiać będzie zarówno kontrolę podatkową, jak też kontrolę celno – skarbową. Te dwa tryby postępowania w sposób całkowicie odmienny określają sposób działań organów podatkowych jak też prawa i obowiązki kontrolowanych przedsiębiorców.


Zakres:

 • Kontrola podatkowa:
  1. Zakres regulacji, Prawo przedsiębiorców w kontroli podatkowej;
  2. Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego;
  3. Zaskarżanie czynności kontrolnych.
 • Dowody w kontroli podatkowej i celno – skarbowej:
  1. Zasada gromadzenia materiału dowodowego i udział podatnika w takich czynnościach;
  2. Dowody z ksiąg podatkowych w formie elektronicznej;
  3. Dowody osobowe, w tym dowody z przesłuchań świadków;
 • Zakończenie kontroli;
  1. Protokół oraz wynik kontroli;
  2. Korekty deklaracji przy zakończeniu kontroli;
  3. Sankcja administracyjna w przypadku korek deklaracji po kontroli.

2. Aktualna praktyka rozliczeń podatku VAT po zmianach w 2020 i 2021 roku

Zmiany wprowadzone w podatku VAT przede wszystkim w 2020 roku oraz z początkiem 2021r. w sposób istotny zmieniły w wielu obszarach dotychczasowe rozliczenia. Dotyczy to zarówno zagadnień związanych z ewidencją (nowe pliki JPK) jak też bieżących rozliczeń (np. rozliczania korekt faktur w związku z wejściem życie projektów SLIM VAT).

Szkolenie omawiać będzie praktyczne konsekwencje zmian wprowadzonych w 2020/2021r. z uwzględnieniem wydanych interpretacji podatkowych oraz praktyki orzeczniczej, a także wyjaśnień Ministra Finansów.

Zakres:

 • Nowe zasady ewidencyjne u podatników:
  1. Kontrowersyjne obszary przy składaniu plików JPK
  2. Funkcja faktury w przypadku oznaczeń w plikach JPK
  3. Wykreślenia podatników z rejestru czynnych podatników podatku VAT i ich przywracanie
 • Zasady korygowania faktur;
  1. Korekty in minus po zmianach;
  2. Korekty zwiększające podatek należny;
  3. Rozliczenie podatku naliczonego w okresach.
 • Pozostałe zmiany w podatku VAT:
  1. Wiążąca informacja stawkowa i jej wydawanie w przypadku towarów i usług objętych załącznikiem nr 15;
  2. Świadczenia złożone w podatku VAT;
  3. Inne zmiany

3. Aktualna praktyka rozliczeń podatków dochodowych po zmianach w 2020 oraz 2021 roku

Podobnie jak w podatku VAT, ustawodawca w 2020 oraz z początkiem 2021r. wprowadził szereg zmian do przepisów o podatkach dochodowych. Odnoszą się one zarówno do nowych rozwiązań, jak np. tzw. podatek estoński lub objęcie podatkiem CIT spółek jawnych i komandytowych, ale modyfikują lub doprecyzowują dotychczasowe rozliczenia.

Szkolenie skupiać się będzie na prezentacji tych zmian w świetle aktualnej praktyki ich stosowania, z uwzględnieniem stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe.

Zakres:

 • Nowe zasady rozliczeń w podatkach dochodowych:
  1. Tzw. podatek estoński;
  2. Opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT;
  3. Ryzyko opodatkowania spółek jawnych podatkiem CIT;
 • Zmiany związane z poszczególnymi transakcjami:
  1. Zmiany przy amortyzacji wybranych składników majątku;
  2. Rozliczenie kosztów podatkowych przy płatnościach na rzecz podatników, których rachunki bankowe nie widnieją na tzw. białej liście;
  3. Koszty związane z brakiem zapłaty w trybie mechanizmu podzielonej płatności;
 • Opodatkowanie źródeł finansowania:
  1. Pożyczki w spółkach kapitałowych i osobowych;Faktury elektroniczne a inne dokumenty potwierdzające transakcje
  2. Dopłaty w spółkach kapitałowych;
  3. Skutki podatkowe podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego (podstawowego);Dokumenty potwierdzające szczególne uprawnienia podatników, w szczególności dotyczące stawki 0%

4. Funkcje faktur w rozliczeniach transakcji gospodarczych

Mimo wzrastającej elektronizacji związanej z dokumentowaniem transakcji gospodarczych, faktura wciąż pełni najważniejszą funkcję w rozliczeniach podatkowych. Dotyczy to zarówno wykorzystywania faktur w rozliczeniach podatkowych, jak też pełnienia przez faktury funkcji umowy pomiędzy przedsiębiorcami. Faktura często jest wykorzystywana w postępowaniu windykacyjnym oraz może stanowić dokument na potrzeby zabezpieczania wierzytelności w obrocie gospodarczym.

Szkolenie skupiać się będzie przede wszystkim na podatkowych konsekwencjach związanych z wystawieniem lub rozliczeniem faktury. Niemniej jednak niezbędne jest odniesienie się do innych funkcji faktury w obrocie gospodarczym.

Zakres:

 • Faktura – jej funkcje w obrocie gospodarczym:
  1. Faktura jako dokument handlowy;
  2. Kiedy umowa zastępować będzie umowę pomiędzy stronami transakcji ?
  3. Funkcje faktury przy windykacji i zabezpieczaniu należności;
  4. Faktura w prawie bilansowym.
 • Faktury, w tym faktury elektroniczne w podatku VAT i podatkach dochodowych;
  1. Pojęcie faktury i jej treść;
  2. Moment wystawienia faktury;
  3. Faktury uproszczone (paragony z numerem NIP).
 • Zmiana treści faktury:
  1. Korekty i refaktury;
  2. Anulowanie i wystawianie not korygujących;
  3. Sankcje związane z nieprawidłowym wystawieniem i rozliczeniem faktury.

5. Rozliczanie samochodów osobowych w podatkach dochodowych i podatku VAT

W okresie ostatnich kilku lat ustawodawca całkowicie zmodyfikował zasady rozliczania samochodów osobowych zarówno w podatkach obrotowych (podatku VAT), jak też w podatkach dochodowych Wciąż widoczna jest tendencja do ograniczania możliwości uwzględnienia wydatków związanych z nabyciem i korzystaniem z samochodu osobowego w rozliczeniach podatkowych.

Szkolenie dotyczy analizy zasad rozliczania samochodów osobowych w podatkach dochodowych oraz zakresu prawa do odliczenia podatku naliczonego. Podczas spotkania omawiane będą praktyczne przykłady oparte o bieżące orzecznictwo sądów administracyjnych, interpretacje organów podatkowych oraz objaśnienia Ministra Finansów.


Zakres:

 • Zasady rozliczenia samochodów osobowych w podatkach dochodowych:
  1. Koszty nabycia samochodu oraz ich korekta;
  2. Używanie samochodów i związane z tym koszty selektywne;
  3. Dokumentowanie używania samochodu osobowego w działalności gospodarczej;
 • Rozliczenia samochodów w podatku VAT;
  1. Przesłanki odliczenia podatku VAT naliczonego w całości;
  2. Rozliczenia podatników zwolnionych z podatku VAT;
  3. Dokumentowanie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT;
 • Zmiany zasad używania samochodów
  1. Korekty w podatku VAT;
  2. Wpływ zmiany sposobu używania na rozliczenie podatku dochodowego;)
  3. Rekalkulacja wartości początkowej samochodu osobowego w przypadku zdarzeń restrukturyzacyjnych;
 • Sprawozdawczość podmiotów powiązanych ;
  1. Definicja podmiotów powiązanych i związane z istnieniem takich podmiotów obowiązki;
  2. Dokumentacja cen transferowych;
  3. Szczególne deklaracje roczne podmiotów powiązanych.

6. Aktualne zagadnienia związane z rozliczeniem podatku VAT

Podatek od towarów i usług (VAT) jest najczęściej kontrolowanym podatkiem przez organy podatkowe. Przekłada się to na największe ryzyko związane z jego rozliczeniem. Co więcej, harmonizacja tego podatku w ramach Unii Europejskiej, dodatkowo zwiększa zakres regulacji, które ostatecznie wpływają na jego prawidłowe rozliczenie. Coraz więcej wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które potwierdzają stanowisko krajowych podatników w sporze w polskim fiskusem, stanowią przykład konieczności bieżącej aktualizacji wiedzy o zasadach rozliczania tego podatku.

Podczas szkolenia analizowane będą zagadnienia związane z elementami konstrukcyjnymi podatku VAT w świetle aktualnych interpretacji organów podatkowych, wyroków sądów administracyjnych i wyroków TSUE.

Zakres:

 • Krajowe transakcje towarowe – zasady ich opodatkowania i moment powstania obowiązku podatkowego;
  1. Dostawa towaru i nieodpłatne przekazanie towarów na cele prywatne;
  2. Świadczenie usług w transakcjach krajowych;
  3. Moment powstania obowiązku podatkowe – zasady ogólne i szczególne
 • Transakcje transgraniczne – zasady stosowania stawki 0% oraz rozliczenie podatku należnego przy imporcie oraz WNT;
  1. Zasady rozliczeń sprzedaży towarów (WDT);
  2. Zakup towarów (WNT oraz import) i rozliczenie podatku należnego i naliczonego;
  3. Eksport towarów poza Unię Europejską
 • Świadczenie usług w obrocie krajowym i zagranicznym
  1. Dokumentowanie świadczenia usług w obrocie międzynarodowym
  2. Zakupy usług (import usług)
  3. Świadczenie usług na rzecz podmiotów w Unii Europejskiej i poza Unią

7. Zamknięcie podatkowe 2021 roku oraz rozliczenia podmiotów powiązanych

Ostatni moduł szkolenia obejmuje analizę przepisów w podatkach dochodowych w aspekcie przygotowania się do zamknięcia roku podatkowego. Obejmować będzie on sprawozdawczość również podmiotów powiązanych.

Zagadnienie podmiotów powiązanych od końca 2020 roku jest szczególnie istotne ze względu na bieżące raportowanie transakcji pomiędzy takimi podatnikami w plikach JPK. Obecnie organy podatkowe mogą na bieżąco analizować realizację umów w grupach finansowych i podejmować w tym zakresie kontrole.

Szkolenie omawiać będzie zagadnienia związane z rozliczeniami transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi jak również ich sprawozdawczość. Ponadto omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z z przygotowaniem się do zamknięcia roku podatkowego 2021, w tym w zakresie rozliczeń międzynarodowych osób fizycznych.

Zakres:

 • Zasady rozliczania zaliczek oraz ich korygowanie;
  1. Modele płatności zaliczek i informacja o sposobie płatności zaliczek w deklaracji rocznej;
  2. Korekty zaliczek w trakcie roku podatkowego
  3. Rozliczenie zaliczek, w tym odpowiedzialność za nieprawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania
 • Kształtowanie roczne wyniku podatkowego oraz sprawozdania finansowe;
  1. Deklaracje podatkowe i ich przygotowywanie przez ministerstwo finansów;
  2. Wynik podatkowy – rozliczenia na przełomie lat;
  3. Sprawozdanie finansowe i zasady jego składania do sądu rejestrowego;
 • Rozliczenia międzynarodowe osób fizycznych;
  1. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania – zasady jej stosowania;
  2. Metody unikania podwójnego opodatkowania, z uwzględnieniem konwencji MLI;
  3. Rozlicznie krajowego rezydenta podatkowego z dochodów zagranicznych w Polsce, uwzględniając zmiany w przepisach wprowadzone 2021r.;
 • Sprawozdawczość podmiotów powiązanych;
  1. Definicja podmiotów powiązanych i związane z istnieniem takich podmiotów obowiązki
  2. Dokumentacja cen transferowych;
  3. Szczególne deklaracje roczne podmiotów powiązanych.

Opinie uczestników

Szkolenie prowadzone przez Dr. Biernackiego zawsze są na najwyższym poziomie, ogromna wiedza z zakresu prawa podatkowego ale również innych dziedzin prawa. Zawsze bardzo pomocny i służący radą. Materiały przygotowane idealnie, czytelne, przejrzyste. Organizacja szkoleń bez zarzutu. Wierna jestem Firmie Ekspert i Dr. Biernackiemu od lat :-)
Beata Zielińska
Biuro Rachunkowe Paragraf Sp. z o.o.
Ze szkolenia jestem bardzo zadowolony. Poziom przekazywanej wiedzy na bardzo wysokim poziomie. Sposób szkolenia – adekwatny do tematyki. Nie byłem do tej pory na szkoleniu ,które w tak krótkim czasie poruszałoby tyle istotnych kwestii. Zgodnie z obietnicą-doszły materiały mailowo .W Urzędzie Pracy też wyraziłem SWOJE ZADOWOLENIE Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU. Jeżeli będziecie mieć państwo szkolenia kolejne to proszę o informację, chętnie będziemy uczestniczyć. Pozdrawiam
Dariusz Pułanik

Informacje organizacyjne

Termin: 3 sierpień 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 2 443,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
 • Materiały video po szkoleniu

Udział w kursie

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w Kursie prześlij nam już TERAZ zgłoszenie.

ZGŁOSZENIE będzie w tym momencie dla Ciebie NIEZOBOWIĄZUJĄCE.

Jest ono niezbędne dla nas, gdyż będziemy mogli sprawdzić, czy się kwalifikujesz do uzyskania wsparcia publicznego, będziemy śledzić terminy naboru wniosków oraz będziemy Cię o wszystkim informować.

WAŻNE: nabory składania wniosków mogą zostać uruchomione już w styczniu.

Dlatego – już TERAZ prześlij ZGŁOSZENIE.

Dodatkowo, aby się chronić w polu „Uwagi” możesz wpisać „udział w kursie uzależniony od otrzymania dofinansowania”.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl

Galeria z kursu z zakresu podatków z 2019 roku