Jak prawidłowo sporządzić listę płac wg przepisów Polskiego Ładu?

Jak prawidłowo sporządzić listę płac wg przepisów Polskiego Ładu?

(czyli jak to zrobić w praktyce w świetle Rozporządzenia Ministra Finansów z 07.01.2022 r. oraz pakietu ustaw Polski Ład?)

Szkolenie prowadzone będzie "na żywo". Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym.

Termin: 27 stycznia 2022r.
Miejsce: Online
Cena: 399,00 zł netto od osoby
Trener: Izabela Leśniewska

Izabela Leśniewska jest doradcą podatkowym o numerze wpisu 07463, zatrudnionym w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Alo-2 sp. z o.o. Jest ona specjalistką od tarczy antykryzysowych i rozliczeń podatkowych z tym związanych, a także autorką artykułów na stronie prawo.pl i ekspertką w Rzeczpospolitej. Przeprowadza ona szkolenia nt. Polskiego Ładu, a w szczególności składki zdrowotnej i ulgi dla klasy średniej w różnych oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wystąpiła również na konferencjach zorganizowanych przez Uniwersytet Łódzki (13 grudnia 2021 r.) i Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (15 grudnia 2021 r.)

więcej o Izabela Leśniewska

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie zasad sporządzania list płac po wejściu w życie przepisów dotyczących Polskiego Ładu oraz późniejszych zmian.

Program szkolenia:

1) Druk PIT-2 w nowej odsłonie

 • czy należy złożyć nowe wnioski na nowym druku?
 • czy nowy wzór Ministerstwa Finansów jest zgodny z przepisami i od kiedy?
 • Przewodnik dla podatnika PIT-2 Ministerstwa Finansów - Analiza zgodności z prawem

2) Analiza nowych ulg w świetle obowiązków dokumentacyjnych pracodawcy

 • ulga dla klasy średniej i nowe stanowisko Ministerstwa Finansów odnośnie zasad jej stosowania (czy bać się stosowania ulgi?) - informator dla pracownika wraz z arkuszem kalkulacyjnym 
 • Przewodnik dla pracodawcy Ministerstwa Finansów: ulga dla klasy średniej - co powinien wiedzieć pracodawca? - Analiza zgodności z prawem
 • ulga dla seniorów a obowiązki zakładu pracy - kontrowersje przy wypełnianiu druku EMP
 • ulga dla rodzica 4+ - ile czasu pracodawca ma obowiązek przechowywać dokumenty?
 • ulga dla powracających
 • „pomocnik” kadrowego – Pakiet Oświadczeń i Wniosków Pracowników i Zleceniobiorców – ile wniosków i oświadczeń może złożyć pracownik/zleceniobiorca? 
 • punkt po punkcie analiza przykładów listy płac, w tym wynagrodzenia chorobowe, zasiłki chorobowe, PPK i 50% koszty uzyskania przychodów
 • kilkadziesiąt przykładów wraz z arkuszem pomocniczym)

3) Składka zdrowotna osób powołanych do pełnienia funkcji 

4) Pełnienie funkcji społecznych i obywatelskich - podsumowanie istniejących przepisów oraz zmian 

5) Nielegalne zatrudnienie - podatkowe i finansowe konsekwencje

 

 

Dodatkowe materiały udostępniane uczestnikom szkolenia:

„Pomocnik” Kadrowego – Pakiet Oświadczeń i Wniosków Pracowników i Zleceniobiorców

Standardowy, kompleksowy pakiet dla kadr i płac przygotowany przez Izabelę Leśniewską zawiera:

 

Informacje: 

1) Ulga dla klasy średniej: podstawowe informacje dla pracownika

2) Kalkulator ulgi dla klasy średniej dla pracowników

3) Informacja dla osób samotnie wychowujących dzieci

Dla pracowników:

1) Wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku przez podatnika do ukończenia 26. roku życia

Pracownik do ukończenia 26. roku życia może złożyć wniosek u pracodawcy, aby płatnik pobierał zaliczki od wynagrodzenia na podatek bez stosowania ulgi dla młodych.

2) Wniosek o pobór zaliczek bez miesięcznych kosztów uzyskania przychodów

Pracownik może złożyć wniosek u pracodawcy o pobór zaliczek na podatek od wynagrodzenia bez stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy w wysokości 250 zł miesięcznie.

3) Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej

Pracownik może złożyć u pracodawcy wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej, czyli nie będzie obniżał podatku dochodowego z tytułu wynagrodzenia pracownika o tę ulgę.

4) Wniosek o pobieranie i naliczanie 32% od uzyskiwanych przychodów

Pracownik może złożyć wniosek u pracodawcy o obliczanie i pobieranie wyższej zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 32%.

5) Oświadczenie o stosowaniu stawki 17% do uzyskiwanych przychodów

Pracownik może złożyć oświadczenie u pracodawcy o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 17%.

6) Oświadczenie o pomniejszaniu zaliczek na podatek dochodowy o dodatkową kwotę wolną od podatku do uzyskiwanych przychodów

Pracownik może złożyć oświadczenie u pracodawcy o pobieranie dodatkowej kwoty wolnej od podatku od wynagrodzenia, która zmniejsza podatek dochodowy.

7) Oświadczenie o ograniczeniu zaliczek ze względu na emeryturę

Pracownik (senior) może złożyć oświadczenie u pracodawcy, aby zastosował ulgę dla pracujących seniorów, czyli obniżył podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia pracownika o tę ulgę.

8) Oświadczenie o ograniczeniu zaliczek osoby powracającej z zagranicy

Pracownik może złożyć oświadczenie u pracodawcy, aby zastosował ulgę dla osoby, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium RP, czyli obniżył podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia pracownika o tę ulgę.

9) Oświadczenie o ograniczeniu zaliczek ze względu na posiadanie czwórki lub więcej dzieci

Pracownik może złożyć oświadczenie u pracodawcy, aby zastosował ulgę dla rodzin z dziećmi 4+, czyli obniżył podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia pracownika o tę ulgę.

10) Wniosek o nieprzedłużanie terminów, o których mowa w art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynikających z § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 28)

Pracownik może złożyć u pracodawcy wniosek o niestosowanie rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r., czyli o nieprzedłużanie terminów przekazania nadwyżki zaliczki.

Dla zleceniobiorców:

1) Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy osób uzyskujących przychody z działalności wykonywanej osobiście

Zleceniobiorca może złożyć wniosek u zleceniodawcy o niepobieranie zaliczek o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek dochodowy.

2) Wniosek o pobieranie i naliczanie 32% od uzyskiwanych przychodów

Zleceniobiorca może złożyć wniosek u zleceniodawcy o obliczanie i pobieranie wyższej zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 32%.

3) Oświadczenie o ograniczeniu zaliczek zleceniobiorcy ze względu na emeryturę

Zleceniobiorca (senior) może złożyć oświadczenie, aby zleceniodawca zastosował ulgę dla pracujących seniorów, czyli obniżył podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia zleceniobiorcy o tę ulgę.

4) Oświadczenie o ograniczeniu zaliczek zleceniobiorcy powracającego z zagranicy

Zleceniobiorca może złożyć oświadczenie, aby zleceniodawca zastosował ulgę dla osoby, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium RP, czyli obniżył podatek dochodowy zleceniobiorcy o tę ulgę.

5) Oświadczenie o ograniczeniu zaliczek zleceniobiorcy ze względu na posiadanie czwórki lub więcej dzieci

Zleceniobiorca może złożyć oświadczenie, aby zleceniodawca zastosował ulgę dla rodzin z dziećmi 4+, czyli obniżył podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia pracownika o tę ulgę.

6) Wniosek o nieprzedłużanie terminów, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynikających z § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 28)

Zleceniobiorca może złożyć u zleceniodawcy wniosek o niestosowanie rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r., czyli o nieprzedłużanie terminów przekazania nadwyżki zaliczki.

Dla stażystów/absolwentów:

1) Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy osoby na umowie o praktyki absolwenckie/staż uczniowski

Stażysta/absolwent może złożyć wniosek u pracodawcy, aby płatnik nie pobierał zaliczki na podatek dochodowy od umowy o praktyki.

2) Wniosek o pobieranie i naliczanie 32% od uzyskiwanych przychodów

Stażysta/absolwent może złożyć wniosek u pracodawcy o obliczanie i pobieranie wyższej zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 32%.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl