Kontrola PIP

Szkolenie prowadzone będzie "na żywo". Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym.

Termin: 16 maja 2024,
od 10:00 do 15:00
Miejsce: Online
Cena: 449,00 zł netto od osoby
Trener: Wojciech Mazur

W 2006 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, kierunek prawo.
Praktykę zawodową rozpoczynał jako asystent sędziego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tychach. Następnie wyspecjalizował się w prawie pracy oraz bhp jako Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Oddziale PIP w Bielsku-Białej.
Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie szkoleń z zakresu prawa pracy, w tym czasu pracy kierowców oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.


więcej o Wojciech Mazur

Cel szkolenia

Zapoznanie z obowiązującymi regulacjami prawnymi – ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, ustawą prawo przedsiębiorców oraz Konwencją MOP nr 81; zapoznanie się z obowiązkami oraz prawami w trakcie kontroli PIP; omówienie postępowania kontrolnego oraz zasad dotyczących odpowiedzi na środki prawne.

Adresaci szkolenia

Właściciele firm, zarządzający firmami, dyrektorzy, kierownicy, specjaliści działów kadr i HR.

Program szkolenia

1. Państwowa Inspekcja Pracy i zakres jej działania

• Zadania Państwowej Inspekcji Pracy

• Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy

2. Ogólna charakterystyka kontroli

• Czym jest kontrola.

• Jakie są cele kontroli.

• Dlaczego kontrola zjawiła się w zakładzie.

• Najważniejsze grupy przyczyn kontroli

3. Rodzaje podmiotów podlegających kontroli PIP

4. Przebieg postępowania kontrolnego

• Kim może być osoba kontrolująca.

• Kiedy może rozpocząć się kontrola.

• Miejsce postępowania kontrolnego.

• Pora postępowania kontrolnego.

• udział biegłych w postępowaniu kontrolnym.

5. Uprawnienia osoby kontrolującej

6. Uprawnienia podmiotu kontrolowanego

7. Protokół postępowania kontrolnego

• Co może zawierać protokół?

• Wnioski pokontrolne

• Ustalenia dokonane w toku kontroli

• prawo do kwestionowania jego treści

• termin złożenia zażalenia

8. Obowiązek współdziałania

• Współdziałanie ze związkami zawodowymi

• Współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy.

9. Obowiązek przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia Książki kontroli.

10. Rozstrzygnięcia pokontrolne – nakaz, wystąpienie, polecenie ustne.

11. Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

12. Uprawnienia organów PIP w zakresie kontroli związanych z nowymi uregulowaniami w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

13. Najnowsze i planowane zmiany w zakresie funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl