KURS - Podatki dochodowe i VAT dla Praktyków po Polskim Ładzie

KURS - Podatki dochodowe i VAT dla Praktyków po Polskim Ładzie

          Jak rozliczać podatki dochodowe i VAT w 2022 roku w kontekście zmian w przepisach, najnowszych wyroków oraz nowych interpretacji Ministerstwa Finansów z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez POLSKI ŁAD oraz przez KOREKTY Polskiego Ładu?

Kurs z zakresu podatków, (od maja do listopada) połączony z opieką merytoryczną nad Uczestnikami.

Film wideo ze szkolenia

Zajmujesz się rozliczeniami podatkowymi?

Ustawodawca zafundował Ci od Nowego Roku kolejne bardzo istotne zmiany związane z rozliczeniami podatkowymi zwane POLSKIM ŁADEM

Ale to nie wszystko. Wraz z początkiem lipca czeka nas naprawianie Polskiego Ładu, czyli Polski Ład 2.0.

Dotychczasowe zmiany były dogłębne i bardzo szerokie – niespotykane dotychczas. To była prawdziwa rewolucja w podatkach.

Ciągle pojawiały się NOWE interpretacje, NOWE przepisy, NOWE rozporządzenia, które nie wiadomo było jak traktować. 

Obecnie w PODATKACH panuje chaos nie spotykany nigdy wcześniej.

Dlatego, jeśli chcesz

 • uporządkować zagmatwane, skomplikowane i w dużej części sprzeczne przepisy,
 • poznać wszystkie zmiany w podatkach dochodowych i VAT, które zostały wprowadzone lub dopiero zostaną wprowadzone w życie w 2022 roku, łącznie ze zmianami związanymi z Polskim Ładem,
 • dowiedzieć się, jak rozliczać podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

To My proponujemy Wam rozwiązanie.

Udział w kursie:

Podatki dochodowe i VAT dla Praktyków po Polskim Ładzie

 

Podczas którego zdobędziecie kompendium wiedzy na temat bieżących zasad rozliczania podatków.

To co Wam proponujemy, to:

 • doskonały sposób na aktualizację posiadanej wiedzy, dzięki doborowi tematów szkoleń.
 • będziesz na bieżąco informowany o wszelkich ZMIANACH w podatkach lub NOWYCH, zmienionych interpretacjach.
 • opieka merytoryczna nad Uczestnikami podczas trwania kursu.

  • Szczególnie potrzebna teraz, kiedy to przepisy podatkowe w ostatnim czasie tak często i w takim zakresie się zmieniają. Zawsze może zdarzyć się sytuacja, gdzie będziesz potrzebował zadać pytanie ekspertowi, aby wyjaśnić swoje wątpliwości. Podczas każdego ze szkoleń będzie wydzielony czas na zadanie Prowadzącemu nurtujących Was pytań.

 • nagrania WIDEO, czyli po każdym ze szkoleń otrzymasz za DARMO dostęp do jego wideo wersji. Będziesz mógł bez przeszkód na nowo przeanalizować trudne zagadnienie lub te, które wymagają szczególnej uwagi.

Czyli proponujemy Wam udział w kursie, który:

 • składa się z 7 szkoleń online,
 • realizować będziemy go od maja do listopada, w sumie 7 dni po 6 godzin + konsultacje.

Kurs trwa od maja do listopada, ponieważ chcemy objąć Was OPIEKĄ MERYTORYCZNĄ.

Uwaga:

 • zakres tematyczny każdego ze szkoleń będzie aktualizowany o NOWE lub zmienione przepisy, które ukażą się do dnia szkolenia!!!

Tematy poszczególnych szkoleń wchodzących w skład kursu:

 • Estoński CIT w roku 2022
 • Podatek VAT – wybrane zagadnienia
 • Podatek dochodowy – wybrane zagadnienia
 • Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi - regulacje podatkowe 
 • Opodatkowanie transakcji sprzedaży i wynajmu nieruchomości w 2022 roku 
 • Podatek vat w transakcjach międzynarodowych
 • Zmiany podatkowe w roku 2023

Termin: 31 maja 2022 r.
14 czerwca 2022 r.
13 lipca 2022 r.
17 sierpnia 2022 r.
13 września 2022 r.
12 października 2022 r.
30 listopada 2022 r.
Miejsce: Online
Cena: 2.443,00 zł netto od osoby
Trener: Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

więcej o Damian Staszak

 

Masz jakieś pytania ?

Napisz do nas na adres:

szkolenia.rp@szkoleniaekspert.pl

lub zadzwoń: 59 822 34 56

Dołącz już teraz !

Oceń, czy potrzebujesz wsparcia, takiego jakie chcemy Ci dać.

Dołącz do Uczestników kursu >>>>>

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU 

Estoński CIT w roku 2022

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z estońskim CIT, czyli nową formą opodatkowania (wprowadzono ją w 2021 roku). 

Od 2022 roku ta forma opodatkowania będzie dostępna dla zdecydowanie większej grupy podatników CIT, co wynika ze zmian przepisów podatkowych.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają istotę nowego rozwiązania, a także zasady rozliczania dochodu spółek korzystających z estońskiego CIT i wypłat na rzecz wspólników. Poszczególne zagadnienia będą omawiane z wykorzystaniem licznych przykładów, co ułatwi uczestnikom ich wykorzystanie w praktyce.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie, w tym m.in.:

 • estoński CIT – istota rozwiązania

2. Podmioty uprawnione do opodatkowania estońskim CIT, w tym m.in.:

 • warunki umożliwiające skorzystanie z estońskiego CIT
 • podmioty wyłączone ze stosowania estońskiego CIT

3. Przejście na estoński CIT – rozliczenie podatku dochodowego i inne obowiązki w związku ze zmianą opodatkowania, w tym m.in.:

 • szczególne zasady rozliczania strat podatkowych
 • wstępna korekta przychodów i kosztów uzyskania przychodów
 • dochód z przekształcenia i innych form restrukturyzacji
 • obowiązek rachunkowego wyodrębnienia zysków i strat
 • ulgi i zwolnienia przysługujące przed zmianą opodatkowania

4. Podstawowe obowiązki podatnika opodatkowanego estońskim CIT, w tym m.in.:

 • obowiązki ewidencyjne
 • podział wyniku finansowego
 • kontynuacja rozliczeń podatkowych
 • obowiązki informacyjne

5. Przedmiot i podstawa opodatkowania estońskim CIT, w tym m.in.:

 • dochód z tytułu podzielonego zysku i dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie straty
 • dochód z tytułu ukrytych zysków
 • dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą
 • dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku w przypadku restrukturyzacji
 • dochód z tytułu zysku netto  dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych

6. Stawki estońskiego CIT, w tym m.in.:

 • stawka podstawowa
 • stawka obniżona

7. Pozostałe zagadnienia dotyczące estońskiego CIT, w tym m.in.:

 • dochody osiągnięte poza terytorium Polski a estoński CIT
 • termin zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji
 • utrata prawa lub rezygnacja z opodatkowania estońskim CIT - skutki
 • rozliczenie dochodu wspólników spółek korzystających z estońskiego CIT

Podatek VAT - wybrane zagadnienia

OPIS SZKOLENIA

Podatek VAT stanowi główne źródło krajowych wpływów budżetowych. Z tego powodu organy podatkowe, przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi, nieustannie monitorują prawidłowość rozliczeń dokonywanych przez podatników. 

Częste zmiany legislacyjne i ich stopień skomplikowania zmniejszają pewność rozliczeń podatkowych nie tylko wśród podatników, ale również specjalistów, jakimi są osoby zatrudnione w biurach rachunkowych, stąd też konieczne jest nieustanne pogłębianie i poszerzanie posiadanej wiedzy.

Należy podkreślić, że również od 2022 roku w podatku VAT pojawią się zmiany, po części wynikające z wdrożenia Polskiego Ładu, ale również wdrożone innymi nowelizacjami, które to zostaną omówione w trakcie szkolenia. 

Materiały szkoleniowe przygotowane są w oparciu o aktualne interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz wyroki sądów administracyjnych, dzięki czemu uczestnicy na podstawie rzeczywistych stanów faktycznych poznają istotę problemu i prawidłowe rozliczenie omawianych zagadnień.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1) Grupy VAT, w tym m.in.:

 • nowi podatnicy VAT od 1.07.2022 r. – kto może utworzyć Grupę VAT?
 • istota rozwiązania
 • korzyści z utworzenia Grupy VAT
 • zasady dokumentowania czynności opodatkowanych w Grupie VAT
 • zasady rozliczeń podatku w Grupie VAT

2) Refakturowanie usług, w tym m.in.:

 • formy i istota refakturowania
 • zasady rozliczeń podatkowych
 • dokumentowania transakcji
 • świadczenia złożone a refakturowanie
 • praktyczne przykłady

3) Podatek należny i podatek naliczony – aktualne problemy związane z rozliczaniem podatku VAT 

4) Dokumentowanie sprzedaży po zmianach na rok 2022, w tym m.in.:

 • faktury, faktury korygujące i noty korygujące jako podstawowe dokumenty na gruncie podatku VAT
 • moment rozliczania faktur korygujących – problematyka ustalenia właściwego momentu rozliczania faktur korygujących
 • czy możliwe jest korzystanie z duplikatów w roku 2022?
 • faktury i korekty zbiorcze w roku 2022  faktury ustrukturyzowane – na czym polegają? kogo dotyczą? jakie są korzyści z ich wdrożenia? od kiedy będzie to system obowiązkowy?

5) Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych przy wykorzystaniu kas rejestrujących, w tym m.in.:

 • obowiązek posiadania kasy rejestrującej
 • zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych przy użyciu kas rejestrujących – nowe Rozporządzenie na rok 2022
 • kasy on-line oraz kasy w formie oprogramowania
 • korygowanie zdarzeń gospodarczych zaewidencjonowanych przy użyciu kasy rejestrującej
 • paragony fiskalne jako faktury uproszczone
 • powiązanie kas on-line z terminalem płatniczym – nowy obowiązek i sankcje od roku 2022

6) Pozostałe zagadnienia, w tym m.in.:

 • terminy zwrotu VAT – nowe przyspieszone terminy zwrotu VAT od 2022 roku; jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać zwrot VAT w terminie przyspieszonym?
 • obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego a sankcje na gruncie podatku VAT – zmiany od 2022 roku
 • opcja rezygnacji ze zwolnienia od opodatkowania usług finansowych od roku 2022 – jakie warunki należy spełnić? jakie korzyści uzyskają podmioty rezygnujące ze zwolnienia?

PODATEK DOCHODOWY – WYBRANE ZAGADNIENIA

 

OPIS SZKOLENIA:

Podatki dochodowe stanowią drugie pod względem wielkości źródło krajowych wpływów budżetowych, stąd zainteresowanie organów podatkowych jak najwyższą ściągalnością daniny.

W związku z licznymi zmianami przepisów w zakresie podatków dochodowych przewidzianych na rok 2022, a także niejednolitą praktyką organów podatkowych istotne jest ciągłe uaktualnianie i poszerzanie wiedzy przez osoby zajmujące się na co dzień rozliczeniami podatkowymi przedsiębiorców.

Wybrane zagadnienia, które zostaną omówione w trakcie szkolenia charakteryzują się złożonością rozliczeń, koniecznością znajomości aktualnej linii interpretacyjnej organów podatkowych oraz linii orzeczniczej sądów administracyjnych bądź też stanowią nowe rozwiązania wprowadzone do systemu podatkowego w 2022 roku.

PROGRAM SZKOLENIA

1) Przychody - wybrane zagadnienia, w tym m.in.:

 • zwolnienie od opodatkowania przychodów seniorów aktywnych zawodowo, rodzin wielodzietnych oraz osób zmieniających rezydencję podatkową – rozliczanie na przykładach 
 • przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych – praktyka organów podatkowych; na co powinniśmy zwrócić uwagę w rozliczeniach podatników
 • zbycie przedmiotu leasingu operacyjnego po jego wykupie przez osobę fizyczną od roku 2022 – rozliczenie podatku dochodowego; jakie są skutki na gruncie podatku VAT; czy można dokonać darowizny przedmiotu leasingu osobie najbliższej?
 • płatność od konsumenta powyżej określonego limitu a sanacyjny przychód u podatnika  czy wypłaty na rzecz członków zarządu spółek kapitałowych w roku 2022 w dalszym ciągu stanowią korzystny finansowo model wypłaty środków ze spółki?

2) Koszty uzyskania przychodu - wybrane zagadnienia, w tym m.in.:

 • specjalny fundusz inwestycyjny jako rozwiązanie umożliwiające szybsze rozliczenie kosztów uzyskania przychodów
 • limit transakcji gotówkowych zaliczanych do KUP – zdarzenia szczególne; orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie sposobu liczenia jednorazowej wartości transakcji dla umów zawartych na czas nieokreślony
 • finansowanie działalności kapitałem własnym (CIT) - dopłaty oraz zyski przekazane na kapitał zapasowy lub rezerwowy jako KUP; kiedy można rozpoznać dodatkowe KUP? 
 • limitowanie kosztów finansowania dłużnego po zmianach od 2022 roku

3) Ulgi w podatkach dochodowych, w tym m.in.:

  • nowe ulgi w podatkach dochodowych na rok 2022 – ulga na ochronę i konserwację zabytków, ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne, ulga konsolidacyjna, ulga na pierwszą emisję publiczną, ulga na terminal, ulga na produkcję próbną (ulga na prototypy), ulga na promocję, ulga na wsparcie działalności sportowej, działalności kulturalnej oraz szkolnictwa wyższego i nauki, ulga na robotyzację
  • nowa ulga dla osób samotnie wychowujących dzieci w miejsce wspólnego rozliczenia z dzieckiem – zmiana od roku 2022
  • „ulga dla klasy średniej” – rozliczanie w trakcie roku i po zakończeniu roku na przykładach
  • ulga B+R – problematyka stosowania ulgi
  • zmiany w uldze mieszkaniowej od roku 2022

  4) Pozostałe zagadnienia, w tym m.in.:

  • minimalny podatek dochodowy – rozliczanie, przykłady
  • czy zaliczka na poczet udziału w zysku spółki komandytowej wypłacona w trakcie roku na rzecz komandytariuszy i komplementariuszy podlega opodatkowaniu? czy spółka komandytowa jako płatnik ma obowiązek pobrać podatek dochodowy?
  • spółki nieruchomościowe w 2022 roku
  • danina solidarnościowa

  TRANSAKCJE POMIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI - REGULACJE PODATKOWE

  OPIS SZKOLENIA:

  Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi stanowią w ostatnich latach jeden z głównych obszarów zainteresowania administracji podatkowej.

  Skutkiem tego są wzmożone kontrole ukierunkowane na badanie cen transferowych w transakcjach kontrolowanych.

  W związku z licznymi kontrolami oraz częstymi zmianami uszczelniającymi przepisy podatkowe, w tym zmianami wynikającymi z rekomendacji na poziomie unijnym, istotna jest znajomość problematyki dotyczącej cen transferowych.

  Niniejsze szkolenie w sposób kompleksowy porusza kwestie związane z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi, tzn. oprócz kwestii związanych z cenami transferowymi, w trakcie szkolenia omówione również zagadnienia dotyczące innych podatków, w tym w szczególności podatku VAT.

  PROGRAM SZKOLENIA

  1) Podatki dochodowe - ceny transferowe, w tym m.in.:

  • identyfikacja podmiotów powiązanych
  • istota transakcji kontrolowanej w podatku dochodowym – jak ustalić wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym?
  • zasada ceny rynkowej, czyli obowiązek stosowania ceny rynkowej między podmiotami powiązanymi bez względu na wartość transakcji
  • jaki jest cel sporządzenia dokumentacji cen transferowych?
  • podmioty zobowiązane do sporządzenia dokumentacji cen transferowych - limity dokumentacyjne, wyłączenia z obowiązku sporządzenia dokumentacji 
  • lokalna dokumentacja cen transferowych - elementy dokumentacji
  • safe harbours - uproszczenia dla transakcji dotyczących usług o niskiej wartości oraz pożyczek
  • transakcje z podmiotami z rajów podatkowych lub z podmiotami, których rzeczywisty właściciel ma siedzibę w raju podatkowym – czy znamy rzeczywistego właściciela naszego kontrahenta?
  • obowiązki sprawozdawcze po zmianach od 2022 roku - informacja o cenach transferowych (TPR)
  • sankcje

  2) Podatki dochodowe - pozostałe zagadnienia, w tym m.in.:

  • „ukryte dywidendy” – nowe wyłączenie z KUP przewidziane dla podmiotów powiązanych wdrożone w ramach Polskiego Ładu
  • „podatek od przerzuconych dochodów” – nowy mechanizm przewidziany dla podmiotów powiązanych w ramach Polskiego Ładu
  • „podatek u źródła” – nowy model rozliczeń dla podmiotów powiązanych od 2022 roku
  • świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia pomiędzy osobami spokrewnionymi lub spowinowaconymi - przykłady zastosowania zwolnienia z opodatkowania
  • "ulga na złe długi" w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi

  3) Podatek VAT, w tym m.in.:

  • podmioty powiązane na gruncie ustawy o VAT
  • cena rynkowa w podatku VAT
  • skutki zastosowania ceny nierynkowej w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi na gruncie podatku VAT
  • oznaczanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w JPK – kiedy oznaczamy? jak organy podatkowe wykorzystują przekazane przez nas informacje?

  4) Pozostałe, w tym m.in.:

  • zwolnienie z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nabycia własności rzeczy, praw majątkowych lub środków pieniężnych w gronie osób najbliższych, w tym problematyka darowizn gotówkowych 
  • zwolnienie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów pożyczek pomiędzy osobami najbliższymi - zakres zwolnienia oraz warunki skorzystania ze zwolnienia; jak wykorzystać zwolnienie w prowadzonej działalności gospodarczej?

  Opodatkowanie transakcji sprzedaży i wynajmu nieruchomości w 2022 roku

   

  OPIS SZKOLENIA

  Zakup i wynajem nieruchomości jest jedną z częstych form inwestycji nie tylko u przedsiębiorców, ale również u osób zajmujących się tzw. najmem prywatnym. Co istotne, od 2022 roku, wejdą w życie regulacje podatkowe, które w sposób istotny zrewolucjonizują rynek najmu nieruchomości. 

  Dotychczasowe kalkulacje opłacalności trzeba będzie zaktualizować w związku z kilkoma istotnymi zmianami na gruncie podatku dochodowego i składki zdrowotnej. 

  W 2022 roku przy kalkulacji opłacalności tej formy inwestycji trzeba będzie uwzględnić m.in. sposób naliczania składki zdrowotnej, brak prawa do amortyzacji nieruchomości mieszkalnych czy też konieczność wyboru opodatkowania w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (dla dwóch ostatnich zmian wprowadzono przepisy przejściowe, które z pewnymi zastrzeżeniami opóźniają wejście w życie zmian do 2023 roku).

  W ramach szkolenia uczestnicy poznają również zasady rozliczania podatku VAT w transakcjach wynajmu – w tym zakresie istotne jest bowiem to, że wynajem (w tym wynajem prywatny na gruncie podatku dochodowego) traktowany jest jako działalność gospodarcza w podatku VAT. Ta zależność implikuje wiele skutków na gruncie podatku VAT. 

  Dodatkowo w trakcie szkolenia przedstawione zostaną zasady opodatkowania podatkiem dochodowym i podatkiem VAT transakcji zbycia nieruchomości. Dotyczy to zarówno transakcji o charakterze prywatnym, jak i transakcji dokonywanych w ramach prowadzonej działalności.

   

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Sprzedaż nieruchomości na gruncie podatku dochodowego, w tym m.in.:

  • sprzedaż jako odpłatne zbycie czy w ramach działalności gospodarczej – kontrowersje związane z prawidłową kwalifikacją transakcji do źródła przychodów
  • sprzedaż nieruchomości mieszkalnych – czy możliwe jest zakwalifikowanie dochodów ze zbycia nieruchomości mieszkalnej jako dochodów z działalności gospodarczej?
  • odpisy amortyzacyjne jako koszt w ramach działalności gospodarczej – amortyzacja nieruchomości po zmianach od 2022 roku
  • koszty uzyskania przychodów – ustalanie kosztów w zależności od sposobu nabycia nieruchomości  sprzedaż nieruchomości poza działalnością gospodarczą – zasady opodatkowania, ulga na własne cele mieszkaniowe
  • sprzedaż w ramach działalności gospodarczej – zasady opodatkowania, nieruchomości jako towary handlowe w prowadzonej działalności

  2. Sprzedaż nieruchomości na gruncie podatku VAT, w tym m.in.:

  • kiedy transakcje są podejmowane w ramach działalności gospodarczej – czy sprzedawca nieruchomości jest podatnikiem VAT?
  • pierwsze zasiedlenie
  • zwolnienie od opodatkowania – zwolnienia obligatoryjne i zwolnienie fakultatywne, czy opłaca się korzystać ze zwolnienia fakultatywnego?
  • stawki podatku przy sprzedaży nieruchomości
  • korekta VAT związana ze zmianą przeznaczenia nieruchomości

  3. Wynajem nieruchomości na gruncie podatku dochodowego, w tym m.in.:

  • możliwe formy opodatkowania
  • wybór i zmiana formy opodatkowania
  • źródło przychodów – najem prywatny czy działalność gospodarcza? Czy ilość wynajmowanych nieruchomość ma znaczenie?
  • możliwość rozliczania kosztów – kiedy i jakie koszty mogą podlegać rozliczeniu?
  • odpisy amortyzacyjne jako koszt przy wynajmie nieruchomości – amortyzacja nieruchomości mieszkalnych po zmianach od 2022 roku
  • kalkulacja opłacalności w zależności od formy opodatkowania

  4. Wynajem nieruchomości na gruncie podatku VAT, w tym m.in.:

  • czy wynajem stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT? – najem prywatny na gruncie podatku dochodowego a działalność gospodarcza na gruncie podatku VAT
  • zwolnienia z opodatkowania – czy wynajem na rzecz pośredników lub na rzecz pracowników na cele mieszkaniowe może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania? Czy do limitu zwolnienia podmiotowego wlicza się refakturowanie mediów na cele mieszkaniowe?
  • stawki VAT przy wynajmie nieruchomości
  • zmiana przeznaczenia nieruchomości a korekta odliczonego podatku naliczonego
  • ewidencjonowanie usług wynajmu – faktury, rachunki, paragony

  5. Pozostałe, w tym m.in.:

  • nakłady poniesione na nieruchomościach należących do osób trzecich (np. budowa budynku przez spółkę na gruncie należącym do wspólnika) – kontrowersje na gruncie prawa podatkowego 
  • nieruchomości jako środki trwałe w spółce cywilnej – problemy praktyczne

  PODATEK VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH

   

  OPIS SZKOLENIA:

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z regułami opodatkowania podatkiem VAT transakcji transgranicznych. 

  W trakcie szkolenia przedstawione zostaną w sposób kompleksowy zasady rozliczania poszczególnych rodzajów transakcji towarowych i usługowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od dnia 1.07.2021 r. w ramach pakietu e-commerce. 

  Podkreślić przy tym należy, że zmiany wprowadzone pakietem e-commerce wpływają nie tylko na rozliczenia transakcji towarowych, ale też usługowych. Stąd też w ramach szkolenia przewidziano odrębny blok tematyczny, który poświęcony będzie wyłącznie transakcjom usługowym.

   

  PROGRAM SZKOLENIA

  1) Zagadnienie wprowadzające, w tym m.in.:

  • WDT i eksport towarów oraz WNT i import towarów jako czynności opodatkowane - właściwe zaklasyfikowanie transakcji towarowych
  • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) oraz sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI) - szczególne rodzaje transakcji towarowych wprowadzone w ramach pakietu e-commerce od dnia 1.07.2021 r.
  • rola operatorów interfejsów elektronicznych po zmianach wprowadzonych w ramach pakietu e-commerce od dnia 1.07.2021 r.
  • "wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług", "import usług" oraz "eksport usług" - transgraniczne transakcje usługowe na gruncie ustawy o VAT

  2) Rozliczenia podatkowe międzynarodowych transakcji towarowych, w tym m.in.:

  • miejsce świadczenia w transakcjach towarowych a zasady opodatkowania
  • rozliczanie podatku przy WDT, w tym możliwość stosowania stawki 0% - zasady opodatkowania
  • rozliczanie podatku przy WNT - zasady opodatkowania
  • rozliczanie podatku przy eksporcie towarów, w tym możliwość stosowania stawki 0% - zasady opodatkowania
  • rozliczanie podatku przy imporcie towarów - zasady opodatkowania oraz możliwość stosowania uproszczeń; zmiany w rozliczaniu importu towarów wprowadzone w ramach pakietu e-commerce od dnia 1.07.2021 r.
  • rozliczanie podatku przy wewnątrzwspólnotowa sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI) – nowe procedury wprowadzone w ramach pakietu e-commerce od dnia 1.07.2021 r.
  • specyfika rozliczeń podatkowych w transakcjach towarowych dokonywanych za pośrednictwem operatora interfejsów elektronicznych po zmianach wprowadzonych w ramach pakietu e-commerce od dnia 1.07.2021 r.

  3) Rozliczenia podatkowe międzynarodowych transakcji usługowych, w tym m.in.:

  • miejsce świadczenia, rodzaj usługi oraz status usługobiorcy a miejsce opodatkowania transakcji
  • zasady ogólne oraz zasady szczególne ustalania miejsca świadczenia usługi – wpływ pakietu e-commerce na transakcje usługowe
  • rozliczanie podatku przy "wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług" - zasady opodatkowania na przykładach z uwzględnieniem zmian wynikających z pakietu e-commerce
  • rozliczanie podatku przy "imporcie usług" - zasady opodatkowania na przykładach
  • rozliczanie podatku przy "eksporcie usług" - zasady opodatkowania na przykładach z uwzględnieniem zmian wynikających z pakietu e-commerce

  ZMIANY PODATKOWE W ROKU 2023

   

  W trakcie szkolenia omówione zostaną zmiany podatkowe jakie wejdą w życie w roku 2023. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z uchwalonymi oraz planowanymi zmianami w prawie podatkowym. Program szkolenia uzależniony będzie od działań ustawodawcy w zakresie zmian legislacyjnych.

  Opinie uczestników

  Szkolenie prowadzone przez Dr. Biernackiego zawsze są na najwyższym poziomie, ogromna wiedza z zakresu prawa podatkowego ale również innych dziedzin prawa. Zawsze bardzo pomocny i służący radą. Materiały przygotowane idealnie, czytelne, przejrzyste. Organizacja szkoleń bez zarzutu. Wierna jestem Firmie Ekspert i Dr. Biernackiemu od lat :-)
  Beata Zielińska
  Biuro Rachunkowe Paragraf Sp. z o.o.
  Ze szkolenia jestem bardzo zadowolony. Poziom przekazywanej wiedzy na bardzo wysokim poziomie. Sposób szkolenia – adekwatny do tematyki. Nie byłem do tej pory na szkoleniu ,które w tak krótkim czasie poruszałoby tyle istotnych kwestii. Zgodnie z obietnicą-doszły materiały mailowo .W Urzędzie Pracy też wyraziłem SWOJE ZADOWOLENIE Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU. Jeżeli będziecie mieć państwo szkolenia kolejne to proszę o informację, chętnie będziemy uczestniczyć. Pozdrawiam
  Dariusz Pułanik

  Informacje organizacyjne

  Termin: 31 maj 2022r.
  Miejsce: Online
  Cena: 2 443,00 zł netto od osoby
  zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
  w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
  Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
  Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

  Cena zawiera

  • Materiały szkoleniowe
  • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
  • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
  • Materiały video po szkoleniu

  Przykładowe filmy ze szkoleń prowadzonych przez doradcę podatkowego Damiana Staszaka

  SPÓŁKA KOMANDYTOWA - Zaliczka na poczet zysku w przypadku straty lub w wysokości przekraczającej zysk spółki - aspekty prawne i podatkowe

  ZMIANY W PODATKU VAT 2019 I 2020 - Obligatoryjny split payment - odpowiedzialność solidarna

  CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, KONTROLA PODATKOWA I CELNO-SKARBOWA PRZEDSIĘBIORCÓW - Kontrola podatkowa - zaskarżenie

  Zdjęcia z poprzedniej edycji kursu