Kwestionariusz oceny weryfikacji rażąco niskiej ceny - w oparciu o aktualną i nową ustawę Pzp.

Termin: 24 września 2020r.
Miejsce: Online
Cena: 399,00 zł netto od osoby
Trener: Małgorzata Niemiec

• Doświadczenie trenerskie od 2003 r. – tylko w ostatnich latach kilka tys. godzin szkoleniowych potwierdzonych referencjami;
• Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym od 2004 r., zaświadczenie Ministra Finansów Nr 718/2004;
• Audytor - wpisana na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW);
• Orzekała w sprawie odwołań - arbiter i obserwator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007.

więcej o Małgorzata Niemiec

Opis szkolenia:

Będziemy rozmawiać o weryfikacji rażąco niskiej ceny (to zawsze ważny temat i nierzadko problem w realizacji postępowania)  w oparciu o aktualną i nową ustawę z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, ale inaczej,

bo budując Kwestionariusz oceny poprawności weryfikacji rażąco niskiej ceny - przy pomocy audytora.

Czemu ma służyć to narzędzie?

 • Zamawiającym  - do samokontroli poprawności czynności i dokumentacji związanej z podmiotowymi warunkami udziału w postępowaniu - w oparciu o aktualną i nową ustawę;
 • Wykonawcom
 • ułatwi odpowiedź na wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny i weryfikację czynności Zamawiających w kontekście ochrony ich interesów,
 • o pomoże bronić skutecznie swojej oferty teraz a jak po wejściu w życie nowej ustawy;
 • Audytorom i kontrolującym - do wykorzystania jako gotowe narzędzie pracy do oceny poprawności realizacji czynności i dokumentacji związanych z kwestią warunków udziału w postępowaniu

Wszystkim poprzez nową metodę nauczania zaprezentowaną na szkoleniu ułatwi przyswajanie nowej ustawy Pzp.

Adresatami szkolenia są:

 • pracownicy wydziałów/referatów zamówień publicznych w JSFP oraz innych jednostkach zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych
 • osoby zarządzające systemem udzielania zamówień publicznych
 • osoby zajmujące się kontrolą i audytem zamówień publicznych
 • wszystkie osoby, które chcą zdobyć wiedzę na temat zamówień publicznych

Uczestnicy otrzymają:

Uczestnicy otrzymają:

 • przydatny materiał szkoleniowy ułatwiający analizę nowej ustawy - zestawienie wybranych przepisów związanych z weryfikacją rażąco niskiej ceny - wyciąg z aktualnej ustawy Pzp. – w zestawieniu z odpowiednim wyciągiem z nowej ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
 • prezentację multimedialną obejmującą program szkolenia w postaci elektronicznej w formacie PDF
 • po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają szczegółowy kwestionariusz oceny weryfikacji rażąco niskiej ceny z praktycznymi uwagami audytora jak stosować nowe Prawo Zamówień publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Kwestionariusz weryfikacji ważąco niskiej ceny – w oparciu o aktualną i nową ustawę Pzp.

• Ocena metodologii weryfikacji rażąco niskiej ceny – jakich błędów unikać, rekomendacje

• Ocena przygotowania czynności i dokumentacji związanej z weryfikacją rażąco niskiej ceny - jakich błędów unikać/rekomendacje

• Ocena monitorowania ryzyk i zagrożeń w weryfikacji rażąco niskiej ceny – jakich błędów unikać/rekomendacje

2. Kwestionariusz oceny poszczególnych etapów weryfikacji rażąco niskiej ceny

• Wstępna ocena ofert w kontekście weryfikacji rażąco niskiej ceny – jak oceniać/jakich błędów unikać/rekomendacje

• Badanie poprawności punktów odniesienia, które mogą przesądzać o wezwaniu do wyjaśnień rażąco niskiej ceny – jakich błędów unikać/przykłady/rekomendacje

• Badanie wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny – na przykładach i jak redagować takie pismo/jakich błędów unikać/przykłady/rekomendacje

• Badanie oceny wyjaśnień rażąco niskiej ceny – na przykładach /jakich błędów unikać/przykłady/rekomendacje

3. Kwestionariusz oceny działań poprawności działań Wykonawców w zakresie odpowiedzi na wezwanie w sprawie wyjaśnień rażąco niskiej ceny:

• Jak kwestionować wezwanie do wyjaśnień jeżeli nie jest zasadne - przykłady

• jak odpowiadać na wezwanie – przykłady,

• jakie przedstawiać dowody, argumenty na przykładach

• jak odpierać zarzuty rażąco niskiej ceny po złożeniu wyjaśnień – przykłady

4. Orzecznictwo i rażąco niska cena – omówienia ciekawych wyroków z edukacyjnymi wnioskami dla Zamawiających i Wykonawców

Informacje organizacyjne

Termin: 24 wrzesień 2020r.
Miejsce: Online
Cena: 399,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera:

 • dostęp do szkolenia on-line
 • materiały szkoleniowe
 • możliwość zadawanie pytań na czacie
 • imienny certyfikat uczestnictwa

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl