PODATEK DOCHODOWY - OPODATKOWANIE DOCHODÓW TRANSGRANICZNYCH

Szkolenie prowadzone będzie "na żywo". Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym.

Termin: 28 października 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 399,00 zł netto
Trener: Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

więcej o Damian Staszak

Opis szkolenia:

Przy dokonywaniu transakcji z podmiotami zagranicznymi istotna jest znajomość postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Niektóre transakcje przeprowadzone przez krajowych rezydentów podatkowych skutkować będą bowiem obowiązkiem zapłaty podatku u źródła za granicą, inne zaś wywołają konieczność pobrania podatku u źródła na terytorium kraju.

Szkolenie poświęcone jest przede wszystkim zagadnieniom związanym z identyfikowaniem obowiązku pobrania lub zapłaty podatku u źródła, rozliczaniem podatku u źródła oraz metodami unikania podwójnego opodatkowania.

Ponadto w trakcie szkolenia omówiona zostanie problematyka dotycząca Exit Tax.

Program szkolenia:

1) Ograniczony obowiązek podatkowy a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania:

• dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła na gruncie ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz UPO - relacje między przepisami krajowymi a umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania

• kiedy dochód podlega opodatkowaniu u źródła (w państwie innym niż państwo rezydencji)?

•   rezydencja podatkowa - ustalanie i wpływ na rozliczanie podatku u źródła, zmiana rezydencji w trakcie roku, certyfikat rezydencji

2) Dochody z działalności gospodarczej – ogólne zasady opodatkowania na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

3) Dochody pasywne:

• dywidendy, odsetki oraz należności licencyjne jako dochody pasywne

• zwolnienie z opodatkowania podatkiem u źródła dochodów pasywnych na podstawie implementowanych do polskiego porządku prawnego dyrektyw unijnych - przesłanki zastosowania zwolnienia

• zasady opodatkowania przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

•  klauzula beneficial owner jako warunek zwolnienia dochodów pasywnych z opodatkowania podatkiem u źródła lub zastosowania stawki obniżonej

4) Dochody ze zbycia majątku:

• opodatkowanie dochodów z nieruchomości w świetle zmian z 2021 roku

• opodatkowanie dochodów z praw majątkowych

• opodatkowanie dochodów z przeniesienia własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu

• opodatkowanie dochodów z przeniesienia własności pozostałych składników majątku

5) Zagraniczne dochody z pracy:

• zasady ogólne opodatkowania

• klauzula delegacyjna - przesłanki wyłączenia opodatkowania podatkiem u źródła

• wynajem pracowników a opodatkowanie podatkiem u źródła - szczególne postanowienie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z Niemcami

• ulga abolicyjna po zmianach z 2021 roku – skutki wprowadzonych zmian

• przykłady rozliczeń podatkowych

6) Metody unikania podwójnego opodatkowania

• metoda wyłączenia z progresją (metoda zwolnienia) - istota

• metody na przykładzie metoda kredytu podatkowego (metoda zaliczenia) - istota metody na przykładzie

• abolicja podatkowa po zmianach z 2021 roku

• kierunki zmian metod unikania podwójnego opodatkowania w zawartych przez Polskę umowach

7) Podatek u źródła:

• pobór i zapłata podatku

• obowiązki sprawozdawcze oraz obowiązki informacyjne płatnika

• klauzula ubruttawiająca

• planowane zmiany na rok 2021 w zakresie podatku u źródła

8) Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków (Exit Tax)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl