SPÓŁKA KOMANDYTOWA W 2021 ROKU

Szkolenie prowadzone będzie "na żywo". Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym.

Termin: 26 listopada 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 399,00 zł netto
Trener: Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

więcej o Damian Staszak

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie problematyki związanej z rozliczeniami podatkowymi przedsiębiorstw działających w formie spółek komandytowych po zmianach na rok 2021.

Zgodnie z przepisami nowelizującymi spółki komandytowe mogą postanowić o wydłużeniu okresu transparentności podatkowej, w wyniku czego staną się podatnikami CIT z dniem 1.05.2021 r.

Należy się spodziewać, że spółki komandytowe, które nie zmienią wcześniej formy prawnej prowadzenia działalności, skorzystają z tego rozwiązania. Termin szkolenia jest zatem dopasowany do momentu, w którym znajomość zasad opodatkowania spółek komandytowych będzie niezbędna dla prawidłowego rozliczania podatkowego podmiotów działających w tej formie prawnej.

Podkreślić należy że zmiana, w ramach której spółka komandytowa stanie się podatnikiem podatku dochodowego wpłynie na wiele różnych aspektów funkcjonowania spółki. Obszary te zostaną zidentyfikowane i omówione w trakcie szkolenia.

Oprócz kwestii podatkowych w trakcie szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia prawne ważne dla prawidłowego funkcjonowania spółek komandytowych.

Wartość merytoryczna szkolenia ułatwi również podjęcie decyzji co do ew. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności.

Program szkolenia:

1) Spółka komandytowa jako forma prowadzenia działalności gospodarczej:

• cechy spółki komandytowej, w tym odpowiedzialność publicznoprawna oraz cywilnoprawna wspólników spółki

•  istota spółki komandytowej - jak wykorzystać spółkę komandytową dla ochrony majątku wspólników?

• reprezentacja w spółce komandytowej - kiedy istnieje obowiązek powołania pełnomocnika dla ważności podejmowanych czynności?

2) Opodatkowanie spółki komandytowej:

• opodatkowanie spółki komandytowej w 2021 roku

• wypłaty dla wspólników spółki komandytowej w 2021 roku – opodatkowanie wypłat po zmianie źródła przychodów wspólników

• możliwość wypłat zaliczek na poczet zysku i ich opodatkowanie

• zyski zatrzymane z okresów poprzedzających uzyskanie przez spółkę statusu podatnika CIT

• rozliczanie strat wspólników poniesionych przed uzyskaniem przez spółkę statusu podatnika CIT

3) Restrukturyzacja spółki komandytowej w roku 2021:

• przekształcenie spółki komandytowej na gruncie KSH – procedura oraz skutki prawno-podatkowe, w tym zagadnienie dot. tzw. „niepodzielonych zysków”

•  przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. i skorzystanie z estońskiego CIT jako alternatywa dla podwójnego opodatkowania w spółce komandytowej

•  przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną jako alternatywa dla podwójnego opodatkowania w spółce komandytowej

• komandytariusz staje się komplementariuszem – zmiana statusu wspólnika jako alternatywa dla podwójnego opodatkowania w spółce komandytowej

4) Opodatkowanie transakcji zawieranych pomiędzy wspólnikami a spółką komandytową po zmianach z 2021 roku:

• świadczenie usług przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej, w tym usługi zarządzania świadczone przez komplementariusza na rzecz spółki komandytowej

• pożyczka między wspólnikiem a spółką komandytową

• odsetki od udziału kapitałowego wspólnika spółki komandytowej

• likwidacja spółki komandytowej - opodatkowanie

5) Pozostałe zagadnienia:

• dokumentacja cen transferowych w spółce komandytowej

• możliwość opłacania zobowiązań wspólników (np. zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS) bezpośrednio z rachunku spółki komandytowej

• zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl