PODATEK VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH PO ZMIANACH ZWIĄZANYCH Z E-COMMERCE

Szkolenie prowadzone będzie "na żywo". Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym.

Termin: 30 września 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 249,00 zł netto
Trener: Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

więcej o Damian Staszak

Film wideo ze szkolenia

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z regułami opodatkowania podatkiem VAT transakcji transgranicznych.

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną w sposób kompleksowy zasady rozliczania poszczególnych rodzajów transakcji towarowych i usługowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od dnia 1.07.2021 r. w ramach pakietu e-commerce Podkreślić przy tym należy, że wprowadzone zmiany mają charakter rewolucyjny, zmieniają bowiem istotnie zasady rozliczeń dużej grupy transakcji. Chodzi przy tym nie tylko o transakcje towarowe, ale również usługowe.

Dzięki przywołanym w trakcie szkolenia przykładom uczestnicy poznają istotę zmian wdrażanych w ramach pakietu e-commerce, a także poszerzą, w ujęciu praktycznym, wiedzę w zakresie opodatkowania podatkiem VAT transakcji międzynarodowych, co zwiększy pewność dokonywanych przez nich rozliczeń podatkowych.

Program szkolenia:

1) WDT i WNT – transakcyjne i nietransakcyjne WDT/WNT, moment rozliczenia VAT, stawka 0% dla WDT (dokumentowanie WDT), rozliczenie VAT od WDT przy otrzymaniu dokumentów potwierdzających wywóz po terminie, miejsce dostawy dla WNT a obowiązek rejestracji do celów VAT w innym państwie, szczególne przypadki rozliczania WDT i WNT (w tym obowiązek rozliczenia WNT a zwolnienie podmiotowe), wykazywanie w informacji podsumowującej (VAT UE)

2) WSTO i procedura OSS – definicja i miejsce dostawy, zasady rozliczeń podatkowych, dokumentowanie WSTO, istota procedury OSS, rozliczanie VAT w procedurze OSS, zgłoszenie do procedury OSS, obowiązek prowadzenia dodatkowych ewidencji, przykłady

3) SOTI i procedura IOSS – definicja i miejsce dostawy, zasady rozliczeń podatkowych, dokumentowanie SOTI, istota procedury IOSS, rozliczanie VAT w procedurze IOSS, zgłoszenie do procedury IOSS, wpływ opodatkowania SOTI na opodatkowanie importu towarów, obowiązek prowadzenia dodatkowych ewidencji, przykłady

4) Operatorzy interfejsów elektronicznych jako nabywcy i dostawcy towarów – fikcja prawna na gruncie VAT dot. operatorów IE, rozliczenia podatkowe przy zastosowaniu fikcji prawnej, przykłady

5) Eksport towarów i import towarów – definicji, stawka 0% dla eksportu (dokumentowanie eksportu), rozliczanie zaliczek na eksport, warianty rozliczania VAT przy imporcie towarów

6) Eksport usług, wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług i import usług - systematyka pojęciowa, szczególne zasady rozliczeń VAT przy świadczeniu usług (w tym usług budowlanych i transportowych), wykazywanie WŚU w informacji podsumowującej (VAT UE), szczególne przypadki na przykładach (w tym zwolnienia na potrzeby VAT a rozliczanie usług)

7) Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl