Polski Ład 2.0 - czy projektowane zmiany dotyczące składki zdrowotnej stanowią doprecyzowanie przepisów, czy też wprowadzają nowe rozwiązania?

 

BEZPŁATNE WEBINARIUM

RETRANSMISJA

Termin: 30 maja, godzina 11:00

Trener: Damian Staszak

Obecnie trwają prace nad ustawą wprowadzającą zmiany w Polski Ładzie (rządowy projekt ustawy z dnia 22 kwietnia 2022 roku jest już po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu). Zmiany obejmują m.in. przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie:

  • oskładkowania komplementariuszy SKA
  • oskładkowania osób powołanych do pełnienia funkcji i prokurentów 
  • sposobu liczenia minimalnej rocznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej
  • uwzględniania szczególnych zwolnień za poszczególne miesiące w rocznym rozliczeniu składki
  • dopłat rocznych
  • zwrotu nadpłaconej składki zdrowotnej
  • korekty podstawy wymiaru i należnej składki
  • oskładkowania osób współpracujących
  • oskładkowania twórców i artystów

Ministerstwo Finansów przewiduje, że zmiany wejdą w życie od 1 lipca 2022 r. Celem webinarium jest przedstawienie uczestnikom skutków wejścia w życie projektowanych zmian.

Szkolenie Zaczyna się za

Szkolenie Trwa

Kliknij, aby przejść do transmisji