Prowadzenie biura rachunkowego w 2020r.

Termin: 09 marca 2020r.
Miejsce: Kraków
Cena: 399,00 netto od osoby
Trener: dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM.
Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in...

więcej o dr Krzysztof Biernacki

Opis szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli biur rachunkowych oraz osób tam zatrudnionych.

Jego celem jest przygotowanie tych osób do prowadzenia biura rachunkowego w 2020 roku.

Zmiany, które weszły w życie w ostatnim kwartale 2019 roku w istotny sposób wpływają na bezpieczeństwo osób rozliczających podatki w biurach rachunkowych.

Pokażemy Państwu jakie kroki należy powziąć, aby chronić własny interes i nie odpowiadać za błędy popełnione przez osoby, dla których są prowadzone rozliczenia podatkowe. Udostępnimy Państwu klauzule, które warto zawrzeć w umowie z Klientem w kontekście zmienionych przepisów i nowych sankcji.

Ważnym elementem szkolenia będzie omówienie ustawy o praniu pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmu. W tym roku weszły przepisy dotyczące powołania nowego rejestru beneficjentów rzeczywistych. Dowiecie się gdzie tych beneficjentów należy zgłaszać. Ostateczny termin na wdrożenie nowych rozwiązań to marzec 2020, a sankcja za niezgłoszenie to grzywna do 10 mln zł. WAŻNE jest, aby biura o tym wiedziały.

Filmy ze szkolenia Prowadzenie Biura Rachunkowego

Na co zwrócić uwagę podpisując umowę z Klientem oraz jak wykorzystać adres mailowy do kształtowania warunków umowy?

Deklaracja VAT 7 - gdzie zaznaczać na niej transakcje przeprowadzona za pomocą MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI?

Jakie KLAUZULE warto wprowadzić do umowy z Klientem w związku z wejściem w życie Split Paymentu?

Schematy podatkowe - Księgowy jako Wspomagający - jak ograniczyć odpowiedzialność?

Omówienie przez dr Krzysztofa Biernackiego programu szkolenia oraz materiałów

Program szkolenia:

1. Umowa pomiędzy biurem rachunkowym a kontrahentem

 • Wpływ zmian przepisów podatkowych na zapisy umów pomiędzy biurem rachunkowym a kontrahentem;
 • Zmiany w podatku VAT – split payment i rejestr podatników VAT czynnych a zapisy w umowie;
 • Nowe wyłączenia z kosztów podatkowych – zabezpieczenie przed brakiem informacji od podatnika;
 • Zapisy umowne a przekazywanie dokumentów i plików JPK na okoliczność zakończenia umowy.

Zmiany w przepisach podatkowych wchodzących w życie zarówno w drugiej połowie 2019 roku, jak też z początkiem 2020r. prowadzą do konieczności doprecyzowania relacji pomiędzy biurem rachunkowym a kontrahentem. W szczególności związane jest to z przekazywaniem informacji o dokonywanych transakcjach, gdyż nałożone na podatników obowiązki mogą być realizowane tylko przez nich bezpośrednio. Biuro rachunkowe lub księgowość może tylko weryfikować przekazywane dokumenty i odpowiednio określić zobowiązanie podatkowe.

Niezwykle istotnym zagadnieniem jest postrzeganie zmian z perspektywy odpowiedzialności osób prowadzących rozliczenia księgowe.

Pytanie, które należy sobie obecnie zadać brzmi: na ile istniejąca umowa lub procedury przekazywania danych do biura księgowego pozwalają jednoznacznie określić, kto ponosił będzie odpowiedzialność za błędne ustalenie podstawy opodatkowania.

Ma to ścisły związek m.in. z koniecznością weryfikacji podatników w rejestrze ministerstwa finansów, kwalifikacji płatności w ramach tzw. obligatoryjnego split paymentu oraz rozliczania kosztów podatkowych i podatku VAT przy zapłacie należności. Obecnie ważne jest jednoznaczne określenie procedur w relacjach biuro rachunkowe - kontrahent pozwalających zarządzać tą odpowiedzialnością lub ją minimalizować.

Istotnym elementem kształtowania tej odpowiedzialności jest zarówno umowa pomiędzy biurem rachunkowym i kontrahentem, jak też bieżąca korespondencja mailowa. Należy pamiętać o podwyższonym standardzie tzw. należytej staranności po stronie biura rachunkowego. Skutkować to powinno szczególnym nadzorem z jednej strony nad wypełnianiem obowiązków określonych umową, a z drugiej nad precyzyjnym określeniem procedur wymiany informacji. W znacznej mierze to ostatnie zagadnienie będzie kształtowało zakres odpowiedzialności biura rachunkowego.

 

2. Obowiązki księgowego przy schematach podatkowych

 • Księgowy jako Wspomagający w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej;
 • Rodzaje schematów podatkowych i ich definicje
 • Raportowanie schematów do Szefa KAS
 • Obowiązki księgowych przy wdrażaniu schematów podatkowych w przedsiębiorstwie

 

Obecnie wszelkiego rodzaju transakcje zmierzające do obniżenia obciążeń podatkowych postrzegane są przez organy podatkowe jako działanie na granicy prawa, określane przez ustawodawcę mianem uchylania czy też unikania opodatkowania.

Konsekwencją takiego podejścia było wdrożenie obowiązku raportowania schematów podatkowych, czyli rozwiązań prowadzących do możliwości uzyskania korzyści podatkowej przez podatników. Szerokie i wcześniejsze od zakładanego wdrożenie unijnych przepisów w tym zakresie doprowadziło do wielu trudności z ich interpretacją.

W obszarze schematów podatkowych rola księgowe jest o tyle istotna, że nieprawidłowe działania może prowadzić do pojawienia się po jego stronie odpowiedzialności karnej skarbowej.

W konsekwencji znajomość regulacji w obszarze funkcjonowania i raportowania schematów jest formą minimalizacji tej odpowiedzialności.

 

 3. Sankcje administracyjne w przepisach podatkowych a odpowiedzialność biura rachunkowego

 • Obszary odpowiedzialności biura rachunkowego (karna skarbowa, podatkowa i cywilnoprawna);
 • Sankcje administracyjne w podatku VAT i ich stosowanie w praktyce;
 • Sankcje w podatkach dochodowych;
 • Metody minimalizacji odpowiedzialności biura rachunkowego w zakresie sankcji podatkowych.

Ostatnie kilka lat zmian przepisów podatkowych doprowadziło do wprowadzenia wielu sankcji administracyjnych, które zwiększają nie tylko ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej przez podatników, ale również odpowiedzialność biur rachunkowych.

Pojawia się bowiem każdorazowo pytanie, czy biuro rachunkowe dokonało prawidłowego rozliczenia zobowiązań podatkowych ? I kto powinien taką sankcję ponieść.

W tym ujęciu nie tylko znajomość sankcji i ich stosowania, ale przede wszystkim określenie zasad ich rozliczenia ma istotne znaczenie dla działów księgowych i biur rachunkowych.

W odróżnieniu bowiem od odpowiedzialności karnej skarbowej, sankcja administracyjna ma charakter obiektywny i obowiązek jej zapłaty jest tożsamy z przymusowością zapłaty podatku oraz odsetek.

 

4. Pozostałe obszary regulacji istotne dla osób prowadzących biuro rachunkowe

 • Rejestr beneficjentów rzeczywistych;
 • Terminy wpisów w rejestrze;
 • Sankcje za brak wpisu.

 

W ubiegłym roku została wprowadzona nowa ustawa o praniu pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmu.

W ramach tej zmiany o rok zostały przesunięte regulacje dotyczące stworzenia nowego rejestru beneficjentów rzeczywistych. Termin ich wejścia w życie przypadł na jesień 2019r., aczkolwiek uzupełnienie danych podmiotów już istniejących musi nastąpić najpóźniej do marca 2020r.

Ze względu na sankcje, wdrożenie tych rozwiązań jest istotne zarówno dla biur rachunkowych jak też ich kontrahentów.

Opinie uczestników

Szkolenie prowadzone przez Dr. Biernackiego zawsze są na najwyższym poziomie, ogromna wiedza z zakresu prawa podatkowego ale również innych dziedzin prawa. Zawsze bardzo pomocny i służący radą. Materiały przygotowane idealnie, czytelne, przejrzyste. Organizacja szkoleń bez zarzutu. Wierna jestem Firmie Ekspert i Dr. Biernackiemu od lat :-)
Beata Zielińska
Biuro Rachunkowe Paragraf Sp. z o.o.
Ze szkolenia jestem bardzo zadowolony. Poziom przekazywanej wiedzy na bardzo wysokim poziomie. Sposób szkolenia – adekwatny do tematyki. Nie byłem do tej pory na szkoleniu ,które w tak krótkim czasie poruszałoby tyle istotnych kwestii. Zgodnie z obietnicą-doszły materiały mailowo .W Urzędzie Pracy też wyraziłem SWOJE ZADOWOLENIE Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU. Jeżeli będziecie mieć państwo szkolenia kolejne to proszę o informację, chętnie będziemy uczestniczyć. Pozdrawiam
Dariusz Pułanik

Galeria ze szkolenia

Galeria
Prowadzenie biura rachunkowego w 2020r.
Galeria
Prowadzenie biura rachunkowego w 2020r.
Galeria
Prowadzenie biura rachunkowego w 2020r.

Informacje organizacyjne

Termin: 9 marzec 2020r.
Miejsce: Kraków
Cena: 399,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
 • Materiały video po szkoleniu
 • Poczęstunki podczas przerw kawowych oraz lunch

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl