SPLIT PAYMENT - MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W PRAKTYCE - Gdańsk

Termin: 15 stycznia 2020r.
Miejsce: Gdańsk
Cena: 399,00 netto od osoby
Trener: Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

więcej o Damian Staszak

Opis szkolenia:

Celem niniejszego szkolenia jest szczegółowe omówienie zasad dotyczących funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności.

Zmiany zapoczątkowane przez ustawodawcę dnia 1.07.2018 r. (wdrożenie regulacji w zakresie dobrowolnego split payment) i rozszerzone dnia 1.11.2019 r. (wejście w życie przepisów dotyczących obligatoryjnego split payment) stanowią reformę systemową.

Wprowadzony mechanizm stanowi zupełnie nowe rozwiązanie na gruncie ustawy o VAT. Dodatkowo konstrukcja mechanizmu jest rozbudowana, a ewentualne pomyłki podlegają sankcjom.

Istotne zatem staje się dokładne zrozumienie mechanizmu podzielonej płatności przez wszystkich przedsiębiorców. Z jednej strony mogą oni bowiem w każdej chwili spotkać się z dobrowolnym split payment, chociażby w sytuacji, gdy kontrahent zdecyduje się zapłacić za towar lub usługę w tej właśnie formie.

Z drugiej strony obligatoryjnym split payment objęte są m.in. telefony komórkowe (w tym smartfony) oraz komputery, które to stanowią dla przedsiębiorców towar powszechnego użytku.

Program szkolenia obejmuje warsztaty, w trakcie których na przykładzie konkretnych faktur identyfikowany będzie obowiązek zastosowania split payment, omówione zostaną prawa i obowiązki stron transakcji oraz kwestie związane z odpowiedzialnością solidarną nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy.

Dodatkowo przedstawione zostaną sankcje, które mogą wystąpić w razie niewywiązania się z obowiązków ciążących na poszczególnych stronach transakcji.

Warsztaty stanowić będą zatem podsumowanie całego szkolenia na konkretnych przykładach. Dzięki temu uczestnicy poznają cały proces związany z mechanizmem podzielonej płatności od momentu identyfikacji obowiązku aż po samą zapłatę z punktu widzenia zarówno nabywcy, jak i sprzedawcy.

Program szkolenia:

1. Split payment - charakterystyka:

 • mechanizm podzielonej płatności - geneza oraz istota
 • zakres stosowania mechanizmu podzielonej płatności
 • komunikat przelewu jako narzędzie umożliwiające zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności - praktyczne przykłady
 • rachunek VAT - definicja, przyspieszony zwrot podatku na rachunek VAT, procedura przekazania środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy lub imienny SKOK, swoboda dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT, likwidacja spółki a środki zgromadzone na rachunku VAT

2. Dobrowolny split payment:

 • dobrowolny mechanizm podzielonej płatności - ograniczenia w stosowaniu narzucane przez sprzedawcę towarów lub usług
 • kategorie podatników stosujących dobrowolny mechanizm podzielonej płatności
 • korzyści wynikające z wykorzystania dobrowolnego mechanizmu podzielonej płatności

3. Dobrowolny i obligatoryjny split payment - zagadnienia wspólne:

 • okres obowiązywania dobrowolnego i obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności
 • możliwość uregulowania kilku faktur w ramach jednej płatności
 • zaliczki i przedpłaty w mechanizmie podzielonej płatności
 • płatność przy wykorzystaniu rachunków walutowych, kart płatniczych oraz Blika a mechanizm podzielonej płatności
 • opłata skarbowa od zgody organu podatkowego na przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy lub imienny SKOK
 • konsekwencje zapłaty dokonanej w ramach mechanizmu podzielonej płatności na rachunek podatnika innego niż sprzedawca

4. Obligatoryjny split payment:

 • zakres stosowania obligatoryjnego split payment - likwidacja mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych
 • towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT
 • prawa i obowiązki przedsiębiorców objętych obligatoryjnym split payment
 • faktura zawierająca pozycje podlegające i niepodlegające obligatoryjnemu mechanizmowi podzielonej płatności - sposób postępowania
 • potrącenia i kompensaty a obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności
 • sankcje związane z niezastosowaniem obligatoryjnego split payment oraz możliwość uwolnienia się od sankcji
 • odpowiedzialność solidarna w transakcjach, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT
 • stosowanie obligatoryjnego split payment dla transakcji rozpoczętych przed 1.11.2019 r.
 • obowiązek założenia rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK

5. Warsztaty:

 • praktyczne przykłady - identyfikacja obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności, prawa i obowiązki stron transakcji, odpowiedzialność solidarna, sankcje z tytułu niewywiązania się z obowiązków

Opinie uczestników

Szkolenie prowadzone przez Dr. Biernackiego zawsze są na najwyższym poziomie, ogromna wiedza z zakresu prawa podatkowego ale również innych dziedzin prawa. Zawsze bardzo pomocny i służący radą. Materiały przygotowane idealnie, czytelne, przejrzyste. Organizacja szkoleń bez zarzutu. Wierna jestem Firmie Ekspert i Dr. Biernackiemu od lat :-)
Beata Zielińska
Biuro Rachunkowe Paragraf Sp. z o.o.
Ze szkolenia jestem bardzo zadowolony. Poziom przekazywanej wiedzy na bardzo wysokim poziomie. Sposób szkolenia – adekwatny do tematyki. Nie byłem do tej pory na szkoleniu ,które w tak krótkim czasie poruszałoby tyle istotnych kwestii. Zgodnie z obietnicą-doszły materiały mailowo .W Urzędzie Pracy też wyraziłem SWOJE ZADOWOLENIE Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU. Jeżeli będziecie mieć państwo szkolenia kolejne to proszę o informację, chętnie będziemy uczestniczyć. Pozdrawiam
Dariusz Pułanik

Galeria ze szkolenia

Galeria
SPLIT PAYMENT - MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W PRAKTYCE - Gdańsk
Galeria
SPLIT PAYMENT - MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W PRAKTYCE - Gdańsk
Galeria
SPLIT PAYMENT - MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W PRAKTYCE - Gdańsk

Informacje organizacyjne

Termin: 15 styczeń 2020r.
Miejsce: Gdańsk
Cena: 399,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
 • Materiały video po szkoleniu
 • Poczęstunki podczas przerw kawowych

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl