dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Zmiany w podatku VAT na 2023 rok

Cena: 399 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 9 wideo nagrań, których łączny czas wynosi 04 h 34 min. 59 s.
 • materiały w formie pdf

Opis szkolenia:

 

 

Podczas szkolenia omówione zostaną ZMIANY W PODATKU VAT, które zostaną wprowadzone w ostatnim kwartale roku 2022 oraz te, które wejdą w życie wraz z początkiem 2023 roku. Szczegółowo przedstawiony zostanie PAKIET SLIM VAT 3.

Dodatkowo omówione zostaną NOWE wyjaśnienia i interpretacje Ministerstwa Finansów oraz wyroki sądów, które będą miały istotny wpływ na bieżące zasady rozliczania tego podatku.

Celem tego szkolenia będzie przygotowanie Uczestników do prawidłowego wyliczania podatku VAT oraz prowadzenia ewidencji VAT-owskich w 2023 roku.

Szczegółowy zakres tematyczny szkolenia przedstawimy jak Ustawy zmieniające przejdą drogę legislacyjną – zostaną przyjęte przez Sejm.

 

 

Program:

 

I Część. Projektowane zmiany

A. Pakiet Slim VAT 3, założenia

 • Zmiany w definicji małego podatnika;
 • Kursy walutowe w przypadku faktur korygujących, w tym zbiorczych fakturach korygujących;
 • Modyfikacja zasad rozliczania proporcji u podatników zwolnionych i czynnych podatku VAT;
 • Nowe zmiany w ewidencji sprzedaży (wystawianie faktur, drukowanie raportów fiskalnych);
 • Modyfikacje związane z sankcjami w podatku VAT; 
 • Dokumentowanie stawki 0% przy transakcjach WDT;
 • Zmiany w procedurach szczególnych (transakcje łańcuchowe, procedury OSS, IOSS);
 • Nowe zasady płatności z rachunku VAT.

B. Zmiany wprowadzone ustawą Nowy Ład 3.0.

C. Projektowane zmiany związane z wdrożeniem dyrektywy dot. płatności elektronicznych:

 • Cel i charakter nowych przepisów;
 • Nowe regulacje przy procedurach OSS/IOSS;
 • Regulacje dot. podmiotów prowadzących sklepy internetowe (platformy elektroniczne);
 • pozostałe projektowane zmiany.

II Część. Aktualne interpretacje i orzeczenia sądów administracyjnych.

 

Tematy poszczególnych filmów:

 

1. Omówienie programu szkolenia

2. Pakiet SLIM VAT 3, stan prac po konsultacjach cz.1

 • SLIM VAT 3 - stan prac
 • SLIM VAT 3 – zestawienie zmian

3. Pakiet SLIM VAT 3, stan prac po konsultacjach cz.2

 • Limit „małego podatnika”
 • Wyłączenie w procedurze SOTI
 • Kurs dla faktur korygujących – nowelizacja
 • Kurs dla faktur korygujących – interpretacje
 • Kurs dla faktur korygujących – uzasadnienie

4. Pakiet SLIM VAT 3, stan prac po konsultacjach cz.3

 • Zmiany związane z momentem ujęcia WDT
 • WDT – uzasadnienie
 • Rozszerzenie podmiotowe przy WIS
 • Zniesienie opłaty przy WIS
 • Moc wiążąca WIS
 • Zakres czasowy obowiązywania interpretacji – Ordynacja podatkowa
 • Relacja UoVAT do Ordynacji przy WIS – uzasadnienie projektu ustawy
 • Ochrona dla innych podmiotów niż adresaci WIS
 • Zażalenie na postanowienie ( uzasadnienie do projektu ustawy )
 • Wygaśnięcie WIS z mocy prawa – regulacja
 • Wygaśnięcie WIS z mocy prawa – uzasadnienie 
 • Rozszerzenie dyrektora KIS w zakresie WIS ( uzasadnienie projektu ustawy ) 
 • Uprawnienia Szefa KAS w zakresie WIS ( uzasadnienie projektu ustawy ) 
 • Rozszerzenie zwolnienia z art. 43 UoVAT ( uzasadnienie projektu ustawy )

5. Pakiet SLIM VAT 3, stan prac po konsultacjach cz.4

 • Faktura przy WNT
 • Faktura przy WNT – stanowisko TSUE
 • Obliczanie proporcji – regulacja
 • Obliczanie proporcji - uzasadnienie
 • Proporcja przy odliczeniu podatku VAT
 • Zmiana proporcji – regulacja
 • Zmiana proporcji – uzasadnienie
 • Zwrot podatku dla podatników „bezgotówkowych” – obowiązujące przepisy 
 • Zwrot podatku dla podatników „bezgotówkowych” – LIBERALIZACJA przepisów
 • Zwrot podatku dla podatników „bezgotówkowych” – zmiany proceduralne

6. Pakiet SLIM VAT 3, stan prac po konsultacjach cz.5

 • Wystawienie faktury zaliczkowej
 • Wystawienie faktury do paragonu
 • Odpowiedzialność solidarna przy split payment
 • Zmiany dot. kas rejestrujących
 • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku VAT
 • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe – zmiany
 • „Okoliczności powstania nieprawidłowości” ( uzasadnienie )
 • „Rodzaj i stopień naruszenia ciążącego na podatniku obowiązku” ( uzasadnienie )
 • • Kwota ( uzasadnienie )
 • „Działania podjęte przez podatnika po stwierdzeniu nieprawidłowości” ( uzasadnienie )
 • Korekta w procedurze OSS (uzasadnienie projektu ustawy )

7. Zmiany wprowadzone pakietem Nowy Ład 3.0.

 • Obniżenie stawek podatku – kontynuacja
 • „Zablokowanie” podwyższonych stawek podatku w 2023 ( uzasadnienie ) 
 • Powiązanie stawek VAT z wydatkami na obronność

8. Projektowane zmiany dot. płatności elektronicznych

 • Implementacja przepisów unijnych
 • Uzasadnienie dla nowych rozwiązań
 • Nowe obowiązki
 • Podmioty zobowiązane
 • Obowiązki ( zakres przedmiotowy )

9. Aktualne orzeczenia i interpretacje dot. podatku VAT

 • Możliwość uznania umowy na piśmie za fakturę
 • Przedłużenie terminu do zwrotu VAT

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja – Zmiany w podatku VAT na 2023 r.
 • Raport z konsultacji publicznych, SLIM VAT 3, 
 • Projekt ustawy SLIM VAT 3, 
 • Prekonsultacje Slim VAT 3,
 • Projekt ustawy - usługi płatnicze.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy dotyczącej zmian w podatku VAT, które zostaną wprowadzone w ostatnim kwartale 2022 roku oraz te, które wejdą w życie z początkiem 2023 roku;
 • Poznanie komentarza oraz rad prowadzącego dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;
 • Czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią;
 • Cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 399 zł brutto