Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Zmiany podatkowe wchodzące w życie w trakcie 2023 roku

Cena: 299 zł brutto

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo -  5 wideo nagrań, których łączny czas wynosi 02 godz. 57 min. 07s.
 • materiały w formie pdf, 

Opis szkolenia:

Na co szczególnie zwrócić uwagę rozliczając podatek VAT oraz podatki dochodowe w 2023 roku według doradcy podatkowego Damiana Staszaka?

W dniu 8.02.2023 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy SLIM VAT 3. Dnia 8.03.2023 r. odbyło się I czytanie na posiedzeniu Sejmu. Pierwsza część szkolenia poświęcona będzie zmianom, jakie przewiduje ustawa SLIM VAT 3.

Druga część szkolenia poświęcona będzie podatkowi dochodowemu, w tym istotnej interpretacji ogólnej Ministra Finansów, która została wydana w lutym 2023 roku, oraz zasadom składania płatnikom oświadczeń i wniosków po zmianach obowiązujących od 2023 roku.

Program:

1) SLIM VAT 3, w tym:

• limit sprzedaży dla małych podatników;
• kursy przeliczeniowe walut obcych dla faktur korygujących;
• WDT – dokumenty potwierdzające wywóz otrzymane z opóźnieniem;
• likwidacja obowiązku posiadania faktury przy WNT;
• zaokrąglanie współczynnika przy odliczaniu podatku naliczonego w systemie proporcji;
• rozliczanie różnic między proporcją wstępną a proporcją ostateczną przy odliczaniu podatku naliczonego w systemie proporcji;
• brak obowiązku ustalania współczynnika (prewspółczynnika) wstępnego w porozumieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu;
• wprowadzenie nowej, dodatkowej możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej przez „osoby trzecie”;
• liberalizacja warunków zwrotu podatku VAT dla podatników bezgotówkowych (15-dniowy termin zwrotu podatku VAT);
• rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych;
• dodatkowe zobowiązania podatkowe – „miarkowanie” sankcji;
• korygowanie transakcji rozliczonych w OSS oraz IOSS;
• konsolidacja wiążących informacji (WIS, WIA, WIT i WIP) i ujednolicenie procedur wydawania, uchylania i zmiany WIS oraz WIA;
• umożliwienie przekazywania środków z rachunku VAT na rachunek VAT przedstawiciela Grupy VAT celem zapłaty do urzędu skarbowego należnych podatków;
• rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na kolejne podatki oraz opłaty.


2) Podatek dochodowy, w tym:

• interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 23.02.2023 r. w sprawie ujmowania w KPiR kosztów uzyskania przychodów – wykładnia MF korzystna nie tylko z pespektywy podatku dochodowego, ale również w zakresie składki zdrowotnej;
• oświadczenia i wnioski składane płatnikom, w tym: PIT-2, PIT-2A, PIT-3 i EPD-20 na gruncie objaśnień podatkowych i najnowszych wyjaśnień MF.

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia
2. SLIM VAT 3

3. „Wrzutki” do SLIM VAT 3
4. Interpretacja ogólna MF z dnia 23.02.2023r. w sprawie ujmowania KUP w PKPiR
5. PIT-2,PIT-2A,PIT-3 i EPD-20

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja – Prezentacja – Zmiany podatkowe wchodzące w życie w trakcie 2023 roku.
 • SLIM VAT 3 - Projekt Ustawy
 • Estoński CIT - PIT od dywidend

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • 1. Nabycie wiedzy z zakresu zmian podatkowych wchodzących w życie w trakcie 2023 roku;
 • 2. Poznanie komentarza oraz rad prowadzącego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;
 • 3. Czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią;
 • 4. Cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Przelewy24 – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 299 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 399 zł brutto