Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

PODATEK VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH

Cena: 399 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 8 wideo nagrań, których łączny czas wynosi 05 godz. 40 min. 34 s.
 • materiały w formie pdf

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z regułami opodatkowania podatkiem VAT transakcji transgranicznych.

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną w sposób kompleksowy zasady rozliczania poszczególnych rodzajów transakcji towarowych i usługowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od dnia 1.07.2021 r. w ramach pakietu e-commerce.

Podkreślić przy tym należy, że zmiany wprowadzone pakietem e-commerce wpływają nie tylko na rozliczenia transakcji towarowych, ale też usługowych. Stąd też w ramach szkolenia przewidziano odrębny blok tematyczny, który poświęcony będzie wyłącznie transakcjom usługowym.

Program:

1) Zagadnienie wprowadzające, w tym m.in.:

 • WDT i eksport towarów oraz WNT i import towarów jako czynności opodatkowane - właściwe zaklasyfikowanie transakcji towarowych
 •  wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) oraz sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI) - szczególne rodzaje transakcji towarowych wprowadzone w ramach pakietu e-commerce od dnia 1.07.2021 r.
 • rola operatorów interfejsów elektronicznych po zmianach wprowadzonych w ramach pakietu e-commerce od dnia 1.07.2021 r.
 • "wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług", "import usług" oraz "eksport usług" - transgraniczne transakcje usługowe na gruncie ustawy o VAT.

2) Rozliczenia podatkowe międzynarodowych transakcji towarowych, w tym m.in.:

 • miejsce świadczenia w transakcjach towarowych a zasady opodatkowania
 • rozliczanie podatku przy WDT, w tym możliwość stosowania stawki 0% - zasady opodatkowania
 • rozliczanie podatku przy WNT - zasady opodatkowania rozliczanie podatku przy eksporcie towarów, w tym możliwość stosowania stawki 0% - zasady opodatkowania
 • rozliczanie podatku przy imporcie towarów - zasady opodatkowania oraz możliwość stosowania uproszczeń; zmiany w rozliczaniu importu towarów wprowadzone w ramach pakietu e-commerce od dnia 1.07.2021 r.
 • rozliczanie podatku przy wewnątrzwspólnotowa sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI) – nowe procedury wprowadzone w ramach pakietu e-commerce od dnia 1.07.2021 r.
 • specyfika rozliczeń podatkowych w transakcjach towarowych dokonywanych za pośrednictwem operatora interfejsów elektronicznych po zmianach wprowadzonych w ramach pakietu e-commerce od dnia 1.07.2021 r.

3) Rozliczenia podatkowe międzynarodowych transakcji usługowych, w tym m.in.:

 • miejsce świadczenia, rodzaj usługi oraz status usługobiorcy a miejsce opodatkowania transakcji
 • zasady ogólne oraz zasady szczególne ustalania miejsca świadczenia usługi – wpływ pakietu e-commerce na transakcje usługowe
 • rozliczanie podatku przy "wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług" - zasady opodatkowania na przykładach z uwzględnieniem zmian wynikających z pakietu e-commerce
 • rozliczanie podatku przy "imporcie usług" - zasady opodatkowania na przykładach
 •  rozliczanie podatku przy "eksporcie usług" - zasady opodatkowania na przykładach z uwzględnieniem zmian wynikających z pakietu e-commerce.

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Eksport usług, wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług i import usług

3. WDT

4. WNT

5. WSTO i procedura OSS

6. SOTI i procedura IOSS

7. Operatorzy interfejsów elektronicznych jako nabywcy i dostawcy towarów

8. Eksport towarów i import towarów

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja - Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych
 • Objaśnienia podatkowe z 11.07.2019 r. - Ulga na zakup kas rejestrujących on – line;
 • Objaśnienia podatkowe z 12 sierpnia 2021 w sprawie:

  • Ulgi na zakup kas rejestrujących mających postać oprogramowania;
  • Obowiązku prowadzenia ewidencji na kasie rejestrującej sprzedaży, za którą płatność nastąpiła za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy dotyczącej dotyczącej Podatku VAT w transakcjach międzynarodowych;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 399 zł brutto