Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Podatek VAT - wybrane zagadnienia

Cena: 349 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 7 wideo nagrań, których łączny czas wynosi 05 godz. 40 min. 34 s.
 • materiały w formie pdf

Opis szkolenia:

Podatek VAT stanowi główne źródło krajowych wpływów budżetowych. Z tego powodu organy podatkowe, przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi, nieustannie monitorują prawidłowość rozliczeń dokonywanych przez podatników.

Częste zmiany legislacyjne i ich stopień skomplikowania zmniejszają pewność rozliczeń podatkowych nie tylko wśród podatników, ale również specjalistów, jakimi są osoby za-trudnione w biurach rachunkowych, stąd też konieczne jest nieustanne pogłębianie i poszerzanie posiadanej wiedzy.

Należy podkreślić, że również od 2022 roku w podatku VAT pojawią się zmiany, po części wynikające z wdrożenia Polskiego Ładu, ale również wdrożone innymi nowelizacjami, które to zostaną omówione w trakcie szkolenia.

Materiały szkoleniowe przygotowane są w oparciu o aktualne interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz wyroki sądów administracyjnych, dzięki czemu uczestnicy na podstawie rzeczywistych stanów faktycznych poznają istotę problemu i prawidłowe rozliczenie omawianych zagadnień.

Program:

• Zmiany w PIT i składkach od 1.07.2022 r.

• Grupy VAT

• Refakturowanie usług

• Dokumentowanie sprzedaży po zmianach z 2022 roku

• Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych przy wykorzystaniu kas rejestrujących

• Pozostałe zagadnienia

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Zmiany w PIT i składkach od 1.07.2022r.

• Podstawa prawna

• Zmiany istotne od 1.07.2022r.

• Zmiany obowiązujące z mocą wsteczną od 1.01.2022r.

• Zmiany istotne od 1.01.2023r.

3. Grupy VAT

• Podstawa prawna

• Siatka pojęciowa

• Utworzenie grupy VAT jako odrębnego podatnika

• Zagadnienia dodatkowe

• Opodatkowanie w grupie VAT

• Utrata statusu podatnika przez grupę VAT

• Pozostałe zagadnienia

• Korzyści wynikające z utworzenia grupy VAT

4. Refakturowanie usług

• Refakturowanie – istota

• Refakturowanie jako odsprzedaż usług

• Refakturowanie jako przeniesienie kosztu

5. Dokumentowanie sprzedaży po zmianach z 2022 roku

• Faktura jako podstawowy dokument na gruncie podatku VAT

• Elementy faktury – uproszczenia

• Duplikaty faktur w 2022 roku

• Faktury zbiorcze

• Faktury ustrukturyzowane – projekt decyzji derogacyjne

• Faktury ustrukturyzowane – podstawa prawna

• Faktury ustrukturyzowane – istota

• Faktury ustrukturyzowane – korzyści dla podatników

• Faktury ustrukturyzowane – rozliczanie korekt

• Faktura korygująca - przyczyny

• Faktura korygująca – korekta pozycji nieobowiązkowych

• Nota korygująca

• Korygowanie danych nabywcy

• Korekta zmniejszająca – sprzedawca

• Korekta zmniejszająca – nabywca

• Zbiorcza faktura korygująca – możliwość wystawienia

• Zbiorcza faktura korygująca – rabaty za przekroczenie obrotów

• Korekta zwiększająca – sprzedawca

• Korekta zwiększająca – nabywca

6. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych przy wykorzystaniu kas rejestrujących

• Kasy rejestrujące – ramy prawne

• Kasy rejestrujące – zagadnienia podstawowe

• Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy

• Kasy online – informacje podstawowe

• Kasy online – branże zobligowane do wymiany kas

• Kasy wirtualne

• Ulga na zakup kasy online lub wirtualnej

• Obowiązek zapewnienia współpracy kasy online i wirtualnej z terminalem płatniczym

• Korekty obrotu zaewidencjonowanego w kasie rejestrującej

• Paragony fiskalne jako faktury uproszczone

7. Pozostałe zagadnienia

• 15-dniowy zwrot VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych

• 40-dniowy zwrot VAT dla podatników korzystających z KSeF

• Obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego

• Opcja opodatkowania usług finansowych

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja - Podatek VAT – wybrane zagadnienia.
 • Odpowiedzi na pytania ze szkolenia
 • Objaśnienia podatkowe z 11.07.2019 r.1 ULGA NA ZAKUP KAS REJESTRUJĄCYCH ON-LINE
 • OBJAŚNIENIA PODATKOWE z 12 sierpnia 2021 W SPRAWIE:

  • I. ULGI NA ZAKUP KAS REJESTRUJĄCYCH MAJĄCYCH POSTAĆ OPROGRAMOWANIA
  • II. OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI NA KASIE REJESTRUJĄCEJ SPRZEDAŻY, ZA KTÓRĄ PŁATNOŚĆ NASTĄPIŁA ZA POŚREDNICTWEM POCZTY, BANKU LUB SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy dotyczącej dotyczącej wybranych zagadnień podatku VAT;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 349 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 349 zł brutto