dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Letnia Akademia Podatku VAT - Zmiany w ewidencji (plik JPK) oraz sankcje podatkowe

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 11 filmów o łącznym czasie trwania  04 godz. 33 min 53 s.
 • materiały w formie pdf oraz word

Opis szkolenia:

Ustawodawca po wprowadzeniu szczegółowych obowiązków związanych z raportowaniem informacji w pliku JPK obecnie rozszerza lub modyfikuje ten zakres.

Z początkiem lipca wchodzą kolejne zmiany z tym związane, które dotyczą wszystkich podatników. Ma to istotne znaczenie przede wszystkim dla właścicieli biur rachunkowych i działów księgowości.

Jednocześnie modyfikowane są zasady odpowiedzialności podatników w zakresie dodatkowych sankcji administracyjnych, a jednocześnie Trybunał Sprawiedliwości UE określił przesłanki, kiedy sankcje te mogą być na podatników nakładane.

Obecnie, w związku z częstą praktyką ich stosowania, warto mieć na uwadze, kiedy podatnik nie ma obowiązku zapłaty takich sankcji.

Program szkolenia:

 • Rozporządzenie zmieniające zakres informacji umieszczanych w plikach JPK
 • Ewidencja poszczególnych rodzajów sprzedaży w pliku JPK (faktury uproszczone, paragony itp.);
 • Stosowanie dotychczasowych przepisów o informacjach w pliku JPK w świetle aktualnych interpretacji;
 • Planowane objęcie korekt pliku JPK wyłączeniem z zakresu odpowiedzialności karnej skarbowej; 
 • Sankcja administracyjna w podatku VAT w przypadku korekt deklaracji; 
 • Aktualne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE dot. sankcji administracyjnej; 
 • Zmiany w zakresie postępowania karnego skarbowego.

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Zmiany w pliku JPK od 1-go lipca 2021r. cz. 1

     • Podstawa prawna zmian

      • Zmiana dot. ujmowania biletów

     • Nowa informacja

      • Ewidencja sprzedaży – dodatkowe oznaczenia (towary)

      • GTU_01 – zmiana

     • GTU_03 – zmiana

      • GTU_06 – zmiana

     • GTU_07 - zmiana

     • GTU_08 – zmiana

     • GTU_09 – zmiana

      • GTU_10 – zmiana

     • GTU_10 – sprzedaż lokali

3. Zmiany w pliku JPK od 1-go lipca 2021r. cz. 2

     • Ewidencja sprzedaży – dodatkowe oznaczenia (usługi)

     • Usługi doradcze – interpretacja przed zmianami

     • Klasyfikacje statystyczne (PKWiU)

     • Usługi doradcze – zmiana

     • Usługi transportowe i gospodarki magazynowej – zmiana

4. Zmiany w pliku JPK od 1-go lipca 2021r. cz. 3

      • Oznaczenie TP

     • Pojęcie znaczącego wpływu

     • Pokrewieństwo i powinowactwo – zestawienie

      • Oznaczenie TP – zmiana

5. Zmiany w pliku JPK od 1-go lipca 2021r. cz. 4

     • Oznaczenie WSTO_EE

     • Oznaczenie IED

     • Ewidencje sprzedaży – oznaczenia dokumentów

     • Oznaczenie RO

     • Oznaczenie WEW w rejestrze sprzedaży

     • Ewidencja zakupu – oznaczenia transakcji

     • Oznaczenie IMP – zmiana

     • Oznaczenie MPP

      • Oznaczenie WEW przy zakupach

      • WEW – zmiana

6. Zmiany w pliku JPK od 1-go lipca 2021r. cz. 5

     • Korekta zmniejszająca – sprzedawca

     • Korekta zmniejszająca – nabywca

      • Korekta w pliku JPK – przykład

     • Sprzedaż środków trwałych

      • Funkcja faktury w nowym JPKu

7. Faktury uproszczone do 450 zł

     • Zmiana dot. ujmowania faktur uproszczonych ( do kwoty 450zł)

      • Faktury do 450 zł

8. Sankcje podatkowe

       • Struktura sankcji w krajowym systemie podatkowym

       • Sankcje podatkowe

      • Podstawowe sankcje w podatku VAT

      • Dotychczasowe orzecznictwo dot. sankcji

       • Przesłanki sankcji 30%

      • Przesłanki sankcji 20%

       • Przesłanki sankcji 15%

       • Wyłączenie sankcji

      • Uprzednie zawiadomienie – kontrola podatkowa (PrP)

      • Uprzednie zawiadomienie – kontrola podatkowa (Ordynacja)

      • Wyłączenie sankcji

      • Sankcja 100%

      • Sankcja dot. numeru NIP na paragonie (od 2020r.)

      • Dodatkowe zobowiązanie przy MPP (art. 106e)

      • Co to jest mechanizm MPP?

      • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe (SOTI)

      • Dodatkowe zobowiązania podatkowe w Ordynacji podatkowej (podatki dochodowe)

      • Fakultatywność sankcji

      • Dodatkowe zobowiązania podatkowe w Ordynacji podatkowej – podwyższenie

      • Wyłączenie sankcji przy podmiotach powiązanych

      • Zmniejszenie lub wyłączenie sankcji

9. Wyrok TSUE z 15.04.2021r. (C-935/19) i zakres jego stosowania

     • Zasady ogólne w VAT – wcześniejsze orzeczenia

     • Teza

     • Fragmenty uzasadnienia

     • Krajowe orzecznictwo – wyroki korzystne

     • Krajowe orzecznictwo – wyroki niekorzystne

     • Brak zapłaty zobowiązania – a sankcja?

     • Zasady stosowania wyroku

10. Najistotniejsze zmiany w Kodeksie karnym skarbowym

     • Podstawa prawna

     • Założenia MF

     • Zmiana wysokości grzywny orzekana mandatem

11. Pytania i odpowiedzi

 

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 1. Prezentacja - Letnia Akademia Podatku VAT. Zmiany w ewidencji (plik JPK) oraz sankcje podatkowe;
 2. Wyrok TS UE z 2009r. dot. sankcji w podatku VAT;
 3. Wyrok TS UE z 2021r. dot. sankcji w podatku VAT; 
 4. Zestawienie zmian w pliku JPK(01.07.2021); 
 5. Rozporządzenie dot. zmian w pliku JPK

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy dotyczącej zmian w ewidencji (plik JPK) oraz sankcji podatkowych;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)