Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Estoński CIT - zagadnienia problematyczne w świetle dotychczas wydanych interpretacji i orzeczeń

Cena: 399 zł brutto

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 7 wideo nagrań, których łączny czas wynosi  06 godz.  17 min.  39 s.
 • materiały w formie pdf

Opis szkolenia:

Podczas szkolenia dowiesz się, jak rozliczać podmioty będące na estońskim CIT uwzględniając zmiany, które weszły w życie w 2023 roku.

Dodatkowo poznasz najnowsze interpretacje i orzeczenia, których wpływ na bieżące rozliczenia jest zasadniczy.

Program:

W trakcie szkolenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

 • czy podatnik korzystający z estońskiego CIT może być wspólnikiem spółki cywilnej? – korzystna interpretacja KIS;
 • czy kryterium zatrudnienia warunkujące możliwość wejścia w system estońskiego CIT stanowi fikcję w pierwszym roku opodatkowania ryczałtem?
 • transakcje z podmiotami powiązanymi a kryterium struktury przychodów uprawniających do stosowania estońskiego CIT – czy KIS zmienił linię interpretacyjną?
 • faktoring a kryterium struktury przychodów uprawniających do stosowania estońskiego CIT – niekorzystne stanowisko KIS;
 • korekta wstępna przy wejściu w system estońskiego CIT – przykłady i właściwe deklarowanie;
 • w jakich okolicznościach i od jakiego momentu następuje utrata prawa do opodatkowania estońskim CIT? Czy trzeba wstecznie rozliczać CIT na zasadach ogólnych?
 • podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą – czy każda spółka powstała z przekształcenia jest podatnikiem rozpoczynającym działalność gospodarczą? Czy spółki przechodzące w trakcie roku podatkowego na estoński CIT mogą być traktowane jako podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności? Czy nowo utworzona spółka z wydłużonym rokiem obrotowym po wejściu w system estońskiego CIT jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności?
 • mały podatnik – jak prawidłowo określić status spółki na estońskim CIT? Jakie przychody należy brać pod uwagę? Czy wejście w system estońskiego CIT w trakcie roku podatkowego ma wpływ na status małego podatnika?
 • jakie są konsekwencje nieprawidłowego potraktowania spółki jako podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności lub małego podatnika?
 • amortyzacja nieruchomości mieszkalnych na estońskim CIT;
 • czy na estońskim CIT dopuszczalna jest jednorazowa amortyzacja ŚT do wartości 10 tys. zł? – ryzyko wynikające z przyjętej polityki rachunkowości;
 • zaliczki na dywidendę wypłacane w trakcie roku a podział zysku netto dokonany w kolejnym roku – jak prawidłowo rozliczyć estoński CIT? Jak wykazać w CIT-8E? Czy może się zdarzyć, że zaliczki na dywidendę objęte będą inną stawką estońskiego CIT niż podział zysku netto dokonany w kolejnym roku? Co jeśli stawka estońskiego CIT na moment podziału zysku netto będzie wyższa niż stawka estońskiego CIT na moment wypłaty zaliczek na dywidendę? Co jeśli stawka estońskiego CIT na moment podziału zysku netto będzie niższa niż stawka estońskiego CIT na moment wypłaty zaliczek na dywidendę?
 • leasing operacyjny samochodu traktowanego dla celów bilansowych jako aktywo podlegające amortyzacji – czy ukryte zyski lub wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą stanowią odpisy amortyzacyjne, czy może wydatek poniesiony na zapłatę rat leasingowych?
 • wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i ukryte zyski – czy powinniśmy dla celów estońskiego CIT rozpoznawać dochód uwzględniając kwoty brutto, czy kwoty netto powiększone o nieodliczony VAT? Czy przed 2023 rokiem nalało wszystkie samochody osobowe wykorzystane do działalności mieszanej opodatkowywać estońskim CIT jako ukryte zyski lub wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą?
 • dochód z tytułu ukrytych zysków a wynagrodzenia wypłacane wspólnikom/udziałowcom/akcjonariuszom lub podmiotom powiązanym – kalkulacja dopuszczalnych limitów;
 • dochód z tytułu ukrytych zysków z perspektywy dotychczas wydanych interpretacji i orzeczeń;
 • dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą z perspektywy dotychczas wydanych interpretacji i orzeczeń;
 • stawki estońskiego CIT – możliwość wpływu podatnika na stawkę estońskiego CIT, jaka zostanie zastosowana przy podziale zysku netto;
 • jaka stawka estońskiego CIT przy dystrybuowaniu zysku osiągniętego w trakcie opodatkowania estońskim CIT już po wyjściu z systemu?
 • CIT-8E za rok 2022 – analiza deklaracji.

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Podmioty uprawnione do opodatkowania estońskim CIT

3. Podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności i mały podatnik

4. Wstępna korekta przychodów i kosztów uzyskania przychodów

5. Dochody z tytułu ukrytych zysków i dochody z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą

6. Pozostałe zagadnienia

7. Dochód z tytułu podzielonego zysku w zakresie dywidend i zaliczek na dywidendy

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja – Estoński CIT – zagadnienia problematyczne w świetle dotychczas wydanych interpretacji i orzeczeń.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Nabycie wiedzy z zakresu zagadnień problematycznych związanych z Estońskim CIT na 2023 rok;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Przelewy24 – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki „lista faktur”.

Cena: 399 zł brutto