Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Najważniejsze zmiany podatkowe w 2023 roku

Cena: 399 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 10 wideo nagrań, których łączny czas wynosi 06 godz. 00 min. 24 s.
 • materiały w formie pdf

Opis szkolenia:

 

Podczas szkolenia prowadzący przeprowadzi uczestników przez najważniejsze zmiany podatkowe, które wchodzą w życie w 2023r., z uwzględnieniem objaśnień podatkowych i wyjaśnień Ministerstwa Finansów w odniesieniu do nowych druków PIT-2, PIT-2A i PIT-3.

Trener wskaże, na co zwrócić uwagę przy wprowadzaniu zmian, o których terminach pamiętać i które rozwiązania warto zastosować. Szkolenie stanowi kompendium wiedzy o zmianach podatkowych.

 

Program:

1) Podatek dochodowy, w tym:

 • oświadczenia i wnioski składane płatnikom, w tym: PIT-2, PIT-2A, PIT-3 i EPD-20 na gruncie objaśnień podatkowych i najnowszych wyjaśnień MF
 • kwota zmniejszająca podatek, w tym: możliwość rozliczania kwoty zmniejszającej podatek przez kilku płatników; większa grupa podatników z możliwością wykorzystania kwoty zmniejszającej podatek w trakcie roku (m.in. zleceniobiorcy, zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło, członkowie zarządu na powołaniu); zaliczki opłacane samodzielnie (bez pośrednictwa płatników) a kwota zmniejszająca podatek; kwota zmniejszająca podatek przy kilku źródłach przychodów (np. emerytura i umowa o pracę, emerytura i działalność gospodarcza na skali podatkowej lub umowa o pracę i działalność gospodarcza na skali podatkowej); przychody uzyskiwane od jednego płatnika z różnych tytułów (np. umowa zlecenia i umowa o pracę),
 • przekroczenie progu skali podatkowej – uwaga na zmianę momentu, od którego zastosowanie ma stawka 32%, gdy pracownik osiąga u danego płatnika przychody nie tylko z umowy o pracę,
 • zwolnienie z obowiązku poboru zaliczek na PIT przez płatnika na wniosek podatnika,
 • wsteczna zmiana formy opodatkowania wybranej na rok 2022 – możliwości, istota i skutki,
 • likwidacja ulgi dla klasy średniej a obowiązek zwrotu przez naczelnika urzędu skarbowego różnicy pomiędzy podatkiem należnym za 2022 r. wynikającym z zeznania rocznego a hipotetycznym podatkiem należnym za 2022 r. (o ile taka różnica wystąpi),
 • zmiana terminu składania zeznania rocznego przez podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i zmiana terminu wpłacania podatku za ostatni miesiąc/kwartał roku podatkowego,
 • obligatoryjne opodatkowanie „najmu prywatnego” ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • ulga na zabytki – ograniczenie możliwości stosowania ulgi,
 • nowe stawki diet i limitów noclegowych w podróży służbowej,
 • zmiany w estońskim CIT,
 • zmiana terminu płatności składek w części finansowanej przez płatnika umożliwiająca memoriałowe rozliczenie KUP – kiedy zastosować nowe rozwiązanie po raz pierwszy? Czy zmiana dotyczy wyłącznie składek od umów o pracę?
 • zmiany w uldze na złe długi,
 • zmiany w podatku od przerzuconych dochodów,
 • zmiany w podatku od przychodów z budynków,
 • zmiany w minimalnym podatku dochodowym – złagodzenie przepisów,
 • zmiany dot. opodatkowania spółek holdingowych,
 • rezygnacja z wprowadzenia mechanizmu wyłączania KUP w zakresie „ukrytej dywidendy”.

2) Pozostałe zmiany, w tym:

 • Grupa VAT jako odrębny podatnik – na co powinny zwrócić uwagę podmioty dokonujące transakcji z Grupą VAT (kontrahenci Grupy VAT),
 • zmiany stawek VAT – jak ustalić prawidłową stawkę VAT w okresach przejściowych, w tym refakturowanie mediów?
 • możliwość nabycia kasy rejestrującej z elektronicznym zapisem kopii w 2023 roku,
 • komplementariusze w SKA objęci ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych ( PIT )

• podstawa prawna

• likwidacja ulgi dla klasy średniej

• likwidacja ulgi dla klasy średniej – zwrot nadwyżki podatku należnego ponad podatek hipotetyczny

3. Zmiana formy opodatkowania wybranej przez przedsiębiorców na rok 2022

• Przejście z podatku liniowego na skalę podatkową

• Przejście z ryczałtu na skalę podatkową

• Zmiana formy opodatkowania na rok 2022 – podsumowanie

4. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – termin zapłaty ryczałtu i termin złożenia zeznania rocznego

• Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez płatnika jako KUP

5. Zmiany dotyczące ulgi na zabytki

• Aktualizacja wyceny środków trwałych

6. Oświadczenia i wnioski składane płatnikom

• Oświadczenia i wnioski składane płatnikom

• Wycofanie lub zmiana uprzednio złożonego wniosku lub oświadczenia

• Od kiedy płatnicy mają obowiązek uwzględnienia złożonych wniosków lub oświadczeń?

• Ograniczenie odpowiedzialności płatnika

• Rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek przez płatnika

• Kwota zmniejszająca podatek po ustaniu stosunku prawnego łączącego podatnika i płatnika

• Zwolnienie z obowiązku poboru zaliczek na PIT

• Płatnicy – uporządkowanie regulacji dotyczących zakładu pracy

7. Wyłączenie amortyzacji nieruchomości mieszkaniowych

• Podstawa prawna

• Wyłączenie amortyzacji nieruchomości mieszkaniowych

• Przychody z wynajmu – formy opodatkowania

• Wysokość diet w podróży krajowej

• Wyższe stawki za używanie do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy

8. Podatek dochodowy od osób prawnych – Estoński CIT

9. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT cz.2

• Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane jako KUP

• „Ukryte dywidendy” wyłączone z KUP – rezygnacja z kontrowersyjnej regulacji

• Minimalny podatek dochodowy

• Ulga na złe długi

• Podatek od przerzuconych dochodów

• Podatek od przychodów z budynków

• Opodatkowanie spółek holdingowych

10. Pozostałe zmiany

• Transakcje przeprowadzane z członkami Grupy VAT – z perspektywy kontrahenta grupy VAT

• Zmiany stawek VAT – jak ustalić prawidłową stawkę w okresach przejściowych

• Możliwość nabycia kasy rejestrującej z elektronicznym zapisem kopii w 2023 roku

• Komplementariusze SKA

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja – Najważniejsze zmiany podatkowe w roku 2023
 • Objaśnienia podatkowe z 30 grudnia 2022

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy dotyczącej zmian podatkowych w 2023 roku;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Przelewy24 – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 399 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 399 zł brutto