Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Estoński CIT w 2022 roku

Cena: 349 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

  • nagrania wideo - 7 wideo nagrań, których łączny czas wynosi 06 godz. 03 min. 19 s.
  • materiały w formie pdf

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z estońskim CIT, czyli nową formą opodatkowania (wprowadzono ją w 2021 roku).

Od 2022 roku ta forma opodatkowania będzie dostępna dla zdecydowanie większej grupy podatników CIT, co wynika ze zmian przepisów podatkowych.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają istotę nowego rozwiązania, a także zasady rozliczania dochodu spółek korzystających z estońskiego CIT i wypłat na rzecz wspólników. Poszczególne zagadnienia będą omawiane z wykorzystaniem licznych przykładów, co ułatwi uczestnikom ich wykorzystanie w praktyce.

Program:

1. Podmioty uprawnione do stosowania estońskiego CIT

2. Przejście na estoński CIT - prawa i obowiązki związane ze zmianą formy opodatkowania

3. Podstawowe obowiązki podatnika opodatkowanego estońskim CIT

4. Przedmiot i podstawa opodatkowania estońskim CIT

5. Stawki estońskiego CIT

6. Pozostałe zagadnienia dotyczące estońskiego CIT

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Podmioty uprawnione do stosowania estońskiego CIT

• Kryteria podstawowe

• Kryteria dodatkowe – kryterium struktury przychodów

• Kryteria dodatkowe – kryterium zatrudnienia

• Kryteria dodatkowe uchylone od 2022 roku

• Kryterium formalne – zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem

• Wyłączenia

3. Przejście na estoński CIT – prawa i obowiązki związane ze zmianą formy opodatkowania

• Prawa i obowiązki wynikające ze zmiany formy opodatkowania

• Rozliczenie strat podatkowych – zasady

• Rozliczenie strat podatkowych – utrata prawa do rozliczenia strat

• Rozliczenie strat podatkowych – procedura szczególna

• Wstępna korekta przychodów i kosztów – rozliczenie różnic przejściowych

• Dochód z przekształcenia

• Obowiązek rachunkowego wyodrębnienia zysków i strat

• Rozliczanie ulg i zwolnień

• Złożenie oświadczeń przez wspólników

4. Podstawowe obowiązki podatnika opodatkowanego estońskim CIT

• Obowiązki ewidencyjne

• Kontynuacja rozliczeń podatkowych

• Obowiązki informacyjne

• Deklaracja podatkowa

5. Przedmiot i podstawa opodatkowania estońskim CIT

• Estoński CIT ‒ przedmiot opodatkowania

• Dochód z tytułu podzielonego zysku lub dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat

• Dochód z tytułu ukrytych zysków

• Dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą

• Dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku przy restrukturyzacjach

• Dochód z tytułu zysku netto

• Dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych

• Podstawa opodatkowania

• Termin zapłaty podatku

• Wydłużenie terminu płatności podatku od dochodu z tytułu zysku netto a dodatkowe obowiązki podatnika

6. Stawki estońskiego CIT

7. Pozostałe zagadnienia dotyczące estońskiego CIT

• Utrata prawa lub rezygnacja z opodatkowania ryczałtem

• Rozliczenie dochodu wspólników

• Estoński CIT a kwartalne rozliczanie VAT

• Pytania i odpowiedzi

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

  • Prezentacja - Estoński CIT w 2022 roku

Materiały pomocnicze:

1. CIT/KW INFORMACJA O PRZYCHODACH, KOSZTACH, DOCHODZIE Z PRZEKSZTAŁCENIA ORAZ PODATKU NALEŻNYM W ZWIĄZKU Z WYBOREM OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM OD DOCHODÓW SPÓŁEK

2. CIT8E DEKLARACJA O WYSOKOSCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU I NALEŻNEGO RYCZAŁTU OD DOCHODU SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

3. CIT/EZ INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODÓW I INNYCH DANYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM OD DOCHODÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

4. OSW-RD OŚWIADCZENIE O PODMIOTACH, W KTÓRYCH POSIADA PRAWA UDZIAŁOWIEC, AKCJONARIUSZ LUB WSPÓLNIK PODATNIKA OPODATKOWANEGO RYCZAŁTEM OD DOCHODÓW SPÓŁEK

5. ZAW-RD ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM OD DOCHODÓW SPÓŁEK

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • nabycie wiedzy dotyczącej dotyczącej estońskiego CIT w 2022 roku
  • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;
  • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
  • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

  • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
  • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 349 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 349 zł brutto