Monika Brzostowska

Monika Brzostowska

Doradca podatkowy, wpisana na listę pod numerem 13753. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Absolwentka wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Szkoleniowiec. Posiada bogate doświadczenie w pracy z mikroprzedsiębiorcami. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz problematyce przychodów zagranicznych.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 14 filmów o łącznym czasie trwania  04 godz. 41 min 52 s.
 • materiały w formie pdf 

Opis szkolenia:

 

Kurs stanowi idealne rozwiązanie dla osób, które chcą samodzielnie prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jest jedną z części „Akademii” prowadzonej przez trenerkę Monikę M. Brzostowską, podczas której uczestnicy zgłębiają wiedzę z zakresu KPiR oraz Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W ramach kursu uczestnik zdobywa usystematyzowaną wiedzę opartą na przepisach prawnych, bogatym doświadczeniu trenerki oraz rozwiązaniach konkretnych przypadków w zakresie rozliczeń podatkowych.

Kurs jest przeznaczony w szczególności dla osób prowadzących biura rachunkowe, ich pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się na podstawie KPiR.

 

Program szkolenia:

 

Informacje podstawowe - PKPiR

1. Podstawy prawne;

2. Kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR?

3. Obowiązki przy uproszczonej księgowości;

4. Omówienie zasad prowadzenia KPiR

Tematy poszczególnych filmów:

 

1. OMÓWIENIE PROGRAMU SZKOLENIA

2. PODSTAWY PRAWNE – PIT

 • PKPIR – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( Dz.U.poz.2544) 
 • PIT – zakres podmiotowy i przedmiotowy 
 • PIT – opodatkowanie dochodów przedsiębiorstwa w spadku 
 • PIT – wyłączenia przedmiotowe 
 • Działalność rolnicza 
 • Działy specjalne produkcji rolnej 
 • Działalność gospodarcza 
 • PIT – obowiązek podatkowy 
 • PIT – umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania 
 • PIT – Terytorium RP 
 • Metody opodatkowania na świecie 
 • Ulga abolicyjna do 31.12.2020 
 • Ulga abolicyjna od 1.01.2021 
 • Dochody uzyskiwane od 1.01.2021

3. DOCHÓD

 • Przedmiot opodatkowania 
 • Źródła przychodów 
 • Zasady ustalania dochodu do opodatkowania 
 • Strata – przedmiot opodatkowania

4. SPIS Z NATURY

 • Obowiązek sporządzenia spisu z natury 
 • Spis z natury – definicje 
 • Zasady sporządzania spisu z natury 
 • Zasady wyceny materiałów, towarów handlowych, wartości dewizowych i produkcji objętych spisem z natury

5. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA

 • Wybór sposobu opodatkowania
 • Skala podatkowa PŁ 1.0
 • Skala podatkowa PŁ 2.0 od 01-07-2022

6. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 • Zasady ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne – skala podatkowa 
 • Zasady ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne – liniówka 
 • Podatek liniowy a składka zdrowotna PIT 
 • Podatek liniowy – ( liniówka ) 
 • Wybór formy opodatkowania

7. PRZYCHÓD

 • Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej
 • Data powstania przychodu
 • Przychód – przykłady
 • Czego nie zalicza się do przychodów o których mowa w ust. 1 i 2

8. ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE – ART.21

 • Zwolnienie dla seniora 
 • Zwolnienie 4+ 
 • Zwolnienie na powrót

9. ZMIANY FORMY OPODATKOWANIA

 • Liniówka
 • Ryczałt 
 • A co ze składką zdrowotną?

10. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

 • KUP – koszty uzyskania przychodów 
 • NKUP – wyłączenia od kosztów uzyskania przychodów

11. OBOWIĄZKI PRZY UPROSZCZONEJ KSIĘGOWOŚCI

 • PKPIR - definicje 
 • PKPIR - obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
 • PKPIR - obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży w przypadku powierzenia prowadzenia ksiąg biuru rachunkowemu 
 • PKPIR – zasady prowadzenia księgi 
 • PKPIR – termin złożenia księgi 
 • PKPIR – obowiązek prowadzenia księgi rzetelnie i w sposób niewadliwy 
 • PKPIR – język i waluta zapisów w księdze, poprawianie błędów, dowody księgowe

12. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG – VAT

 • VAT – zakres przedmiotowy
 • VAT – przedmiot opodatkowania, nadużycie prawa 
 • VAT – wyłączenia przedmiotowe 
 • VAT – dostawa towarów 
 • VAT – świadczenie usług 
 • Zwolnienia podmiotowe 
 • Zwolnienia przedmiotowe

13. KASY FISKALNE

 • Kasy rejestrujące
 • Podmioty zwolnione z obowiązku ewidencjonowania
 • Wyłączenie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania

14. TERMINY ZAPISÓW I OMÓWIENIE ZASAD

 • PKPIR - Częstotliwość dokonywania zapisów w księdze dotyczących wydatków 
 •  PKPIR - Częstotliwość dokonywania zapisów w księdze dotyczących przychodów 
 •  PKPIR - Częstotliwość dokonywania zapisów w księdze u podatników stosujących kasy rejestrujące 
 •  PKPIR - Częstotliwość dokonywania zapisów w księdze u podatników prowadzących odrębną ewidencję dla celów podatku VAT 
 •  PKPIR – zasady dokonywania wpisów przez biuro rachunkowe prowadzące księgę oraz przez podatników prowadzących przedsiębiorstwa wielozakładowe 
 •  PKPIR – zasady wyceny materiałów, towarów handlowych, wartości dewizowych i produkcji objętych spisem z natury 
 •  PKPIR – zasady dokonywania wpisów przez biuro rachunkowe prowadzące księgę oraz przez podatników prowadzących przedsiębiorstwa wielozakładowe 
 •  PKPIR – warunki uznania za prawidłową księgi prowadzonej w systemie teleinformatycznym

 

 

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

1. Prezentacja - PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Korzyści dla uczestników szkolenia:

1 Nabycie wiedzy z zakresu prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR);

2 Poznanie komentarza oraz rad prowadzącej Moniki M. Brzostowskiej do omawianych zagadnień;

3 Czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią;

4 Cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)