Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Estoński CIT - o czym należy pamiętać

Cena: 399 zł brutto

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 7 wideo nagrań, których łączny czas wynosi 06 godz. 25 min. 28 s.
 • materiały w formie pdf

Opis szkolenia:

 

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z zasadami rozliczania nowej formy opodatkowania – estońskim CIT- em.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów mające istotny wpływ na bieżące rozliczanie podmiotów będących na estońskim CIT.

Omówione zostaną również wypłaty na rzecz wspólników.

Poszczególne zagadnienia będą omawiane z wykorzystaniem licznych przykładów, co ułatwi uczestnikom ich wykorzystanie w praktyce.

Program szkolenia może ulec zmianie w zależności od pojawienia się nowych interpretacji lub wyjaśnień.

 

Program:

1. Podmioty uprawnione do opodatkowania estońskim CIT, w tym m.in.:

• warunki umożliwiające korzystanie z estońskiego CIT – co wlicza się do przychodów pasywnych? Kogo można wliczać do kwalifikowanych zatrudnionych? Jak ustalać wymagane wydatki na wynagrodzenie?

• podmioty wyłączone ze stosowania estońskiego CIT

• zawiadomienie o wyborze estońskiego CIT w końcu bez kontrowersji?

2. Przejście na estoński CIT – prawa i obowiązki związane ze zmianą formy opodatkowania, w tym m.in.:

• szczególne zasady rozliczania strat podatkowych - przykłady

• wstępna korekta przychodów i kosztów uzyskania przychodów – przykłady różnic przejściowych między wynikiem bilansowym a podatkowym, rozliczenie różnic przejściowych, wykazywanie różnic przejściowych, wygaśnięcie zobowiązania podat-kowego

• dochód z przekształcenia i innych form restrukturyzacji – kiedy powstaje?

• obowiązek rachunkowego wyodrębnienia zysków i strat – ujęcie w bilansie

• ulgi i zwolnienia przysługujące przed zmianą opodatkowania - utrata prawa do ich sto-sowania • obowiązek złożenia oświadczeń przez udziałowców/akcjonariuszy/wspólników – wzór z omówieniem

3. Podstawowe obowiązki podatnika opodatkowanego estońskim CIT, w tym m.in.:

• obowiązki ewidencyjne

• kontynuacja rozliczeń podatkowych – np. stawki amortyzacji

• obowiązki informacyjne – zmiana w ustawie o rachunkowości

• obowiązek składania deklaracji podatkowych (CIT-8E) – wzór z omówieniem i termin złożenia

4. Przedmiot i podstawa opodatkowania estońskim CIT, w tym m.in.:

• dochód z tytułu podzielonego zysku i dochód z tytułu zysku przeznaczonego na po-krycie straty – jak i kiedy podzielić wynik finansowy? Co z zaliczkami na poczet dywi-dendy?

• dochód z tytułu ukrytych zysków – kategorie ukrytych zysków; Czy wydatki na pojaz-dy wykorzystywane do działalności mieszanej to zawsze ukryte zyski?

• dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą – wydatki na pojazdy wykorzystywane do działalności mieszanej jako wydatki niezwiązane z dzia-łalnością gospodarczą

• dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku w przypadku restrukturyzacji – kiedy wystąpi?

• dochód z tytułu zysku netto – kiedy powstanie?  dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych

• termin zapłaty podatku

5. Stawki estońskiego CIT

• stawka podstawowa

• stawka obniżona – komu przysługuje?

• przykład obliczenia podatku dla różnych kategorii dochodów

6. Pozostałe zagadnienia dotyczące estońskiego CIT

• utrata prawa lub rezygnacja z opodatkowania estońskim CIT – skutki

• rozliczenie dochodu wspólników spółek korzystających z estońskiego CIT – jak przeli-czać podatek od wypłacanej dywidendy?

• estoński CIT a kwartalne rozliczenia VAT

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Podmioty uprawnione do opodatkowania estońskim CIT

3. Przejście na estoński CIT – prawa i obowiązki związane ze zmianą formy opodatkowania

4. Podstawowe obowiązki podatnika opodatkowanego estońskim CIT

5. Przedmiot i podstawa opodatkowania estońskim CIT

6. Stawki estońskiego CIT

7. Pozostałe zagadnienia dotyczące estońskiego CIT

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja - Estoński CIT.
 • OSW – RD 2 05
 • CIT -8E 3 9
 • ZAW-RD 2 06 3
 • Przewodnik do ryczałtu od dochodów spółek 23.12.2021 16
 • CIT KW 3 01

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Nabycie wiedzy dotyczącej zasad rozliczania nowej formy opodatkowania – estoński CIT;
 • Cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!
 • Czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią;
 • Poznanie komentarza oraz rad prowadzącego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Przelewy24 – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 399 zł brutto