dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

ZARZĄDZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BIURZE RACHUNKOWYM / KANCELARII DORADCY PODATKOWEGO

Cena: 399 zł brutto

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 7 wideo nagrań, którego łączny czas wynosi 04 h 42 min. 42 s.
 • materiały w formie pdf

Opis szkolenia:

 

W coraz większym stopniu prowadzenie rozliczeń księgowych, podatkowych, a także wypełnianie wielu innych obowiązków publicznoprawnych, które najczęściej są przekazywane do działów księgowości lub biur księgowych, w oczywisty sposób potęguje ryzyko, a tym samym odpowiedzialność osób, które takimi czynnościami się zajmują.

Dotyczy to księgowych w przedsiębiorstwach, pracowników działów księgowości, osoby prowadzące biura rachunkowe itp.

Ryzyko to przekłada się na odpowiedzialność, która jest konsekwencją wykonywanych faktycznie czynności (lub ich braku, jak o czymś zapomnimy), jak również ściśle wiąże się z zakresem obowiązków danej osoby.

W przypadku podmiotów świadczących usługi w ramach biura rachunkowego, odpowiedzialność ta ma również ścisły związek z umową, którą mamy zawartą z kontrahentem.

Celem tego szkolenia jest przybliżenie Uczestnikom istniejących w obrocie gospodarczym rodzajów odpowiedzialności z perspektywy osoby, która zajmuje się rozliczeniami podatkowymi. Dotyczy to zarówno osób wykonujących swoją prace w działach księgowości, jak też samodzielnie prowadzących biura rachunkowe.

Analizowane będą potencjalne konsekwencje takich działań w obszarze prawa karnego (w tym skarbowego), regulacji cywilnych oraz przepisów podatkowych. W uzupełnieniu omówione będą również szczególne przypadki, które odnoszą się np. do księgowych pełniących funkcję członka zarządu spółki kapitałowej lub osoby wykonującej określone czynności w obszarze rachunkowości (fakturowanie).

Całość wystąpienia odnosić się będzie do problematyki zarządzania taką odpowiedzialnością z perspektywy osoby prowadzącej biuro rachunkowe lub kancelarię doradcy podatkowego. To bowiem zarządzanie, rozumiane jako wdrażanie instrumentów mających na celu identyfikacje takiej odpowiedzialności staje się coraz większym wyzwaniem dla osób, które muszą na co dzień zmagać się z kolejnymi zmianami przepisów podatkowych.

 

Program:

 

I. Co to znaczy zarządzać odpowiedzialnością ?

• Cele zarządzania odpowiedzialnością, instrumenty i procedury;

• Ryzyko podatkowe w pracy księgowego/doradcy podatkowego;

• Efekty zarządzania, z uwzględnieniem charakteru działalności księgowej/doradczej.

II. Rodzaje odpowiedzialności

• Odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna;

• Sankcje w poszczególnych gałęziach prawa;

• Struktura odpowiedzialności – księgowy, podatnik, kontrahent;

• Pracownicy i współpracownicy w księgowości i ich odpowiedzialność

• Szczególne przypadki odpowiedzialności – spółka kapitałowa, spółka osobowa.

III. Odpowiedzialność cywilnoprawna

• Odpowiedzialność kontraktowa a deliktowa;

• Przesłanki odpowiedzialności;

• Charakter postępowania przy odpowiedzialności cywilnoprawnej;

• Czy wiemy, czym odpowiadamy ?

•Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – po co ?

IV. Odpowiedzialność publicznoprawna (podatkowa) – na co zwrócić uwagę ?

• Odpowiedzialność podatkowa a cywilna - porównanie;

• Kiedy to podatnik a kiedy księgowy ponosi odpowiedzialność podatkową ?

• Przykłady odpowiedzialności podatkowej, w tym odpowiedzialność osób trzecich;

• Odpowiedzialność płatnika oraz obowiązki informacyjne ciążące na płatnikach.

V. Odpowiedzialność karna, w tym karna skarbowa związana z prowadzeniem rozliczeń podatkowych

• Przesłanki odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej;

• Czyny zagrożone – na co księgowy powinien zwrócić uwagę ?

• Wymiar kary – przestępstwa a wykroczenia;

• Metody wyłączenia odpowiedzialności;

• Postępowanie karne, w tym karne skarbowe.

VI. Instrumenty zarządzania odpowiedzialnością w biurze rachunkowym/Kancelarii

• Procedury w biurze rachunkowym/kancelarii;

• Umowa z kontrahentem – na co zwrócić uwagę ?

• Należyta staranność biura/kancelarii – jak to pojęcie interpretować ?

• Obieg informacji w biurze a odpowiedzialność;

• Szkolenia i dyspersja wiedzy w biurze i kancelarii.

VII. Pytania uczestników

 

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Zarządzanie odpowiedzialnością

3. Rodzaje odpowiedzialności

4. Odpowiedzialność cywilnoprawna

5. Odpowiedzialność podatkowa

6. Odpowiedzialność karna, karna skarbowa

7. Instrumenty zarządzania odpowiedzialnością i pytania uczestników

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja – Zarządzanie odpowiedzialnością w pracy księgowego;
 • Opracowanie dot. rodzajów odpowiedzialności w pracy księgowego wraz z przykładami;
 • Wina w prawie karnym skarbowym – przykładowe orzecznictwo.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy dotyczącej zarzadzania odpowiedzialnością w biurze rachunkowym / kancelarii doradcy podatkowego
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 399 zł brutto