Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

ESTOŃSKI CIT - PRZEWODNIK DLA KSIĘGOWYCH

Cena: 249 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

  • nagrania wideo - 13 filmów o łącznym czasie trwania  05 godz. 43 min. 44 s.
  • materiały w formie pdf oraz word

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nową formą opodatkowania – estońskim CIT.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają istotę nowego rozwiązania, a także zasady rozliczania dochodu spółek korzystających z estońskiego CIT.

Zmiany obejmą również wypłaty dla wspólników spółek korzystających z nowej formy opodatkowania, co również zostanie przedstawione w trakcie szkolenia.

Poszczególne zagadnienia będą omawiane z wykorzystaniem licznych przykładów, co ułatwi uczestnikom ich wykorzystanie w praktyce.

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się ewidencją księgową i podatkową w przedsiębiorstwach działających w formie spółek z o.o. i spółek akcyjnych, do pracowników i właścicieli biur rachunkowych rozliczających tego typu spółki, a także do innych osób, które zamierzają utworzyć nowy podmiot lub zreorganizować dotychczasową działalność na potrzeby skorzystania z estońskiego CIT.

 

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie:

• estoński CIT – istota rozwiązania

2. Podmioty uprawnione do opodatkowania estońskim CIT:

• warunki umożliwiające skorzystanie z estońskiego CIT

• podmioty wyłączone ze stosowania estońskiego CIT

3. Przejście na estoński CIT – rozliczenie podatku dochodowego i inne obowiązki przed zmianą opodatkowania:

• szczególne zasady rozliczania strat podatkowych

• wstępna korekta przychodów i kosztów uzyskania przychodów

• dochód z przekształcenia i innych form restrukturyzacji

• obowiązek rachunkowego wyodrębnienia zysków i strat

• ulgi i zwolnienia przysługujące przed zmianą opodatkowania

4. Podstawowe obowiązki podatnika opodatkowanego estońskim CIT:

• obowiązki ewidencyjne

• obowiązek ponoszenia nakładów inwestycyjnych lub wydatków na wynagrodzenia

• podział wyniku finansowego

• kontynuacja rozliczeń podatkowych

• obowiązki informacyjne

5. Przedmiot i podstawa opodatkowania estońskim CIT:

• dochód z tytułu podzielonego zysku i dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie straty

• dochód z tytułu ukrytych zysków

• dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą

• dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku w przypadku restrukturyzacji

• dochód z tytułu zysku netto

• dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych

6. Stawki estońskiego CIT:

• stawki podstawowe

• stawki obniżone

• domiar zobowiązania podatkowego

7. Pozostałe zagadnienia dotyczące estońskiego CIT:

• dochody osiągnięte poza terytorium Polski a estoński CIT

• termin zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji

• utrata prawa lub rezygnacja z opodatkowania estońskim CIT - skutki

• rozliczenie dochodu wspólników spółek korzystających z estońskiego CIT

8. Specjalny fundusz inwestycyjny jako alternatywny wariant estońskiego CIT

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie program szkolenia

2. ESTOŃSKI CIT - PRZEWODNIK DLA KSIĘGOWYCH- wprowadzenie

• Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych a specjalny fundusz inwestycyjny

3. Podmioty uprawnione do opodatkowania estońskim CIT

• Zakres podmiotowy – kryteria podstawowe

• Zakres podmiotowy – kryterium wysokości przychodu

• Zakres podmiotowy - kryterium struktury przychodów

• Zakres podmiotowy – kryterium zatrudnienia

• Zakres podmiotowy – wyłączenia

• Zakres podmiotowy – czynności sprawdzające

4. Przejście na estoński CIT- obowiązki wynikające ze zmiany sposobu opodatkowania

• Obowiązki wynikające ze zmiany sposobu opodatkowania

• Rozliczenie strat podatkowych – zasady

• Rozliczenie strat podatkowych - utrata prawa do rozliczenia strat

• Rozliczenie strat podatkowych – procedura szczególna

• Wstępna korekta przychodów i kosztów – rozliczenie różnic przejściowych

• Wstępna korekta przychodów i kosztów – zasady ogólne

• Wstępna korekta przychodów i kosztów – przekształcenie

• Dochód z przekształcenia i innych form reorganizacji

• Obowiązek rachunkowego wyodrębnienia zysków i strat

• Rozliczenie ulg i zwolnień

5. Podstawowe obowiązki podatnika opodatkowanego estońskim CIT cz.1

• Obowiązki ewidencyjne

6. Podstawowe obowiązki podatnika opodatkowanego estońskim CIT cz.2

• Obowiązek ponoszenia nakładów inwestycyjnych lub wydatków na wynagrodzenia

7. Podstawowe obowiązki podatnika opodatkowanego estońskim CIT cz.3

• Obowiązek związany z podziałem wyniku finansowego

• Kontynuacja rozliczeń podatkowych

8. Podstawowe obowiązki podatnika opodatkowanego estońskim CIT cz.4

• Obowiązki informacyjne

9. Przedmiot i podstawa opodatkowania estońskim CIT

• Kategorie dochodów opodatkowanych ryczałtem

• Dochód z tytułu podzielonego zysku i dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie straty

• Dochód z tytułu ukrytych zysków

• Dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą

• Dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku przy restrukturyzacjach

• Dochód z tytułu zysku netto

• Dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych

• Podstawa opodatkowania

10. Stawki estońskiego CIT

11. Pozostałe zagadnienia dotyczące estońskiego CIT

• Dochody osiągane poza terytorium RP

• Termin płatności podatku

• Deklaracja

• Utrata prawa lub rezygnacja z opodatkowania ryczałtem

• Rozliczenie dochodu wspólników

12. Specjalny fundusz inwestycyjny jako alternatywa dla estońskiego CIT

• Istota rozwiązania

• Warunki zastosowania

• Niespełnienie warunków a przychód

13. Pytania i odpowiedzi

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

  • Prezentacja Estoński CIT – przewodnik dla księgowych
  •  Projekt z 08 grudnia 2020 r. Przewodnik do Ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • nabycie wiedzy dotyczącej nowej formy opodatkowania – estoński CIT;
  • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;
  • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
  • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

  • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
  • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 249 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 249 zł brutto