Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

NARZĘDZIA PODATKOWE WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ

Cena: 349 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 10 filmów o łącznym czasie trwania  05 godz. 11 min. 26 s.
 • materiały w formie pdf oraz word

Opis szkolenia:

Przepisy ustaw o podatkach dochodowych przewidują ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, którzy inwestują w działalność innowacyjną.

Istotnym ograniczeniem przy korzystaniu z ulg jest jednak niejednoznaczność i brak precyzji przepisów podatkowych.

W trakcie szkolenia, na podstawie objaśnień podatkowych, interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz orzecznictwa sądów administracyjnych, omówiony zostanie zakres stosowania oraz zasady rozliczania poszczególnych ulg.

Liczne odwołania do konkretnych przykładów dostarczą uczestnikom szkolenia praktycznych wskazówek w zakresie możliwości skorzystania z ulg wspierających działalność innowacyjną w ramach prowadzonych lub rozliczanych działalności gospodarczych.

Program szkolenia:

1) Narzędzia podatkowe wspierające innowacyjność

 • ulgi podatkowe wspierające innowacyjność w Polsce - rodzaje ulg
 • kierunek zmian w zakresie ulg podatkowych wspierających działalność innowacyjną

2) Ulga na działalność badawczo-rozwojowa

 • istota ulgi
 • działalność badawczo-rozwojowa - jakie działania przedsiębiorców uprawniają do skorzystania z ulgi? Przykłady w świetle aktualnych interpretacji organów podatkowych oraz wyroków sądów administracyjnych
 • koszty kwalifikowane - zakres ulgi
 • centra badawczo-rozwojowe - rozszerzony zakres ulgi
 • rozliczanie ulgi w praktyce
 • ulga na działalność badawczo-rozwojową a MDR

3) Ulga IP-BOX

 • istota ulgi
 • dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - zakres ulgi
 • wskaźnik NEXUS - wpływ wskaźnika na wysokość ulgi
 • rozliczanie ulgi w praktyce
 • relacja pomiędzy ulgą IP-BOX oraz ulgą na działalność badawczo-rozwojową
 • IP-BOX a MDR

4) Podwyższone koszty uzyskania przychodu dla twórców

 • istota ulgi
 • kto i kiedy może skorzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu? - zakres przedmiotowy ulgi na przykładach
 • rozliczanie ulgi w praktyce na przykładzie pracownika będącego programistą
 • podwyższone koszty uzyskania przychodu a MDR

5) Polska Strefa Inwestycji

 • istota ulgi
 • Polska Strefa Inwestycji (PSI) a Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE)
 • przesłanki zastosowania ulgi
 • wysokość ulgi

Tematy poszczególnych filmów:

1. Narzędzia podatkowe wspierające działalność innowacyjną

2. Zmiany podatkowe i inne zagadnienia

a. Zmiany podatkowe i inne zagadnienia

b. PPK

c. Estoński CIT

d. Kapitał własny jako KUP

3. Narzędzia podatkowe wspierające innowacyjność ‒ wprowadzenie

a. Ulgi podatkowe wspierające innowacyjność

b. Kierunek zmian w zakresie ulg podatkowych wspierających innowacyjność

c. Ulga B+R w Polsce

d. Działanie systemów innowacji w Unii Europejskiej i państwach sąsiadujących

4. Ulga na działalność badawczo -rozwojową

a. Ulga B+R ‒ istota

b. Koszty B+R ‒ moment rozliczenia

c. B+R ‒ definicja

d. B+R ‒ działalność twórcza

e. B+R ‒ badania naukowe i prace rozwojowe

f. B+R ‒ systematyczny charakter

g. B+R ‒ zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań

h. B+R ‒ przykłady

5. Ulga na działalność badawczo -rozwojową

a. Koszty kwalifikowane ‒ istota

b. Koszty kwalifikowane – katalog

c. Koszty kwalifikowane w praktyce – wynagrodzenia

d. Koszty kwalifikowane w praktyce – materiały i surowce

e. Koszty kwalifikowane w praktyce – sprzęt specjalistyczny niestanowiący środków trwałych

f. Koszty kwalifikowane w praktyce – ekspertyzy, opinie, usługi doradcze

g. Koszty kwalifikowane w praktyce – koszty korzystania z aparatury naukowo-badawczej

h. Koszty kwalifikowane w praktyce – ochrona patentowa

i. Koszty kwalifikowane w praktyce – odpisy amortyzacyjne

6. Ulga na działalność badawczo -rozwojową

a. Centrum badawczo-rozwojowe

b. Centrum badawczo-rozwojowe ‒ koszty kwalifikowane

c. Centrum badawczo-rozwojowe ‒ podatek od nieruchomości

d. Koszty kwalifikowane – limity 2020

e. Ulga B+R ‒ rozliczanie

f. Ulga B+R ‒ wdrażanie

g. Ulga B+R a MDR

7. Ulga IP BOX

a. Ulga IP BOX ‒ istota

b. IP BOX ‒ ulga podatkowa czy kolejna stawka podatku ?

c. Kwalifikowane IP a B+R d

. Kwalifikowane prawa własności intelektualnej

e. Wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie kwalifikowanego IP

f. Patent

g. Wzór użytkowy

h. Wzór przemysłowy

i. Topografia układu scalonego

j. Dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin

k. Prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu

l. Wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin

m. Autorskie prawo do programu komputerowego

n. Ekspektatywa uzyskania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

o. Dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

p. Kwalifikowany dochód z kwalifikowanych IP

q. Wskaźnik NEXUS

r. Ulga IP BOX ‒ rozliczanie

s. Ulga IP BOX ‒ ewidencja

t. Czy ulgę IP BOX można stosować do zaliczek na podatek?

u. Ulga IP BOX a ulga B+R

v. Ulga IP BOX‒ wdrażanie

w. Ulga IP BOX a MDR

8. Podwyższone koszty uzyskania przychodów dla twórców

a. 50% KUP ‒ istota

b. Rozliczanie ulgi

c. Zakres ulgi

d. Zakres ulgi – twórcy korzystający z praw autorskich i artyści wykonawcy korzystający z praw pokrewnych

e. Wyodrębnienie części wynagrodzenia a ewidencja czasu pracy

f. 50% KUP dla pracowników – muzyk

g. 50% KUP dla pracowników – nauczyciel akademicki

h. 50% KUP dla pracowników – programista

i. 50% KUP a inne ulgi

j. 50% KUP a MDR

9. Polska Strefa Inwestycji

a. PSI ‒ istota

b. Zakres przedmiotowy ulgi

c. Nowa inwestycja ‒ nowe przedsiębiorstwo

d. Nowa inwestycja ‒ zwiększenie zdolności produkcyjnej

e. Nowa inwestycja ‒ dywersyfikacja produkcji

f. Nowa inwestycja ‒ zmiana procesu produkcyjnego

g. Wysokość ulgi podatkowej ‒ % kosztów kwalifikowanych

h. Wysokość ulgi podatkowej ‒ podsumowanie

i. Na jak długo przyznawane jest zwolnienie podatkowe?

j. Warunki otrzymania pomocy – kryteria ilościowe

k. Warunki otrzymania pomocy – kryteria jakościowe

10. Odpowiedzi na pytania

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja w pdf
 • Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową
 • Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy na temat zasad rozliczania podatku VAT w transakcjach krajowych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i wyroków sądowych;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 349 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 349 zł brutto