Arkadiusz Szulc

Arkadiusz Szulc

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Katedry Rachunkowości, specjalista w zakresie organizacji rachunkowości finansowej i podatkowej w małych i średnich przedsiębiorstwach, trener oraz wykładowca w Sopockiej Szkole Wyższej w zakresie podatków, rachunkowości oraz systemu ubezpieczeń społecznych, wieloletni praktyk w zakresie księgowości prowadzący własną firmę consultingowo-rachunkową. Posiada uprawnienia wydane przez Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg oraz certyfikat Głównego Księgowego wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów o tematyce rachunkowo-podatkowej, autor wielu publikacji w zakresie rachunkowości i zarządzania.

 

 

Odroczony podatek dochodowy

Cena: 399 zł brutto

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo -9 filmów o łącznym czasie trwania  03 godz. 29 min 34 s.
 • materiały w formie pdf oraz word
 • Film wideo ze szkolenia

Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie jednej z trudniejszych kategorii w rachunkowości, tj. odroczonego podatku dochodowego – zasad jego funkcjonowania, sposobu naliczania i ewi-dencji. Podczas szkolenia oprócz zagadnień teoretycznych zostanie zrealizowane wiele przy-kładów praktycznych w postaci księgowań na kontach

Cechą charakterystyczną szkolenia jest jego PRAKTYCZNE podejście do omawianych zagadnień. Prowadzący, podczas omawiania poszczególnych transakcji będzie pokazywał jak należy je księgować na KONTACH.

Gwarantujemy dożywotni, bezpłatny dostęp do nagrań wideo z całego szkolenia.

Program szkolenia:

1. Omówienie zdarzeń gospodarczych, które inaczej klasyfikuje się i rozlicza z punktu widzenia prawa podatkowego, a inaczej według ustawy o rachunkowości.

2. Wyjaśnienie zasad powstania różnic przejściowych oraz trwałych.

3. Przedstawienie sposobu powstania rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego oraz jego prezentacja na kontach i w sprawozdaniu finansowym.

4. Księgowanie najczęściej występujących w praktyce przypadków odroczonego podatku dochodowego – przykłady praktyczne.

Tematy poszczególnych filmów:

1. Odroczony podatek dochodowy

• Kto musi;

• Przepisy bilansowe a podatkowe;

• Różnice przejściowe;

• Rodzaje różnic przejściowych;

• Podział różnic przejściowych;

• Ujęcie syntetyczne;

• Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego;

• Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego;

• Prezentacja w bilansie;

• Stopa podatkowa;

2. Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym

3. Nieruchomości inwestycyjne

4. Amortyzacja jednorazowa

5. Instrumenty finansowe

6. Odsetki

7. Strata podatkowa

8. Zadania 1-5

9. Zadania podsumowujące

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja – Odroczony podatek dochodowy;
 • Materiały pomocnicze posortowane wg poszczególnych tematów wykładowcy.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy dotyczącej odroczonego podatku dochodowego;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie,Arkadiusza Szulca do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 399 zł brutto