dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Pakiet - Prowadzenie Biura Rachunkowego w 2021 roku

Cena: 1396 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Pakiet składa się z 4 szkoleń:

Regulacje dotyczące prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu w biurze rachunkowym oraz zagadnienia związane z ochroną danych osobowych

 

Uwaga: szkolenie wideo z możliwością uzyskania Certyfikatu poświadczającego zdobycie nowych kwalifikacji!

Uwaga – nabycie jednego szkolenia upoważnia do uzyskania jednego certyfikatu!

W celu spełnienia obowiązku przeszkolenia w powyższym zakresie pracowników sugerujemy udostępnienie szkolenia pracownikom oraz zebranie od nich oświadczeń o zapoznaniu się z treścią szkolenia.

Szkolenie spełnia warunek przeszkolenia na okoliczność tych przepisów, które będą obowiązywały po 31.10.2021 roku

 

Nowelizacja ustawy o GIIF, czyli o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu dotknie WSZYSTKIE biura rachunkowe.

Dla części z nich przepisy zmieniły się 31 lipca, a dla części wejdą w życie 31 października.

Dzięki szkoleniu:

 • poznasz NOWE regulacje w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu w Biurze Rachunkowym,
 • spełnisz ustawowy wymóg odbycia szkolenia (jest możliwość otrzymania stosownego Certyfikatu),

  • Wzbogaciliśmy program szkolenia o zagadnienia związane z RODO, czyli Ochronę Danych Osobowych w Biurze Rachunkowym.
  • Nasze szkolenie spełnia warunek przeszkolenia się na okoliczność również tych przepisów, które będą obowiązywały po 31 października 2021.

 • otrzymasz wzory niezbędnych procedur w wersji edytowalnej,
 • dowiesz się jak wdrożyć w swojej firmie:

  • Wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • Wewnętrzną ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
  • Wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń,
  • Weryfikację kontrahenta (procedura).

Pełna wersja szkolenia to 10 wideo nagrań, których łączny czas wynosi 04 godz. 54 min. 39 s.

 

Opis szkolenia:

Obowiązki związane z weryfikacją transakcji na potrzeby przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu dotyczą m.in. biur rachunkowych w związku z otrzymywanymi od swoich kontrahentów informacjami.

Obecnie obowiązują dwa unijne akty prawne, które regulują tą materię. Są nimi Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych.

Dodatkowo obowiązują krajowe regulacje, które implementują przepisy Dyrektywy do krajowego porządku prawnego.

Podmioty usługowo prowadzące księgi rachunkowe zobowiązane są posiadać określone procedury, których stosowanie ma na celu wykrycie i poinformowanie odpowiednich organów o transakcjach zarówno przekraczających ustawowo określony próg, jak też tzw. transakcji podejrzanych.

Wprowadzone obowiązki dokumentacyjne związane są zarówno z koniecznością przygotowania dokumentów na potrzeby biura, jak również obowiązkiem przekazywania określonych informacji do Ministerstwa Finansów, w ramach której to struktury funkcjonuje GIIF.

Jednocześnie omówione zostaną zmiany wprowadzone ustawą z dnia 30 marca 2021r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 815).

 

Program szkolenia:

GIIF

1. Zakres regulacji unijnych oraz krajowych dotyczących zagadnienia prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

2. Nowelizacja przepisów z marca 2021r.

3. Biuro rachunkowe jako podmiot obowiązany w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

4. Rozszerzenie zakresu obowiązków biura rachunkowego z końcem lipca 2021r.

5. Procedury bezpieczeństwa i rejestracja transakcji przez biuro rachunkowe.

6. Analiza ryzyka podmiotów, na rzecz których biuro świadczy usługi;

7. Procedury wewnętrzne w biurze rachunkowym.

8. Ocena kontrahentów i przekazywanie informacji do GIIF.

9. Umowa biura rachunkowego z kontrahentem a obowiązki wynikające z regulacji dot. Prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

10. Sankcje za niedopełnienie obowiązków po stronie biura rachunkowego.

11. Regulacje dot. Prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu a przepisy związane z weryfikacją kontrahenta w systemie podatkowym.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

12. Podstawy przetwarzania danych otrzymywanych od kontrahentów;

13. Ochrona danych osobowych w związku z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej >>>>>>

RODO w biurze rachunkowym w świetle ostatnich lat stosowania przepisów oraz odpowiedzialność biura rachunkowego

Celem szkolenia jest pokazanie jak w Biurze Rachunkowym stosować przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, czyli RODO.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • na jakie regulacje należy zwrócić szczególną uwagę,
 • jakie procedury należy wdrożyć, aby chronić Biuro Rachunkowe,
 • jakie KLAUZULE umowne powinny znaleźć się w umowie z Klientem,
 • jakie czynności należy wykonać jeśli nastąpi wyciek DANYCH z Biura Rachunkowego, aby ograniczyć swoją odpowiedzialność.

Materiały szkoleniowe:

Każdy Uczestnik otrzyma WZORY dokumentów w wersji edytowalnej:

 • Polityka Ochrony Danych Osobowych,
 • Umowa z Kontrahentem w zakresie przekazywania danych osobowych,
 • Informacja dla pracownika,
 • Klauzula umowna dotycząca przetwarzania danych.

Pełna wersja szkolenia to 10 wideo nagrań, których łączny czas wynosi 04 godz. 54 min. 39 s.

Opis szkolenia

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) weszło w życie z końcem maja 2018r. i oddziaływuje od tego czasu bezpośrednio na obowiązki krajowych przedsiębiorców w zakresie ochrony tych danych. Dotyczy to również biur rachunkowych, które dane osobowe przetwarzają.

W zakresie obowiązków ochrony danych osobowych w biurach rachunkowych, zobowiązane są one zarówno do posiadania określonej dokumentacji (opisanych procedur), jak też stosownych zapisów w umowach z kontrahentami.

Podczas tego szkolenia omówione zostaną obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych w biurach rachunkowych, z uwzględnieniem aktualnej praktyki stosowania obowiązujących przepisów.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej >>>>>>>>>

Odpowiedzialność w relacji biuro rachunkowe – kontrahent, po zmianach przepisów podatkowych w 2020 roku

Cel szkolenia:

Celem tego szkolenia jest pokazanie jak za pomocą odpowiednich procedur oraz klauzul umownych kształtować odpowiedzialność Właściciela Biura Rachunkowego w kontaktach z Klientami.

Dzięki szkoleniu dowiesz się:

 • na co zwrócić uwagę przygotowując umowę z Klientem,
 • jak zmiany przepisów podatkowych powinny wpływać na ZAPISY w umowach,
 • kiedy i za co odpowiada Właściciel Biura Rachunkowego i jak minimalizować odpowiedzialność.

Otrzymasz dodatkowo:

 • WZORY przykładowych KLAUZUL do wykorzystania w Twojej umowie z Klientem.

Pełna wersja szkolenia to 17 wideo nagrań, których łączny czas wynosi 05 godz. 12 min. 11 s.

Opis szkolenia:

Ciągłe zmiany w przepisach podatkowych prowadzą do konieczności doprecyzowania relacji pomiędzy biurem rachunkowym a kontrahentem. W szczególności związane jest to z przekazywaniem informacji o dokonywanych transakcjach, gdyż nałożone na podatników obowiązki mogą być realizowane tylko przez nich bezpośrednio. Biuro rachunkowe lub księgowość może tylko weryfikować przekazywane dokumenty i odpowiednio określić zobowiązanie podatkowe.

Jest to obecnie istotne w związku z wprowadzeniem nowego pliku JPK_VDEK i zwiększenia zakresu informacji, które podatnicy powinni przekazywać do organów podatkowych.

Niezwykle istotnym zagadnieniem jest postrzeganie zmian z perspektywy odpowiedzialności osób prowadzących rozliczenia księgowe.

Kliknij,aby dowiedzieć się więcej >>>>>>>

Regulacje podatkowe istotne w pracy biura rachunkowego

Główne regulacje, które będą omawiane podczas tego szkolenia to:

 • klauzule przeciwko uchylaniu się i unikaniu opodatkowania oraz
 • schematy podatkowe.

W obrębie KLAUZUL PRZECIWKO UCHYLANIU SIĘ i UNIKANIU OPODATKOWANIA należy informować kontrahenta na temat możliwości nadużycia przez niego prawa, powinien wiedzieć jakie ryzyko ponosi oraz co mu zagrozi w związku z transakcjami, które przeprowadza.

WAŻNE jest tutaj wykazanie się przez Biuro Rachunkowe NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ na wypadek sporu sądowego. I kontrahent i Biuro Rachunkowe powinno być świadome obszarów, w których poziom zagrożenia jest znacznie podwyższony.

Jeśli chodzi o obowiązki Księgowego przy SCHEMATACH PODATKOWYCH to należy być świadomym, kiedy Podatnik chce się posłużyć schematem podatkowym, jak rozpoznać schemat podatkowy i co zrobić kiedy już identyfikujemy taki schemat, aby być zwolnionym z odpowiedzialności.

DODATKOWO podczas szkolenie omówione zostaną ZMIANY, które weszły w życie od stycznia 2021 a dotyczą WŁAŚCIWOŚCI ORGANU PODATKOWEGO oraz ZMIANY, które wejdą 31 października 2021 a dotyczą CZYNNEGO ŻALU.

Pełna wersja szkolenia to 9 wideo nagrań, których łączny czas wynosi 05 godz. 15 min. 19 s.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej >>>>>>>

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 1396 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Galeria z naszego szkolenia

 

Cena: 1396 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)