dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Podatek dochodowy od osób fizycznych - przepisy obowiązujące oraz wchodzące w życie

Cena: 399 zł brutto

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 7 wideo nagranie, którego łączny czas wynosi 04 h 40 min. 30 s.
 • materiały w formie pdf

Opis szkolenia:

Podatnicy w roku 2022r. funkcjonują w nowej rzeczywistości podatkowej (Nowy Ład). Niektóre z nowych rozwiązań podatkowych są właśnie poprawiane, do większości pojawiają się NOWE wyjaśnienia.

Zmiany w podatku PIT z lipca 2022r. częściowo modyfikują nowe zasady opodatkowania obowiązujące od stycznia 2022r.

Na ukończeniu przebiegają prace dotyczące poprawek w podatku CIT.

Z kolei równolegle ustawodawca pracuje nad kolejnym pakietem ułatwiającym rozliczenia w podatku VAT, tzw. Slim VAT III.

Trzydniowe szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie wszystkich tych trzech obszarów – zarówno wprowadzonych zmian jak i projektowanych, w podatkach do-chodowych, oraz omówienie zmian wynikających ze Slim VATu III, których wejście w życie planowane jest w IV kwartale 2022r.

Program:

I. Przepisy obowiązujące - zmiana skali podatkowej oraz formy opodatkowania

a. Obniżenie podstawowej stawki PIT z 17% do 12%;

b. Likwidacja ulgi dla klasy średniej – przepis przejściowy umożliwiający skorzystaniu z ulgi w roku 2022;

c. Możliwość proporcjonalnego rozliczania kwoty wolnej od podatku przez kilku płatników – zasady stosowania mechanizmu;

d. Możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku w trakcie roku podatkowe-go przez podatników osiągających przychody z działalności wykonywanej osobiście, np. umowy zlecenia lub umowy o dzieło;

e. Możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku w trakcie roku przez podatników osiągających przychody bez pośrednictwa płatników

II. Wprowadzone od 2023r. zmiany dot. rozliczania zaliczek, ulgi i zwolnień oraz pozostałe modyfikacje

a. Zmiany w zakresie oświadczeń i wniosków dotyczących zaliczek na PIT;

b. Rozszerzenie możliwości zwolnienia płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na PIT na wniosek podatnika;

c. Przywrócenie prawa do wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla osób samotnie wychowujących dzieci i likwidacja ulgi, która od 2022 roku zastąpiła tę preferencję;

d. Podwyższenie rocznego limitu dochodów pełnoletniego, uczącego się dziec-ka umożliwiających skorzystania z ulg przez rodziców (dotyczy np. wspólne rozliczenie z dzieckiem dla osób samotnie wychowujących dzieci, ulgi na dziecko, zwolnienia dla rodzin wielodzietnych);

e. Zmiany w uldze na zabytki – ograniczenie możliwości stosowania ulgi

III. Modyfikacja zasad rozliczania składki zdrowotnej

a. Wprowadzenie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania przy różnych formach opodatkowania, w tym bieżące wyjaśnienia MZ związane z rozliczeniem składki zdrowotnej;

b. Możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania przez przedsiębiorców lub osoby wynajmujące prywatnie nieruchomości w roku 2022 – przepisy przejściowe

IV. Pozostałe zmiany

a. Włączenie przychodów z zasiłków macierzyńskich do zwolnień podatkowych dla młodych, dla rodzin wielodzietnych, dla seniorów aktywnych zawodowo i dla osób zmieniających rezydencję;

b. Zwolnienie dla seniorów aktywnych zawodowo – korzystna zmiana podejścia Ministerstwa Finansów do osób, które zrezygnowały z pobierania emerytury;

c. Przesunięcie terminów dotyczących obowiązkowego prowadzenia ksiąg przy użyciu programów komputerowych i ich przekazywania organom podatkowym (JPK w podatkach dochodowych);

d. Ujednolicenie terminów na rozliczenie podatku dochodowego; e. Objęcie składkami ubezpieczeniowymi komplementariuszy spółki komandytowo - akcyjnej; f. Doprecyzowanie regulacji w zakresie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym prokurentów

Tematy poszczególnych filmów:

1. OMÓWIENIE PROGRAMU SZKOLENIA

2. ZMIANY W PODATKU PIT – OBOWIĄZUJĄCE ( część pierwsza )

• Nowa skala podatkowa

• Nowa skala – informacje

• Nowa skala – przepisy przejściowe

• Ulga klasy średniej

• Podatek hipotetyczny

• Zwrot – z uzasadnienia projektu ustawy

• „Ulga dla klasy średniej” – wspólne rozliczenie małżonków ( przykład )

3. ZMIANY W PODATKU PIT – OBOWIĄZUJĄCE ( część druga )

• Potencjalne sposoby opodatkowania za 2022 r.

• Modele zmiany opodatkowania za 2022r.

• Zmiana formy opodatkowania ( rezygnacja z 19% )

• Zmiana formy opodatkowania ( rezygnacja z ryczałtu – cały rok )

• Rezygnacja z ryczałtu – ewidencja

• Wyłączenie z rezygnacji

• Zmiana formy opodatkowania ( rezygnacja z ryczałtu – pół roku )

• Rezygnacja z ryczałtu – wynajem prywatny

• Składka zdrowotna przy zmianie formy opodatkowania

• Zmiana formy rozliczeń – na co zwrócić uwagę

4. ZMIANY W PODATKU PIT – OBOWIĄZUJĄCE ( część trzecia )

• Przywrócenie wspólnego rozliczenia samotnych rodziców z dziećmi

• Przywrócenie wspólnego rozliczenia samotnych rodziców z dziećmi – wyłączenia

• Doliczanie dochodów małoletnich dzieci

5. ZMIANY W PODATKU PIT - WPROWADZANE OD STYCZNIA 2023

• Oświadczenie podatnika dla płatnika

• Oświadczenia dla kilku płatników

• Zwolnienie z poboru zaliczek na podatek

• Doprecyzowanie zasady naliczania zaliczek przez płatników

• Oświadczenie o wspólnym rozliczeniu

• Rezygnacja z 50% KUP

• Informacja o dzieciach w przypadku skorzystania przez osobę fizyczną ze zwolnienia dla rodzin wielodzietnych (4+)

• Pozostałe zmiany dotyczące zaliczek

• Zmiany dotyczące płatników

• Ulga na zabytki

• Zwolnienia i ulgi dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej

• Ulgi dla przedsiębiorców

• Zwiększenie kwoty zwolnienia

• Składki na związki zawodowe

• Nowa wysokość przekazywanego podatku ( rozliczenie za 2022r. składane w 2023r.)

• Pliki JPK w podatku dochodowym

• Zmiany terminów przy rozliczeniu ryczałtem

6. ZMIANY W ZAKRESIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ

• Remanent w podstawie wyliczenia składki zdrowotnej

• Zwolnienia nieobjęte wyłączeniem z podstawy

• Przepisy stosowane odpowiednio

• Miesięczne naliczanie składki zdrowotnej

• Przepisy przejściowe

• Nowe zasady odliczania składki zdrowotnej

• Podatnicy rozliczający się wg stawki 19%

• Podatnicy objęci ryczałtem

• Wymiar składki zdrowotnej – stanowisko MZ

• Udziałowcy kilku spółek

• Wyjaśnienia ZUS

• Podstawa wymiaru składek w przypadku nieprzekazania do ZUS informacji o miesięcznym dochodzie lub przychodzie

7. POZOSTAŁE ZMIANY

• Uprawnienia podatnika do wystąpienia o zwrot podatku

• Objęcie komplementariuszy SKA ubezpieczeniem ( 2023 )

• Prokurenci i członkowie zarządów – składka zdrowotna

• Minimalna roczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej

• Zwrot składki zdrowotnej

• Obniżenie podstawy wymiaru składek dla osób współpracujących

• Stawka 15% ryczałtu – usługi prawnicze (księgowe)

• Zmiany związane z COVID – 19

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja - Podatek dochodowy od osób fizycznych – przepisy obowiązujące oraz wchodzące w życie;
 • Polski Ład – Poradnik – co zmienia się w przepisach dotyczących rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2022r.;
 • Polski Ład – Ulga na zabytki – przewodnik MF

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy dotyczącej zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych – przepisy obowiązujące i wchodzące w życie w 2023r.;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 399 zł brutto