Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Podatek dochodowy – wybrane zagadnienia

Cena: 349 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 22 wideo nagrań, których łączny czas wynosi 05 godz. 54 min. 12 s.
 • materiały w formie pdf

Opis szkolenia:

Podatki dochodowe stanowią drugie pod względem wielkości źródło krajowych wpływów budżetowych, stąd zainteresowanie organów podatkowych jak najwyższą ściągalnością daniny.

W związku z licznymi zmianami przepisów w zakresie podatków dochodowych przewidzianych na rok 2022, a także niejednolitą praktyką organów podatkowych istotne jest ciągłe uaktualnianie i poszerzanie wiedzy przez osoby zajmujące się na co dzień rozliczeniami podatkowymi przedsiębiorców.

Wybrane zagadnienia, które zostaną omówione w trakcie szkolenia charakteryzują się złożonością rozliczeń, koniecznością znajomości aktualnej linii interpretacyjnej organów podatkowych oraz linii orzeczniczej sądów administracyjnych bądź też stanowią nowe rozwiązania wprowadzone do systemu podatkowego w 2022 roku.

Program:

1) Przychody - wybrane zagadnienia, w tym m.in.:

 • zwolnienie od opodatkowania przychodów seniorów aktywnych zawodowo, rodzin wielodzietnych oraz osób zmieniających rezydencję podatkową – rozlicza-nie na przykładach
 • przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych – praktyka organów podatkowych; na co powinniśmy zwrócić uwagę w rozliczeniach podatników
 • zbycie przedmiotu leasingu operacyjnego po jego wykupie przez osobę fizyczną od roku 2022 – rozliczenie podatku dochodowego; jakie są skutki na gruncie podatku VAT; czy można dokonać darowizny przedmiotu leasingu osobie najbliższej? 
 • czy wypłaty na rzecz członków zarządu spółek kapitałowych w roku 2022 w dalszym ciągu stanowią korzystny finansowo model wypłaty środków ze spółki?

2) Koszty uzyskania przychodu - wybrane zagadnienia, w tym m.in.:

 • specjalny fundusz inwestycyjny jako rozwiązanie umożliwiające szybsze rozliczenie kosztów uzyskania przychodów
 • limit transakcji gotówkowych zaliczanych do KUP – zdarzenia szczególne; orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie sposobu liczenia jednorazowej wartości transakcji dla umów zawartych na czas nieokreślony 
 • finansowanie działalności kapitałem własnym (CIT) - dopłaty oraz zyski przekazane na kapitał zapasowy lub rezerwowy jako KUP; kiedy można rozpoznać dodatkowe KUP? 
 • limitowanie kosztów finansowania dłużnego po zmianach od 2022 roku

3) Ulgi w podatkach dochodowych, w tym m.in.:

 • nowe ulgi w podatkach dochodowych na rok 2022 – ulga na ochronę i konserwację zabytków, ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne, ulga konsolidacyjna, ulga na pierwszą emisję publiczną, ulga na terminal, ulga na produkcję próbną (ulga na prototypy), ulga na promocję, ulga na wsparcie działalności sportowej, działalności kulturalnej oraz szkolnictwa wyższego i nauki, ulga na robotyzację 
 • „ulga dla klasy średniej” – czy możemy o niej trwale zapomnieć? 
 • ulga B+R – problematyka stosowania ulgi
 • zmiany w uldze mieszkaniowej od roku 2022

4) Pozostałe zagadnienia, w tym m.in.:

 • minimalny podatek dochodowy – rozliczanie, przykłady, planowane zmiany
 • ukryta dywidenda – czy MF jednak zrezygnuje z tego rozwiązania?
 • czy zaliczka na poczet udziału w zysku spółki komandytowej wypłacona w trakcie roku na rzecz komandytariuszy i komplementariuszy podlega opodatkowaniu? czy spółka komandytowa jako płatnik ma obowiązek pobrać podatek dochodowy?
 • spółki nieruchomościowe w 2022 roku
 • danina solidarnościowa po zmianach z 2022 roku

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Przychody cz.1

 • Przychody zwolnione przy zmianie rezydencji
 • Przychody zwolnione dla rodzin wielodzietnych 
 • Przychody zwolnione dla seniorów aktywnych zawodowo

3. Przychody cz.2

 • Zwolnienia PIT-0 – zasady wspólne
 • Zwolnienia PIT-0 – studium przypadków
 • Zwolnienia PIT-0 – KUP
 • o Zwolnienia PIT - zaliczki na podatek dochodowy
 • Zwolnienia PIT-0 – składki

4. Przychody cz.3

 • Przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze zródeł nieujawnionych

5. Przychody cz.4

 • Zbycie przedmiotu leasingu operacyjnego po jego wykupie przez osobę fizyczną – PIT

6. Przychody cz.5

 • Zbycie przedmiotu leasingu operacyjnego po jego wykupie przez osobę fizyczną – VAT
 • Zbycie przedmiotu leasingu operacyjnego po jego wykupie przez osobę fizyczną – darowizna

7. Przychody cz.6

 • Wynagrodzenie członków zarządu powołanych do pełnienia tej funkcji

8. Koszty uzyskania przychodów cz. 1

 • Fundusz na cele inwestycyjne jako KUP

9. Koszty uzyskania przychodów cz. 2

 • Limit transakcji gotówkowych zaliczanych do KUP

10. Koszty uzyskania przychodów cz. 3

 • Hipotetyczne odsetki od kapitału własnego jako KUP

11. Koszty uzyskania przychodów cz. 4

 • Limitowanie kosztów finansowania dłużnego

12. Ulgi w podatkach dochodowych cz.1

 • Ulgi w podatkach dochodowych od 2022 roku
 • Ulga na terminal

13. Ulgi w podatkach dochodowych cz.2

 • Ulga na produkcję próbną, czyli ulga na prototypy

14. Ulgi w podatkach dochodowych cz.3

 • Ulga na promocję

15. Ulgi w podatkach dochodowych cz.4

 • Ulga na wsparcie działalności sportowej, działalności kulturalnej oraz szkolnictwa wyższego i nauki

16. Ulgi w podatkach dochodowych cz.5

 • Ulga na robotyzację

17. Ulgi w podatkach dochodowych cz.6

 • Ulga na ochronę i konserwację zabytków

18. Ulgi w podatkach dochodowych cz.7

 • Ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne

19. Ulgi w podatkach dochodowych cz.8

 • Ulga konsolidacyjna
 • Ulga na pierwszą emisję publiczną

20. Ulgi w podatkach dochodowych cz.9

 • Likwidacja ulgi dla klasy średniej

21. Ulgi w podatkach dochodowych cz.10

 • Ulga B+R – problematyka stosowania
 • Zmiany w uldze mieszkaniowej od 2022 roku

22. Pozostałe zagadnienia

 •  „Ukryte dywidendy” wyłączone z KUP
 • Minimalny podatek dochodowy – zwolnienie
 • Minimalny podatek dochodowy – zakres podmiotowy
 • Minimalny podatek dochodowy – podstawa opodatkowania 
 • Minimalny podatek dochodowy – rozliczanie
 • Zaliczki na poczet udziału w zysku spółki komandytowej
 • Spółki nieruchomościowe w 2022 roku
 • Spółka deweloperska jako spółka nieruchomościowa 
 • Zbycie udziałów i innych praw w spółce nieruchomościowej 
 • Obowiązki informacyjne spółek nieruchomościowych i ich wspólników 
 • Danina solidarnościowa – podstawa opodatkowania 
 • DSF -1 deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym….

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja - Podatek dochodowy - wybrane zagadnienia.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy dotyczącej dotyczącej podatku dochodowego - wybranych zagadnień;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 349 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 349 zł brutto