Arkadiusz Szulc

Arkadiusz Szulc

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Katedry Rachunkowości, specjalista w zakresie organizacji rachunkowości finansowej i podatkowej w małych i średnich przedsiębiorstwach, trener oraz wykładowca w Sopockiej Szkole Wyższej w zakresie podatków, rachunkowości oraz systemu ubezpieczeń społecznych, wieloletni praktyk w zakresie księgowości prowadzący własną firmę consultingowo-rachunkową. Posiada uprawnienia wydane przez Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg oraz certyfikat Głównego Księgowego wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów o tematyce rachunkowo-podatkowej, autor wielu publikacji w zakresie rachunkowości i zarządzania.

 

 

REZERWY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 4 filmów o łącznym czasie trwania   3 godz. 27 min. 25 s.
 • materiały w formie pdf 

Opis szkolenia:

Istotą rozliczeń międzyokresowych kosztów jest rozłożenie w czasie kosztu ponoszonego z góry na dłuższy okres lub ujęcie w wyniku finansowym danego roku kosztów tego roku jesz-cze nie poniesionych, ale roku, w którym są ujmowane, dotyczące.

Istotą rozliczeń międzyokresowych przychodów jest rozłożenie w czasie przychodu osiągniętego z góry lecz dotyczącego większej liczby okresów.

Do typowych rozliczeń międzyokresowych należą:

 • rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne: długoterminowe i krótkoterminowe
 • rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne: długoterminowe i krótkoterminowe
 • rezerwy długoterminowe i krótkoterminowe
 • rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie zasad rozliczania rezerw z uwzględnieniem rozliczenia międzyokresowego.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną konkretne operacje gospodarcze, które należy rozliczać za pomocą schematów rozliczeń międzyokresowych.

Program szkolenia:

Dowiesz się:

 • czym są czynne i bierne rozliczenia między okresowe kosztów oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów (między innymi za wykonanie niezakończonej usługi),
 • kiedy i na co tworzyć rezerwy, jak je ujmować na kontach i za pomocą jakich księgowań rozksięgowywać poszczególne operacje w czasie.

A wszystko to w oparciu o zadania, aby łatwiej uświadomić zakres czynności, które należy wykonać, aby było to zgodne z prawem podatkowym i bilansowym

Tematy poszczególnych filmów:

1. REZERWY I ROZLICZENIA MIEDZYOKRESOWE – teoria

 • Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów
 • Rozliczanie kosztów zakupu w czasie 
 • Inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
 • Ewidencja rozliczeń międzyokresowych czynnych kosztów związanych z działalnością operacyjną 
 • Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i rezerwy na zobowiązania 
 • Ewidencja biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów 
 • Ewidencja rezerwy na zobowiązania 
 • Rozliczenia międzyokresowe przychodów 
 • Rozliczanie kosztów zakupu
 • Ustalenie przychodów z kontraktów długoterminowych 
 • Metody ustalania przychodu z wykonania niezakończonej usługi

2. Zadania od 1 do 6

3. Zadania od 7 do 10

4. Pytania i odpowiedzi

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

1. Prezentacja – REZERWY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

2. Materiały pomocnicze – notatki do rozwiązywanych zadań

3. Przykładowa dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości dla jednostki stosującej przepisy ustawy o rachunkowości

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Nabycie wiedzy dotyczącej rezerw i rozliczeń międzyokresowych;
 • Poznanie komentarza oraz rad prowadzącego Arkadiusza Szulc do omawianych zagadnień;
 • Czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią;
 • Cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania.

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt.

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki „lista faktur”.

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)